Wydział Informacyjno - Bibliograficzny

W naszym Wydziale pomożemy Ci rozwiać wszelkie bibliotekarskie wątpliwości

Zadania Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego

 • tworzy, uzupełnia i przetwarza dane (opracowanie bibliograficzne artykułów z czasopism i wybranych
  książek gromadzonych w PBW),
 • sporządza i drukuje zestawienia bibliograficzne na podstawie kartoteki zagadnieniowej na zamówienia
  instytucji oświatowych, nauczycieli oraz czytelników indywidualnych,
 • udziela informacji i porad w zakresie posługiwania się warsztatem informacyjnym Biblioteki,
 • udziela użytkownikom kompleksowej pomocy w poszukiwaniu materiałów na określone tematy,
 • organizuje wystawy, spotkania autorskie, konferencje i inne imprezy promujące książkę i czytelnictwo,
 • organizuje konferencje i seminaria biblioteczne, warsztaty metodyczne i szkoleniowe, kiermasze książek,
  dla nauczycieli w ramach sieci współpracy i samokształcenia,
 • współpracuje z instytucjami kształcącymi, dokształcającymi oraz doskonalącymi nauczycieli, a także innymi bibliotekami,
 • prowadzi lekcje i zajęcia biblioteczne,
 • prezentuje działalność PBW w lokalnych mediach, dba o jej promocję poprzez przygotowywanie informatorów, ulotek itp.,
 • opracowuje nowości książkowe na stronę www Biblioteki oraz do „Informatora Oświatowego”,
 • przygotowuje tematyczne zestawienia bibliograficzne do „Informatora Oświatowego”,
 • koordynuje działalność informacyjną Biblioteki,
 • organizuje cykliczną imprezę kulturalną pn. „Pomorska Wiosna Literacka",
 • dokumentuje pracę Wydziału.

Dane kontaktowe:

tel.  59 8488839
tel.  59 8422705 wew.39

e-mail: informacja@pbw.slupsk.pl
               promocja@pbw.slupsk.pl