Zajęcia edukacyjne „Kto Ty jesteś?

 
W dniu 15 listopada br. uczniowie klasy drugiej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Redzikowie wzięły udział
w zajęciach edukacyjnych „Kto Ty jesteś?
 
Zajęcia edukacyjne „Kto Ty jesteś?
Zajęcia edukacyjne „Kto Ty jesteś?
Zajęcia edukacyjne „Kto Ty jesteś?
Zajęcia edukacyjne „Kto Ty jesteś?
Zajęcia edukacyjne „Kto Ty jesteś?
Zajęcia edukacyjne „Kto Ty jesteś?
Zajęcia edukacyjne „Kto Ty jesteś?
Zajęcia edukacyjne „Kto Ty jesteś?
Zajęcia edukacyjne „Kto Ty jesteś?
Zajęcia edukacyjne „Kto Ty jesteś?