Stowarzyszenie Edukacyjne "Volumin" zostało powołane w grudniu 2000 roku przez pracowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku.

Naszym celem jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw i działań sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi kultury w regionie i edukacji medialnej
lokalnego środowiska, upowszechnianie czytelnictwa, a także wspieranie osób i organizacji, które podejmują takie działania.

Działamy na terenie woj. pomorskiego. Siedzibą naszego Stowarzyszenia jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku.

Organizacja działa na zasadzie wolontariatu, nie czerpiąc korzyści materialnych z podejmowanych zadań, dochód Stowarzyszenia to składki członkowskie
oraz fundusze pozyskane od sponsorów, które Stowarzyszenie przeznacza w całości na realizację projektów.

Do tej pory Stowarzyszenie zrealizowało:

 • Wydanie "Baśni Regionu Słupskiego" Jolanty Nitkowskiej-Węglarz (2002)
 • Warsztaty "Wprowadzenie do edukacji humanitarnej" we współpracy z Fundacją Polska Akcja Humanitarna (2003)
 • Współorganizacja kilku edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej
 • Wystąpienie Stowarzyszenia z wnioskiem o nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej "Sztuka Młodym" dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku
  za wieloletnią współorganizację Słupskiej Wiosny Literackiej (2004)
 • ufundowanie nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez Słupski Ośrodek Kultury (2005)
 • ufundowanie nagród dla laureatów Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego "Baśnie regionu słupskiego" (2006)
 • ufundowanie nagród dla laureatów Regionalnego Konkursu Plastycznego "Książka, która mnie wzruszyła, rozbawiła, zainteresowała" (2009)
 • współorganizacja oraz ufundowanie nagród dla laureatów I edycji Konkursu Literackiego dla Nauczycieli (2010)
 • współorganizacja oraz ufundowanie nagród dla laureatów II edycji Konkursu Literackiego dla Nauczycieli (2011)
 • współorganizacja oraz ufundowanie nagród dla laureatów III edycji Konkursu Literackiego dla Nauczycieli (2012)
 • ufundowanie nagród dla laureatów konkursu fotograficznego Literackie Krajobrazy Pomorza (2012)
 • współorganizacja oraz ufundowanie nagród dla laureatów IV edycji Konkursu Literackiego dla Nauczycieli (2015)
 • współorganizacja oraz ufundowanie nagród dla laureatów III edycji Powiatowego Konkursu Czytelniczego "Czy znasz twórczość Barbary Kosmowskiej?" (2015)
 • współorganizacja oraz ufundowanie nagród dla laureatów konkursu literacko-plastycznego "Marzycielska poczta-wykonaj kartkę-list do chorego dziecka" (2015)
 • współorganizacja oraz ufundowanie nagród dla laureatów IV edycji Powiatowego Konkursu Czytelniczego "Czy znasz twórczość Barbary Kosmowskiej?" (2016)
 • współorganizacja Projektu Promocja czytelnictwa "Baśnie - zmyślone opowieści czy przewodnik o kulturze?". Spotkanie z Jolantą Nitkowską-Węglarz (2016)
 • realizacja wydarzenia Graffiti - Przemocy Nie! w ramach projektu: HIP-HOP Druga Szansa - projekt edukacyjno-profilaktyczny (2017)
 • współorganizacja oraz ufundowanie nagród dla laureatów V edycji Konkursu Literackiego dla Nauczycieli (2017)
 • ufundowanie nagród dla laureatów konkursu literacko-plastycznego "Marzycielska poczta-wykonaj kartkę-list do chorego dziecka" - VI edycja (2018)
 • współorganizacja wydarzenia: Noc Biblioteki - spotkanie autorskie z Patrycją Skórą oraz warsztaty literackie pt. "Nasz patriotyzm" (2018)
 • współorganizacja Projektu edukacyjno-profilaktycznego "Muralu - pozwól sercu bić" oraz ufundowanie nagród książkowych (2018)
 • współorganizacja oraz ufundowanie nagród dla laureatów II Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego "Czy znasz twórczość Pauliny Hendel" (2019)

 • Od 19 lat Stowarzyszenie Edukacyjne "Volumin" jest współorganizatorem cyklicznej imprezy kulturalnej - Słupska Wiosna Literacka obecnie Pomorska Wiosna Literacka.

  Stowarzyszenie Edukacyjne Volumin zostało zgłoszone do nagrody okolicznościowej za całokształt działalności, a w szczególności za organizację Pomorskiej Wiosny Literackiej. Decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2018 roku Stowarzyszeniu przyznano nagrodę pieniężną.