Wydział Udostępniania

Zachęcamy do wypożyczania książek, czytania prasy, czasopism, oglądania wystaw, korzystania z bezpłatnego dostępu do Internetu.

Zadania Wydziału Udostępniania:
 • udostępnia książki w formie wypożyczeń bezpośrednich (w wypożyczalni i czytelni)
 • udostępnia czasopisma w czytelni (wykaz czasopism)
 • udostępnia zbiory w formie wypożyczeń międzybibliotecznych (za pośrednictwem innych bibliotek)
 • udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych
 • prowadzi listę pozycji poszukiwanych przez odbiorcę
 • promuje zbiory w formie wystaw stałych i czasowych
 • prowadzi lekcje biblioteczne
 • skanuje fragmenty publikacji na prośbę Czytelników
 • prowadzi rezerwacje książek poszukiwanych przez Czytelników
 • współpracuje z przedstawicielami instytucji oświatowych regionu
 • prolonguje zbiory znajdujące się na kontach Czytelników (wg zgłoszenia Czytelników)
 • prowadzi promocję usług i zbiorów biblioteki w formie udziału w radach pedagogicznych w placówkach oświatowych regionu
 • promuje działania PBW w Słupsku na ogólnopolskich portalach internetowych
 • prowadzi Facebook’a
 • realizuje program zajęć biblioterapeutycznych dla dzieci w szpitalu
 • włącza się w ogólnopolskie akcje promocji czytelnictwa

Dane kontaktowe:

tel. 59 840 26 60
e-mail: wypozyczalnia@pbw.slupsk.pl