VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ekologia informacji a zasoby informacyjne w bibliotekach i cyberprzestrzeni - W stulecie powstania SBP"

2017.09.14
Biblioteka Główna Akademii Pomorskiej w Słupsku
oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku
serdecznie zapraszają na
VI Ogólnopolską Konferencję Naukową poświęconą ekologii informacji
zorganizowaną z okazji 100 rocznicy powstania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
pod hasłem
"Ekologia informacji  a zasoby informacyjne w bibliotekach i cyberprzestrzeni -
W stulecie powstania SBP".
 
Na konferencję, która odbędzie się 29 września 2017 r. w Auli Akademii Pomorskiej  w Słupsku, przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 zapraszamy nauczycieli, bibliotekarzy oraz pracowników naukowych oraz wszystkie osoby zainteresowane powyższą problematyką. Udział w konferencji jest bezpłatny.
Głównym celem naszej konferencji będzie podkreślenie znaczenia ekologii informacji i jej roli w tworzeniu zasobów informacyjnych współczesnego świata oraz ukazanie roli takich placówek jak szkoły, biblioteki czy uczelnie wyższe w tym procesie.
 
Tematyka konferencji będzie dotyczyć następujących (problemów) zagadnień szczegółowych:
 • Zasoby informacyjne w bibliotekach i cyberprzestrzeni;
 • Zagrożenia płynące z powiększających się zasobów informacyjnych;
 • Tsunami informacyjne;
 • Inofoholizm, przymus bycia w Sieci;
 • E-społeczeństwo a ekologia informacji;
 • Rola informacji w e-społeczeństwie;
 • Badanie potrzeb informacyjnych użytkowników;
 • Badanie wartości informacji;
 • Globalizacja i inflacja informacji;
 • Badanie metod przechowywania informacji;
 • Ocena jakości usług informacyjnych;
 • Informacja naukowa a ekologia informacji;
 • Rozwój (ewolucja) środowiska informacyjnego;
 • Odpowiedzialność za informację i jej skutki społeczne;
 • Selekcja (usuwanie informacji, które utraciły swoją użyteczność) i utylizacja informacji (przywracanie użyteczności informacjom, które się do tego nadają);
 • Informacja a zdrowie człowieka (np. przymus bycia w Sieci, alienacja; stres informacyjny, cyberprzemoc);
 • Zarządzanie informacją w pracy, domu, społeczeństwie;
 • Ekologia informacji a zadania współczesnej edukacji;
 • Współczesny bibliotekarz i jego zadania w zakresie ekologii informacji;
 • Współczesny nauczyciel i jego zadania w zakresie ekologii informacji;
 • Badanie wartości informacji pod kątem relewancji i pertynencji;
 • Odpowiedzialność za informacje i związane z tym skutki społeczne;
 • Kultura informacyjna polskiego społeczeństwa;
 • Rola kultury informacyjnej w tworzącym się społeczeństwie wiedzy;
 • Kultura informacyjna a kultura masowa;
 • Kultura informacyjna w kontekście bezpieczeństwa informacji;
 • Kultura informacyjna lekarstwem na choroby informacyjne;
 • Kultura informacyjna. Teoria i praktyka;
 • Konsumpcja informacji;
 • Etyka informacyjna;
 • E-ekologia, czyli ekologia systemów teleinformatycznych;
 • Inne zagadnienia związane z tematyką konferencji.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku.
 
Program konferencji [zobacz]
 
Ważny termin:
do 15.09.2017 r. – zgłaszanie uczestnictwa w konferencji (uczestnicy bez referatów).
Warunkiem udziału w konferencji (uczestnicy bez referatu) jest nadesłanie zgłoszenia (imię i nazwisko, miejsce pracy, email, numer telefonu) pocztą elektroniczną na adres:
beata.taraszkiewicz@biblioteka.apsl.edu.pl  lub  sekretariat@biblioteka.apsl.edu.pl;
albo tradycyjną na adres:
Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku
ul. Arciszewskiego 22c
76-200 Słupsk
z dopiskiem "Konferencja".
 
Wszelkich informacji na temat konferencji udzielają oraz zgłoszenia przyjmują:
 
dr Beata Taraszkiewicz
 
mgr Urszula Kłos