VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekologia informacji wobec zagrożeń współczesnego świata” - Słupsk, 27 września 2019 roku

2019.09.05
Zarząd Okręgu Pomorskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Zarząd Oddziału Słupskiego SBP
Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych SBP przy Akademii Pomorskiej w Słupsku,
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku.
Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku
 
serdecznie zapraszają w dniu 27 września (piątek) 2019 roku
 
na VIII Ogólnopolską Konferencję Naukową poświęconą ekologii informacji
zorganizowaną pod hasłem
"Ekologia informacji wobec zagrożeń współczesnego świata"
 
 
Na konferencję, która odbędzie się w Auli Akademii Pomorskiej w Słupsku, przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 zapraszamy nauczycieli, bibliotekarzy, pracowników naukowych oraz wszystkie osoby zainteresowane powyższą problematyką. Udział w konferencji jest bezpłatny. Referaty konferencyjne zostaną opublikowane, pod warunkiem czynnego uczestnictwa referenta w konferencji.
Tematyka konferencji będzie dotyczyć następujących (problemów) zagadnień szczegółowych:
 • Znaczenie ekologii informacji we współczesnym świecie;
 • Zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni;
 • Współczesny człowiek wobec zagrożeń środowiska informacyjnego;
 • Współczesny nauczyciel (bibliotekarz) jako przewodnik młodzieży po cyberświecie;
 • Rola etyki informacyjnej w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży;
 • Walka z zagrożeniami w cyberprzestrzeni;
 • Tsunami informacyjne;
 • E-społeczeństwo a ekologia informacji;
 • Rola informacji w e-społeczeństwie;
 • Badanie potrzeb informacyjnych użytkowników;
 • Badanie wartości informacji;
 • Globalizacja i inflacja informacji;
 • Badanie metod przechowywania informacji;
 • Ocena jakości usług informacyjnych;
 • Informacja naukowa a ekologia informacji;
 • Rozwój (ewolucja) środowiska informacyjnego;
 • Selekcja (usuwanie informacji, króre utraciły swoją użyteczność) i utylizacja informacji (przywracanie użyteczności informacjom, które się do tego nadają);
 • Informacja a zdrowie człowieka (np. przymus bycia w Sieci, infoholizm, alienacja; stres informacyjny, cyberprzemoc; fonoholizm);
 • Zarządzanie informacją w pracy, domu, społeczeństwie;
 • Ekologia informacji a zadania współczesnej edukacji;
 • Współczesny bibliotekarz i jego zadania w zakresie ekologii informacji;
 • Współczesny nauczyciel i jego zadania w zakresie ekologii informacji;
 • Badanie wartości informacji pod kątem relewancji i pertynencji;
 • Odpowiedzialność za informacje i związane z tym skutki społeczne;
 • Kultura informacyjna polskiego społeczeństwa;
 • Rola kultury informacyjnej w tworzącym się społeczeństwie wiedzy;
 • Kultura informacyjna w kontekście bezpieczeństwa informacji;
 • Kultura informacyjna lekarstwem na choroby informacyjne;
 • Konsumpcja informacji;
 • Etyka informacyjna w ochronie własności, prywatności i bezpieczeństwa informacji;
 • E-ekologia, czyli ekologia systemów teleinformatycznych;
 • Inne zagadnienia związane z tematyką konferencji.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Biblioteki Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Ważne terminy:
do 31.05.2019 r. – zgłaszanie tytułów i abstraktów referatów (10-20 zdań);
do 18.08.2019 r. – nadsyłanie pełnych tekstów referatów;
do 16.09.2019 r. – zgłaszanie uczestnictwa w konferencji (uczestnicy bez referatów).

Wszelkich informacji na temat konferencji udzielają oraz zgłoszenia przyjmują:
dr Beata Taraszkiewicz
59 84 05 400
beata.taraszkiewicz@biblioteka.apsl.edu.pl
mgr Urszula Kłos
59 84 05 351
sekretariat@biblioteka.apsl.edu.pl