Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Tu tworzymy wirtualny katalog i gromadzimy realny księgozbiór

Zadania Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

 • gromadzi księgozbiór oraz czasopisma zgodnie z profilem biblioteki, obowiązującymi aktami prawnymi, założeniami polityki edukacyjnej państwa oraz wniosków z analizy potrzeb edukacyjnych i czytelniczych
 • pozyskuje nowości książkowe drogą planowych zakupów lub darowizn od instytucji i osób prywatnych
 • analizuje potrzeby edukacyjne i czytelnicze wynikające ze stawianych placówkom oświatowym  wymagań  
  w zakresie nauczania i wychowania, nadzoru pedagogicznego, zarządzania szkołą oraz doskonalenia
  (z uwzględnieniem zapotrzebowania sieci współpracy i samokształcenia) oraz instytucji wspierających
  rozwój szkół i przedszkoli
 • prowadzi ewidencję sumaryczną i jednostkową wpływów i ubytków księgozbioru
 • opracowywuje zbiory pod względem formalnym i rzeczowym z wykorzystaniem różnych języków wyszukiwawczych
 • tworzy komputerową bazę danych w programie VIRTUA
 • współtworzy katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich w ramach współpracy z NUKAT
 • wspomaga nauczycieli bibliotekarzy w zakresie zadań merytorycznych

Dane kontaktowe: 

tel. 59 8422705 wew.41
e-mail: opracowanie@pbw.slupsk.pl
             gromadzenie@pbw.slupsk.pl