"TRADYCYJNY SAD" - druga edycja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego

2019.01.14

"TRADYCYJNY SAD" to ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa.

Projekt polega na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie szkolnego mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym terenie. Sad może zostać założony przy szkole, kościele, plebanii lub na działce należącej do gminy. Kładziemy nacisk na prowadzenie sadu w sposób naturalny tj. z doborem odpornych odmian dostosowanych do polskich warunków oraz zastosowaniem ekologicznego sposobu ochrony roślin, który nie szkodzi środowisku. 

Projekt skierowany jest do wszystkich szkół podstawowych  oraz ponadpodstawowych. Realizowany jest w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.

Konkurs trwa w okresie: styczeń 2019 – październik 2019.
 
Poszczególne etapy są realizowane w następujących terminach: 
Etap I – od stycznia do marca 2019 roku;
Etap II - od kwietnia do czerwca 2019 roku;
Etap DODATKOWY -  od stycznia roku do września 2019 roku;
 
Więcej informacji o projekcie "Tradycyjny sad"  (materiały informacyjne, regulamin, formularz zgłoszeniowy) znajdują sie na stronie: www.tradycyjnysad.pl