Uczniowskie korzyści z funkcjonowania w rzeczywistości szkolnego pogranicza między światami mediów online i offline

Huk Tomasz „Uczniowskie korzyści z funkcjonowania w rzeczywistości szkolnego pogranicza między światami mediów online i offline”
 
Obszerna publikacja dotycząca korzyści osiąganych przez uczniów funkcjonujących w świecie szkoły za pośrednictwem wykorzystywanych mediów online i offline  podzielona jest na 7 rozdziałów, a zakończona dyskusją i wnioskami końcowymi.
  1. Zmieniający się świat mediów cyfrowych.
  2. Ekspansja świata mediów online i offline a świat szkoły.
  3.  Uczeń na pograniczu świata mediów online i offline.
  4. McLuhanowski świat mediów a trendy i wyzwania szkoły.
  5. Metodologiczne podstawy badań własnych.
  6. Charakterystyka badań uczniów.
  7. Korzyści osiągane przez uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej w związku z ich funkcjonowaniem w świecie mediów online i offline.