V Ogólnopolski Konkurs "Bliżej Pszczół"

2021.01.04
Celem V Ogólnopolskiego Konkursu "Bliżej pszczół" jest popularyzacja wśród uczniów szkół podstawowych (klas 7-8) i ponadpodstawowych (klasy 1-4) roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym oraz wiedzy odnośniedomożliwości funkcjonowania pszczoły miodnej w industrialnej rzeczywistości.
Ponadto zachęcenie młodych ludzi do obserwowania życia pszczół i ich zwyczajów, zaczerpnięcia wiedzy na temat roślin miododajnych i pszczelarstwa oraz uświadomienia młodzieży znaczenia produktów pszczelich dla zdrowia człowieka.
 
Głównym organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z siedzibą przy Al.Racławickich 14 w Lublinie.
Współorganizatorami konkursu są: Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu na Wydziale Nauk Ścisłych i Nauk o ZdrowiuKatolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Technikum Pszczelarskie w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli.
 
Termin zgłoszeń do udziału w V ogólnopolskim konkursie ,,Bliżej pszczół" upływa 15 stycznia 2021 r.