„Zajęcia na fali” Konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć edukacyjnych o tematyce morskiej.

2019.10.04
Zapraszamy nauczycieli z województwa pomorskiego wszystkich etapów kształcenia do udziału w konkursie: „Zajęcia na fali” Konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć edukacyjnych o tematyce morskiej.
 
  Celem  Konkursu  jest  propagowanie  tematyk i związanej z szeroko rozumianą  edukacją  morską,
 powiązaniu podstaw programowych poszczególnych przedmiotów szkolnych i innych zajęć edukacyjnych z zagadnieniami wynikającymi z nadmorskiego położenia naszego regionu, rozwijanie kreatywności nauczycieli, aktywizowanie nauczycieli i uczniów do poznawania nadmorskiego potencjału Pomorza, wszechstronny rozwój młodych Pomorzan, w tym kształtowanie u nich kompetencji kluczowych oraz tożsamości regionalnej, poprzez wykorzystanie dorobku projektu edukacyjnego pn. „Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy”, morskiej tradycji regionu oraz zasobów gospodarczych i możliwości wynikających z położenia geograficznego województwa pomorskiego.
 
Konkurs organizowany jest przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli  w Gdańsku,  Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Gdańsku,  Pedagogiczną Biblioteką  Wojewódzką w Słupsku, Yacht Clubem w Rewie, Pomorskim Związkiem Żeglarskim.
 
HARMONOGRAM KONKURSU
  • 1.10.2019 r. – upowszechnienie informacji o Konkursie na stronach internetowych Organizatorów i mailowo (adresy e-mail przedszkoli, szkół i placówek oświatowych województwa pomorskiego).
  • Od 1.10.2019 r. do 15.04.2020 r. – przygotowanie scenariusza konkursowego i przeprowadzenie na jego podstawie zajęć otwartych.
  • 30.04.2020 r. – termin przesłania konkursowego scenariusza i wymaganej dokumentacji.
  • 25.05.2020 r. – ogłoszenie wyników Konkursu oraz podanie terminu i miejsca wręczenia nagród.
Szczegóły organizacji i wymogów Konkursu w Regulaminie.
 
Więcje informacji na stronie: www.edukacjamorska.odn.slupsk.pl