WŁADZAMI STOWARZYSZENIA SĄ:

 • Walne Zgromadzenie Członków
 • Zarząd Stowarzyszenia
 • Komisja Rewizyjna
 • Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym,
  w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie.

  ZARZĄD STOWARZYSZENIA TWORZĄ:

 • EWA SIKORSKA - Prezes Stowarzyszenia
 • Renata Łuczak - Wiceprezes
 • Małgorzata Czerwińska - skarbnik
 • Wioletta Pająk - członek Stowarzyszenia

  DO KOMISJI REWIZYJNEJ WYBRANO:

 • JANONIS JOLANTĘ
 • CZAPIEWSKĄ DOROTĘ
 • BONĘ JOLANTĘ