VI Wojewódzki Konkurs Oratorski w Języku Angielskim STAND UP & TALK

2021.01.20
VI Wojewódzki Konkurs Oratorski w Języku Angielskim STAND UP&TALK 2020/2021
 
Konkurs organizowany jest przez III Społeczną Szkołę Podstawową STO w Gdańsku, ul. Waryńskiego 36 oraz American Corner Gdańsk.
 
Celem konkursu jest przede wszystkim doskonalenie się w  sugestywnym przemawianiu w języku angielskim. Uczestnicy mają również okazję ćwiczyć umiejętność przedstawiania opinii i logicznego argumentowania.
 
Temat Etapu I w tym roku:
Our lives have been forever changed by the coronavirus.
What do you miss most about your life before the pandemic?
 
Zgłoszenia w formie nagrań video należy przesłać do 13  lutego 2021 r.  na adres: standupandtalksto3@gmail.com
 
Pozostałe informacje o Konkursie: Regulamin, Kartę Zgłoszenia i Kartę Oceny znajdą Państwo na stronie organizatora www.sto3.gda.pl  w zakładce KONKURSY.
 
WAŻNE – do zgłoszenia konieczne przesłanie jest podpisanej Karty Zgłoszenia oraz zaznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO).
*** warunki przeprowadzania Konkursu mogą ulec zmianie w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju
 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres email: standupandtalksto3@gmail.com.
Zapraszamy,
Anna Mroczek i Kamila Sokołowska
Wojewódzki Konkurs Oratorski w Języku Angielskim STAND UP&TALK
organizator: III Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul.Waryńskiego 36, 80-433 Gdańsk
 
*** Uczniowie, którzy zdobędą 1-3 miejsce w Konkursie Oratorskim w Języku Angielskim Stand Up&Talk uzyskują tytuł laureata.
Konkurs jest zgłoszony do wykazu konkursów uwzględnianych w procesie rekrutacyjnym jako konkurs wiedzy. Lista konkursów zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku do 28 lutego 2021r.