Wydział Multimedialny

Zapraszamy po filmy, które uczą, bawią  lub skłonią do refleksji…

Zadania Wydziału Multimedialnego:

 • gromadzi, opracowuje i udostępniania bezpłatne zbiory multimedialne
 • na bieżąco śledzi polski rynek wydawniczy
 • sporządza komputerowy rejestr zbiorów w programie Patron
 • tworzy bazy zbiorów w programie Virtua
 • współtworzy katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich w ramach współpracy z NUKAT
 • prowadzi indywidualne oraz grupowe projekcje filmów
 • opracowuje oraz udostępnia zestawienia tematyczne
 • udziela informacji o zbiorach (także drogą telefoniczną lub mailową)
 • opracowuje informatory
 • oferuje uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom oraz nauczycielom usługę nieodpłatnego dostępu
  do Internetu;
 • dokumentuje realizowane zadania
 • prowadzi działalności marketingową w placówkach oświatowych, opiekuńczo–wychowawczych, urzędach
  i instytucjach na terenie miasta Słupska.

Dane kontaktowe: 

tel. 59 8423564
e-mail: multimedia@pbw.slupsk.pl

Regulaminy:

Oferta Wydziału:

W ramach  kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych Wydział Multimedialny gromadzi zbiory
do wykorzystania w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczycieli wszystkich typów i szczebli kształcenia.

Tu znajdziesz nowości. 

Płyty DVD/CD, filmy video oraz zestawienia z następujących zakresów tematycznych: