SŁUPSKA WIOSNA LITERACKA         Pomorska Wiosna Literacka
SŁUPSKA WIOSNA LITERACKA         Słupska Wiosna Literacka
BAŚNIE REGIONU SŁUPSKIEGO         Wydanie Baśni Regionu Słupskiego
Ogólnopolski Konkurs Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej