Słupska Wiosna LiterackaRozmiar: 944 bajtów
Kolejna, "pełnoletnia" XVIII Słupska Wiosna Literacka odbędzie się w dniach 16 - 20 maja 2011 r. Gośćmi będą: Marta Fox, Barbara Kosmowska, Jolanta Nitkowska-Węglarz, Wiesław Ciesielski, Jarosław Kret, Daniel Odija, Michał Ogórek, Paweł Beręsewicz, Tomasz Trojanowski

więcej informacji

Uwaga, zapraszamy na spotkanie z Barbarą Kosmowską pt. Jak zorganizować dobre spotkanie autorskie, które odbędzie się w Czytelni biblioteki 19 kwietnia!

Rok 2010 - XVII Słupska Wiosna Literacka
Rok 2009 - XVI Słupska Wiosna Literacka
Rok 2008 - XV jubileuszowa Słupska Wiosna Literacka
Rok 2007 - XIV Słupska Wiosna Literacka
Rok 2006 - XIII Słupska Wiosna Literacka
Słupska Wiosna Literacka 2005
Słupska Wiosna Literacka - czym jest, kto ją zainicjował ...
Historia SWL
Nominacja do Nagrody Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej "Sztuka Młodym"
Nagroda IBBY

"Ledwie zima minęła
a w Słupsku znienacka
przebiśniegiem sypnęła
wiosna literacka..."

Emilia Waśniowska
logo Słupskiej Wiosny Literackiej

Słupska Jesień Poezji, bo pod taką nazwą rozpoczęły się literackie spotkania, była cyklem spotkań dzieci i młodzieży z polskimi i litewskimi mistrzami pióra. Zainicjowana została przez ówczesnego Kuratora Oświaty i Wychowania Zygmunta Kulczewskiego oraz środowisko nauczycielskie i osoby zrzeszone w Towarzystwie Przyjaciół Wilna i Grodna,a kontynuowana jest dzięki wielkiemu zaangażowaniu Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku Marioli Łukasiuk.
Rosnąca popularność Słupskiej Wiosny Literackiej sprawia, iż lista naszych gości zawiera nazwiska najznakomitszych polskich i regionalnych literatów. Każdy z zaproszonych gości to wielka osobowość, o czym mogliśmy przekonać się w trakcie kilkuset spotkań, jakie zorganizowaliśmy w ramach Słupskich Wiosen. Młodzi mieszkańcy pomorskich miast i wsi mają corocznie wyjątkową okazję bliskiego żywego kontaktu z twórczością m.in.

"Myślę, więc czytam"

To hasło patronuje naszemu literackiemu świętu i znajduje oddźwięk w umysłach dzieci, młodzieży, nauczycieli i wychowawców. Wydawałoby się, że młodzież szkolna nie czyta wiele, że nie rozumie i nie interesuje się poezją. Jakże jednak nieprawdziwy to wizerunek. Bezpośredni kontakt z twórcami udowadnia bowiem, jak łatwo można:

Z takim przesłaniem, ogromnym staraniem Marioli Łukasiuk - Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku, z pomocą pracowników Biblioteki i wielu innych osób pełnych wrażliwości i zaangażowania w rozwój kultury, organizujemy każdego roku Słupską Wiosnę Literacką. Inauguruje ją Biesiada Literacka, która początkowo odbywała się w Zamku Książąt Pomorskich, następnie w Ośrodku Teatralnym Rondo, a ostatnio w Teatrze Impresaryjnym. We współpracy z Biblioteką Główną Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku organizujemy sesje literackie w Czytelni Biblioteki Głównej PAP. Kolejne dni Słupskiej Wiosny to zawsze wiele spotkań autorskich w szkołach podstawowych, średnich, ośrodkach specjalnych, a nawet w przedszkolach. W czasie wszystkich edycji Wiosny odbyło się:

Niejednokrotnie, jako organizatorzy, zadawaliśmy sobie pytanie, czy warto tyle czasu i energii angażować w przygotowanie tego typu imprezy, ale już po pierwszej edycji wiedzieliśmy, że był to "strzał w dziesiątkę". Powodzenie imprezy zaskoczyło wszystkich i zapadła decyzja o jej kontynuowaniu. Rozmowy z czytelnikami i adresatami spotkań pokazały nam, jak bardzo zapadają w pamięć emocje przeżyte podczas spotkań z autorami ulubionych bajek i wierszy. Spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną udowodniły, że niemała grupa przyznaje się do własnej twórczości i sięga po pióro, by wyrazić siebie, swoje uczucia i przeżycia, a co najważniejsze uwierzyć w swoje możliwości. Zaś nauczyciele i pedagodzy zachęceni do poszukiwań nowych form pracy z uczniem zwiększają swoją aktywność zawodową. Wszyscy oni niecierpliwie czekają na nową edycję Wiosny Literackiej, na twórców, których będziemy gościć. Nie przesadzimy więc, jeśli powiemy, że Słupska Wiosna Literacka trwale wpisała się w pejzaż kulturalny Słupska i województwa pomorskiego i z całą pewnością dobrze służy lokalnemu środowisku oświatowemu.

do góry

Słupska Wiosna Literacka 2006

Trzynasta Słupska Wiosna Literacka odbyła się w dniach 22 - 26 maja tego roku. Słoneczny majowy tydzień wiosenny ubarwiony został dodatkowo satyrycznymi rysunkami i kolorowymi tekstami wierszy i piosenek autorstwa naszych gości - literatów, którzy w tym roku odwiedzili Słupskie i regionalne placówki oświatowe.

Zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Stowarzyszenie Edukacyjne VOLUMIN, wspierające działalność Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej uzyskało w tym roku dotację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt organizacji XIII SWL w ramach programu operacyjnego Promocja Czytelnictwa, priorytet 2 - Rozwój sektora książki i promocja czytelnictwa


 1. Gośćmi SWL 2006 byli:


  Biogramy literatów - gości XIII SWL

 2. Tegoroczne wiosenne spotkania literackie układały się następująco:

  XIII SWL to było niemalże 80 spotkań autorskich oraz kilka szczególnych imprez towarzyszących. Inaugurująca XIII SWL Biesiada Literacka odbyła się w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica. W kolejnych dniach uczestniczyliśmy w konferencjach metodycznych dla nauczycieli i polonistów, sesji naukowej - "Granice normy językowej w języku literackim" w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej oraz koncertach: recitalu poezji śpiewanej Grzegorza Tomczaka "Ja to mam szczęście" oraz, w poprowadzonym przez Wandę Chotomską, koncercie zespołu Łejery.

 3. Koncert zespołu Łejery:

  Dnia 23 maja, w Sali Widowiskowej Słupskiego Ośrodka Kultury odbędył się niecodzienny koncert - "Słupsk, Poznań, Warszawa - przyjaźń to piękna sprawa". Koncert poświęcony był pamięci "cioci Emilki" - Emilii Waśniowskiej, poetki, polonistki, wielokrotnego gościa Słupskich Wiosen, poprowadzony został przez Wandę Chotomską, Jerzego Hamerskiego oraz Elżbietę Drygas, a na jego treść złożyły się utwory Emilii Waśniowskiej i Wandy Chotomskiej. Koncert przygotowany został przez Łejery, poznański zespół dziecięcy ze Szkoły Podstawowej nr 83 (Szkoły Łejerów). Na koncercie miało miejsce szczególnie wzruszające wydarzenie. "Prawykonanie" utworu poświęconego pamięci Emilii Waśniowskiej. Jerzy Hamerski zaśpiewał Żal jest (że nie ma z nami Emilii). Akompaniował mu na gitarze autor muzyki, Grzegorz Tomczak. Słowa piosenki napisał Mariusz Matuszewski.

  ŁEJERY (po poznańsku znaczy: o jejku, o rety, o laboga itp.) powstały w 1975 roku jako artystyczna drużyna harcerska. Od zawsze gromadziły wokół siebie dzieciarnię i dorosłych, którym "w duszy grało". W latach 1978 i 1981 Łejery zdobyły "Złote jodły" na festiwalu harcerskim w Kielcach, a w latach 1988 i 1990 "Złote maski" na Ogólnopolskim Forum Teatrów Szkolnych w Poznaniu. Łejery mają w swoim dorobku wiele prezentacji telewizyjnych. Do najważniejszych należą cykle: "Wyłącz telewizor" i "Śpiewanki rodzinne". Ponadto dwukrotnie brały udział w Festiwalu "KORCZAK 1994" i "KORCZAK 2002". W 1990 roku powstała szkoła artystyczna
  "Łejery" kontynuująca artystyczne i wychowawcze tradycje Teatru. Łejerami kierują Jerzy Hamerski z Elżbietą Drygas.

do góry

Krótka historia Słupskiej Wiosny Literackiej
Rok 2005

Minęła dwunasta już edycja Słupskiej Wiosny Literackiej, która w tym roku objęła pięć chłodnych jeszcze, ale słonecznych kwietniowych dni, od 18 do 22 kwietnia. Gościliśmy:

Oprócz zaplanowanych kilkudziesięciu spotkań z dziećmi i młodzieżą szkolną, w czasie dwunastego wiosennego literackiego tygodnia odbyły się:

Partnerami w organizacji tegorocznej Wiosny Literackiej byli: Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku, Pomorska Akademia Pedagogiczna, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego, Centrum Kształcenia Praktycznego, Państwowa Orkiestra Kameralna i Teatr Impresaryjny, Ośrodek Teatralny Rondo, Gimnazjum nr 2.

Dziesięć lat historii Słupskiej Wiosny Literackiej:
rok:
2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993

Wspomnij XI SWL razem z Barbarą Kosmowską

Rok 2004


Jedenasta Słupska Wiosna Literacka zawitała do słupskich i okolicznych szkół i bibliotek niemalże jednocześnie z pierwszymi ciepłymi i słonecznymi dniami tego roku. Rozpoczęła się w kwietniowy słoneczny poniedziałek tego roku, 19 kwietnia 2004 roku. O godzinie 17.00 zainaugurowaliśmy tegoroczne spotkania znakomitych twórców Biesiadą Literacką w Teatrze Impresaryjnym. Kolejną Słupską Wiosnę, literacką ucztę dla dzieci, młodzieży, wychowawców, nauczycieli i bibliotekarzy uświetnili swoją obecnością:

Wśród wiosennych imprez i spotkań w szkołach, bibliotekach i innych placówkach oświatowych warto wyróżnić następujące:

W ciągu zaledwie jednego kwietniowego literackiego tygodnia odbyło się ok. osiemdziesiąt spotkań autorskich z gośćmi SWL. Kilkuset czytelników: dzieci, młodzieży i zainteresowanych literaturą dorosłych, miało niecodzienną okazję porozmawiania z autorami znanych i lubianych książek i prac. Spotkania odbyły się w następujących miejscowościach: Bytów, Damnica, Dębnica Kaszubska, Domaradz, Główczyce, Kłębowo, Kończewo, Lębork, Luzino, Łebień, Łęczyce, Łupawa, Miastko, Nowa Wieś Lęborska, Objazda, Redzikowo, Słupsk, Starkowo, Sycewice, Szychowo, Trzebielino, Tuchomie, Ustka, Warcino, Wicko.

Współorganizatorami tegorocznej SWL byli:

Kolejna edycja Słupskiej Wiosny Literackiej nie mogłaby się odbyć bez hojności sponsorów, którymi w tym roku byli:

do góry
Rok 2003

W dniu 31 marca 2003 roku po raz dziesiąty zawitała do naszego miasta Słupska Wiosna Literacka. Spotkaliśmy się tego dnia w Teatrze Impresaryjnym na Biesiadzie Literackiej inaugurując jubileusz literackiego święta.
Tegoroczne - dziesiąte już święto literackie zapowiadało się wyjątkowo interesująco. Ale jego przebieg przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Odbyło się ponad 70 spotkań w szkołach, bibliotekach i ośrodkach wychowawczych Słupska i regionu. Dzieci i młodzież z zainteresowaniem uczestniczyli w radosnych zabawach i rzeczowych rozmowach z:

Nauczyciele poloniści i bibliotekarze mieli możliwość wymiany poglądów z uznanymi praktykami literatury na zespołach metodycznych zorganizowanych z udziałem E.Brylla oraz M.Wolskiego. Obaj literaci wraz z Leszkiem Długoszem byli również gośćmi zorganizowanej przez Wydział Edukacyjno-Filozoficzny Pomorskiej Akademii Pedagogicznej sesji naukowej pt. "Literatura wiecznie zielona".
Wyjątkowo uroczyście przebiegł drugi dzień dziesiątej Słupskiej Wiosny Literackiej. Wanda Chotomska dobry duch każdej Wiosny i jej gorąca orędowniczka, uhonorowana została nadaniem tytułu Honorowego Obywatela miasta Słupska. W pięknej scenerii słupskiego Ratusza, na uroczystej sesji Rady Miejskiej znakomita poetka, przyjaciel wszystkich dzieci została honorowym obywatelem miasta, którego młodzi mieszkańcy corocznie z wiosną niecierpliwie na nią czekają.
Ponadto tego samego dnia odbyło się uroczyste nadanie imienia Wandy Chotomskiej Szkole Podstawowej w Domaradzu. Nie sposób opisać atmosfery panującej w szkołach i ośrodkach wychowawczych podczas spotkań z Wandą Chotomską, kiedy dzieci, które "na żywo" widziały autorkę znanych wierszy i opowiadań, a wśród nich i mali przyszli literaci otaczali szczelnym kordonem autorkę z prośbą o autograf i nie pozwalali na chwilę oddechu.
Czwartkowe spotkania autorskie w szkołach zakończył wernisaż znakomitych prac Edwarda Lutczyna. Licznie przybyli do Baszty Czarownic mieszkańcy miasta mieli niecodzienną okazję obejrzeć przygotowaną przez Bałtycką Galerię Sztuki Współczesnej wystawę prac tego znanego rysownika.
Ostatni dzień dziesiątej Słupskiej Wiosny Literackiej zyskał uroczystą oprawę dzięki wyjątkowej atmosferze, jaka w Teatrze Impresaryjnym towarzyszyła koncertowi Leszka Długosza. Wiosennie radosny, ale i chwilami nastrojowo-refleksyjny spektakl muzyczno-literacki zakończył tegoroczne jubileuszowe literackie święto.

do góry
Rok 2002

Dziewiątą Słupską Wiosnę Literacką uświetniła obecność Anny Onichimowskiej, Leszka Długosza, Michała Ogórka oraz Stanisława Tyma. Wszyscy goście zaskoczeni byli ciepłym przyjęciem przez młodzież i znajomością swojej twórczości. Rewelacyjnie odbierała młodzież i dorośli każde nastrojowe muzyczno-literackie spotkanie z Leszkiem Długoszem. Z wielkim zainteresowaniem uczniowie i nauczyciele dyskutowali o książce Jerzego Bralczyka z tekstami Michała Ogórka, pt. "Wiem, co mówię, czyli o dobrej komunikacji". O felietonach i innej działalności literackiej i aktorskiej młodzież chętnie rozmawiała ze Stanisławem Tymem. Wyjątkowym ciepłem i życzliwością emanowały rozmowy z Barbarą Kosmowską i Januszem L. Wiśniewskim o ich twórczości. Wszystkie spotkania z czytelnikami, ale szczególnie te wyjątkowo długo, przeciągnęły się ponad wyznaczony przez organizatorów czas. Młodzież szkół średnich ze szczególnym zainteresowaniem rozmawiała z Danielem Odiją, którego utwory znajdują się wśród literackich bestsellerów nie tylko w naszym regionie.

Rok 2001

Kolejna edycja Wiosny potwierdziła, że formuła imprezy znakomicie się sprawdziła. Dużym wydarzeniem okazał się kurs zorganizowany w tym roku przez ODN dla nauczycieli-bibliotekarzy pt. "Najnowsza literatura dla dzieci i młodzieży". Kurs przeprowadziła poetka i krytyk literatury, człowiek o ogromnej erudycji i znajomości przedmiotu Zofia Beszczyńska. Szczególne okoliczności towarzyszyły obecności pisarki Doroty Terakowskiej. Jej nowa powieść "Poczwarka" miała swoją promocję w Słupsku. Niecodzienne przeżycia (muzyczne i literackie) były udziałem wszystkich, którzy mieli okazję uczestniczyć w spotkaniach ze znanym satyrykiem Markiem Majewskim.

do góry
Rok 2000

W roku 1999 nie zorganizowaliśmy kolejnej Słupskiej Wiosny Literackiej. W 2000 roku Słupska Wiosna Literacka przebiegała już pod osobistym patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego Jana Zarębskiego. Do Słupska przyjechała z Krakowa Dorota Terakowska, autorka wspaniałych książek dla młodzieży i dorosłych. Gościli u nas także Andrzej Chojecki i Aleksander Jurewicz z Gdańska oraz Krzysztof Petek, młody autor sensacyjnych powieści dla chłopców. Artystów plastyków reprezentował wówczas Jacek Frankowski. Bardzo cenna okazała się znajomość z Jolantą Nitkowską-Węglarz, prozaiczką i dziennikarką "Głosu Słupskiego", popularyzującą historię naszego regionu. To m.in. jej interesującym prasowym artykułom, książkom i spotkaniom zawdzięczamy rosnące zainteresowanie naszym regionem wśród dzieci, młodzieży i wychowawców.

Rok 1998

To było już szóste spotkanie z literaturą. Gościliśmy autora pomnikowej monografii o Adamie Mickiewiczu, prof. Zbigniewa Sudolskiego. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się ponadto wystawa w Galerii BWA, gdzie mieliśmy okazję podziwiać prace znanego ilustratora książek prof. Janusza Stannego. Dużo entuzjazmu wzbudzały również spotkania ze znaną, szczególnie nastoletniej młodzieży, Martą Fox oraz Marcinem Wolskim, który swoje spotkania prowadził w nietypowej formie kabaretowej.

Rok 1997

Gościliśmy wtedy nie tylko poetów i pisarzy, ale także artystów plastyków. Otwarte spotkanie autorskie Wandy Chotomskiej i Edwarda Lutczyna, połączone z aukcją prac tego znanego artysty, z której dochód zasilił Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, było zupełnie nową formą kontaktu z szeroko rozumianą literaturą i kulturą. Wiele uwagi poświęcono wówczas najmłodszym odbiorcom. Z wychowankami słupskich przedszkoli spotkał się Mirosław Stecewicz, prezentując ciekawą formę pracy z dziećmi - "wernisaże bajkowe". Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się również przedstawienie kabaretowo - muzyczne grupy teatralnej Wandy Chotomskiej - "Kabaret na kółkach - Chotomska i spółka".

Rok 1996

Z inicjatywy Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, Marioli Łukasiuk, Słupska Jesień Poezji przekształciła się z pełnych refleksji i melancholii spotkań z poezją w pełne wiosennego optymizmu spotkania z literaturą - Słupską Wiosnę Literacką. Zmieniony został termin i rozszerzona formuła imprezy na całą literaturę rodzimą. Niezapomniane wrażenie pozostawił wówczas recital piosenek J. Brela w tłumaczeniu i wykonaniu Jana Jakuba Należytego. Intrygującą postacią tej Słupskiej Wiosny okazał się Marcin Świetlicki. Podczas jego spotkań autorskich nikt z uczestników nie pozostawał obojętny.

do góry
Rok 1995

W tym roku gościliśmy Emilię Waśniowską - poetkę, a jednocześnie nauczycielkę języka polskiego i dyrektora słynnej z kulturalnych inicjatyw SP nr 34 w Poznaniu. Od pierwszych spotkań, każdego kolejnego roku gorąco zapraszana była na ogromnie sympatyczne rozmowy z dziećmi miejskich i wiejskich ośrodków, ze studentami pedagogiki PAP oraz kołem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego skupiającym pracowników naukowych uczelni.

Rok 1994

W drugiej edycji literackiego święta grono zaproszonych gości rozszerzyło się. Z czytelnikami spotkali się słupscy poeci, m.in. Wiesław Ciesielski, Jerzy Dąbrowa-Januszewski, Zygmunt Flis. Z młodzieżą szkół średnich rozmawiała Urszula Kozioł, której tomiki wierszy często znajdujemy w szkolnych bibliotekach. Spotkania autorskie zorganizowane zostały nie tylko w Słupsku, także w Miastku i Lęborku. Zaproszeni poeci wyjeżdżali ponadto do Biesowic, Kępic i Warcina, do wiejskich szkół i ośrodków, gdzie takie przeżycia nie zdarzają się często a gości zdumiewała intensywność emocji z nimi związanych.

Rok 1993

Pierwsza edycja Słupskiej Jesieni Poezji rozbudziła szczególne zainteresowanie rodzimą literaturą w środowisku bibliotekarzy, nauczycieli polonistów, a przede wszystkim dzieci i młodzieży. Zainspirowała do poszukiwania nowych form kontaktu z poezją i literaturą. W wielu szkołach zgotowano gościom prawdziwie świąteczne przyjęcia. Udowodniła, że inicjatywa podjęta w gronie nauczycieli i bibliotekarzy trafiła w potrzebę żywego kontaktu z poezją, potrzebę uczestniczenia w ciekawych spotkaniach autorskich.

Agata Szklarkowska
nauczyciel-bibliotekarz
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku

do góry

Agata Szklarkowska
agaszk@wp.pl