Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Tu tworzymy wirtualny katalog i gromadzimy realny księgozbiór

Zadania Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

  • gromadzi księgozbiór oraz czasopisma zgodnie z profilem biblioteki, obowiązującymi aktami prawnymi, założeniami polityki edukacyjnej państwa oraz wniosków z analizy potrzeb edukacyjnych i czytelniczych
  • pozyskuje nowości książkowe drogą planowych zakupów lub darowizn od instytucji i osób prywatnych
  • analizuje potrzeby edukacyjne i czytelnicze wynikające ze stawianych placówkom oświatowym  wymagań  
    w zakresie nauczania i wychowania, nadzoru pedagogicznego, zarządzania szkołą oraz doskonalenia
    (z uwzględnieniem zapotrzebowania sieci współpracy i samokształcenia) oraz instytucji wspierających
    rozwój szkół i przedszkoli
  • prowadzi ewidencję sumaryczną i jednostkową wpływów i ubytków księgozbioru
  • opracowywuje zbiory pod względem formalnym i rzeczowym z wykorzystaniem różnych języków wyszukiwawczych
  • tworzy komputerową bazę danych w programie VIRTUA
  • współtworzy katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich w ramach współpracy z NUKAT
  • wspomaga nauczycieli bibliotekarzy w zakresie zadań merytorycznych

Dane kontaktowe: 

tel. 59 8422705 wew.41
e-mail: opracowanie@pbw.slupsk.pl
             gromadzenie@pbw.slupsk.pl