DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA

 

 

Derewlana Hanna, Wosińska Beata. Badanie gotowości szkolnej. - Warszawa : "Nowa Era", 2010. - 56 s.

Budiková Jaroslava. Czy twoje dziecko jest przygotowane do spotkania ze szkołą ? / [. Izabela Mroczek]. - Gliwice : "Helion", 2006. - 208 s.

Dziecko sześcioletnie w szkole : praca zbiorowa / pod red. Joanny Karczewskiej, Małgorzaty Kwaśniewskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2009. - 267  

Rudnicka Magdalena. Moje dziecko idzie do szkoły: poradnik dla rodziców. - Wwa: "Telbit", 2005. - 128 s.

Góralczyk Ewa. Moje dziecko w szkole : poradnik dla rodziców i wychowawców. - Wwa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008. - 116 s.

Andrzejewska Jolanta, Wierucka Jolanta. Razem w przedszkolu : program wychowania przedszkolnego. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010. - 211 s.

Sześciolatki w Polsce : Raport 2006 : diagnoza badanych sfer rozwoju. - Kielce : Zespół Naukowy Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - 243 s.

Gruszczyk-Kolczyńska Edyta, Zielińska Ewa. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole : podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności. - Wwa : "Edukacja Polska", 2009. - 285 s.

 

 

 

Analiza gotowości do nauki w szkole / // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 2, s.55-57

Badanie dojrzałości szkolnej / Oterman Marzena // Życie Szkoły. - 2010, nr 6, s.34-45

Badanie gotowości szkolnej sześciolatków / Koźniewska Elżbieta // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 3, s.11-15

Bitwa o przedszkola / Skura Piotr // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 29, s.1,3

Co dziecko powinno potrafić, idąc do szkoły? / // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 2, s.50-51

Co z tą dojrzałością szkolną? Problemy związane ze zmianami w organizacji edukacji wczesnoszkolnej / Janiszewska Bożena // Meritum. - 2009, nr 1, s.33-37

Czy jestem gotowy przekroczyć próg szkoły? / Czerwieńska-Szulc Hanna Tamara // Informator Oświatowy. - 2009, nr 4, s.37-39

Czynniki warunkujące osiągnięcie dojrzałości szkolnej / Salamon Dagmara // Wszystko dla szkoły. - 2006, nr 4-5, s.19-24

Czynniki warunkujące osiągnięcie dojrzałości szkolnej / Salamon Dagmara // Wszystko dla szkoły. - 2010, nr 1, s.5

Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej - od obserwacji do diagnozy całościowej / Al-Khamisy Danuta // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 5, s.346-357

Diagnoza gotowości szkolnej sześciolatka / Marek Elżbieta // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s.16-17

Diagnoza przedszkolna / Stępniak Katarzyna // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 2, s.23-28

Diagnozowanie sześciolatków / Nagrodzka Alicja, Pieniężna Ewa // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s.12-15

Dojrzałość emocjonalna dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki / Skowrońska Aleksandra // Życie Szkoły. - 2009, nr 7, s.13-18

Dojrzałość potrzebna od dziecka / Filipiak Ewa // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s.3-10

Dojrzałość szkolna / Skowrońska Aleksandra // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s.5-11

Dojrzałość szkolna a ryzyko dysleksji. Cz. 2 / Brejnak Wojciech // Życie Szkoły. - 2009, nr 6, s.40-46

Dojrzałość szkolna dziecka / Machnik Iwona // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 5, s.42-47

Dojrzałość szkolna. Rec. Wojciech Brejnak. Czy Twój przedszkolak dojrzał do nauki? - Warszawa ; Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006 / Rytel Bożena // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 11, s.58-59

Dysonans. Sześciolatki w szkole / Drachal Halina // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 30, s.6

Dzieci nie króliki. [o gotowości szkolnej sześciolatków] / Plechan Aldona // Przegląd Oświatowy. - 2008, nr 7, s.5

Dzieci u progu podjęcia obowiązków szkolnych - charakterystyka środowiskowa i zdrowotna oraz aktywność fizyczna / Trzcińska Dorota, Olszewska Elżbieta // Kultura Fizyczna. - 2006, nr 7-8, s.20-23

Dziecko idzie do pierwszej klasy / Osica Natalia // Gazeta Szkolna. - 2010, nr 27-34, s.15

Dziecko idzie do szkoły. Cz. 1 / Taraszkiewicz M., Taraszkiewicz Z. // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 27-28, s.24-25

Dziecko idzie do szkoły. Cz. 2 / Taraszkiewicz M., Taraszkiewicz Z. // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 29-30, s.24-25

Dziecko samodzielne w szkole / Kuszak Kinga // Życie Szkoły. - 2007, nr 1, s.5-10

Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej / Kopik Aldona // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 9, s.5-12

Edukacja przedszkolna w procesie zmian / Brańska Ewa // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 11, s.5-8

Głos psychologa dziecięcego w sprawie edukacji szkolnej 6-latka / Czownicka Ewa // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, s.44-47

Gotowi do szkoły / Sierka Martyna // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s.11-15

Gotowość czy dojrzałość szkolna? : kilka praktycznych i teoretycznych uwag / Chojak Małgorzata // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s.20-23

Gotowość do podjęcia nauki w szkole / Pleskot Mirosława // Meritum. - 2009, nr 1, s.38-40

Gotowość szkolna młodych umysłów matematycznych. [program do pracy z dziećmi w wieku 5-6 lat] / // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 12, s.64-65

Gotowość szkolna rodziców / Majewska-Kokoszka Maja // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 7-8, s.18-19

Gotowość szkolna sześciolatka. [wywiad z Elżbietą Koźniewską, koordynatorem merytorycznym Projektu badania gotowości szkolnej sześciolatków] / Marek Elżbieta // Życie Szkoły. - 2006, nr 8, s.52-55

Gotowość zdrowotna dziecka do podjęcia nauki - wybrane zagadnienia / Wolny - Niedzielska Aleksandra // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. - 2010, nr 1, s.74-80

Idę do szkoły / Rawecka Joanna // Remedium. - 2010, nr 4, s.4-5

Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej / Mądrowska Wiesława // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2010, nr 13, s.17

Jak pomóc dziecku osiągnąć dojrzałość szkolną? / Sieradzka-Słyk Agnieszka // Nowa Szkoła. - 2007, nr 1, s.18-19

Jak przygotować dziecko sześcioletnie do roli ucznia? / M.N. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 5, s.58-59

Jakie będą skutki zmian w edukacji małego dziecka? / Marczewska Krystyna // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 9, s.46-48

Kręta droga sześciolatka / Kowalczuk Piotr // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 12, s.20-21

Metody badania dojrzałości szkolnej / Salamon Dagmara // Wszystko dla szkoły. - 2008, nr 5, s.20-22

Na jesieni pierwszy raz w szkole / Tonecka Elżbieta // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s.4-7

O dojrzewaniu do dojrzałości szkolnej / Brejnak Wojciech // Życie Szkoły. - 2009, nr 8, s.46-51

O rozwoju sześciolatka / Piotrowska Aleksandra // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 6, s.14-20

Obniżanie wieku szkolnego uczniów / Lelonek Marian // Nowa Szkoła. - 2008, nr 4, s.4-9

Obniżenie wieku szkolnego - szanse i zagrożenia / Dzierzgowska Irena // Gazeta Szkolna. - 2007, nr 43-44, s.10

Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka / Ruducha Aleksandra // Gazeta Szkolna. - 2007, nr 28-29, s.30-31

Pierwsza pomoc w diagnozie przedszkolnej / Czeglik Agnieszka // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 10, s.36-41

Pierwsze dni w szkole / Pilch Krzysztof // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 7-8, s.42-43

Pobaw się ze mną / Baranowska Ewa // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s.26-28

Pokonywanie barier społecznych przez uczniów klas pierwszych / Winiarczyk Anna // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. - 2008, nr 3, s.58-64

Poradzą sobie czy nie? Debiut sześciolatków, stres nauczycieli / EM // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 34, s.6

Program adaptacji uczniów klasy pierwszej / Sakowicz Wiesława Alina // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s.21-25

Przedszkolak uczniem - problem progu szkolnego / Brańska Ewa // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 11, s.52-54

Przykład arkuszy do diagnozy pedagogicznej dla dzieci w wieku 6-10 lat / Pleskot Mirosława // Meritum. - 2006, nr 1, s.21-27

Rekomendowany profil dziecka pięcio- i sześcioletniego / Broniszewska Małgorzata // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2009, nr 5, s.19-22

Rozwój aktywności poznawczej dzieci w wieku wszesnoszkolnym / Stawecka Anna // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. - 2010, nr 2, s.7-16

Rozwój motoryczny - symptomy możliwych zaburzeń w przyszłej nauce czytania i pisania / Zbróg Zuzanna // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. - 2010, nr 1, s.93-103

Ruchome piaski : sześciolatki - co z tym diagnozowaniem? / Drachal Halina // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 3, s.6

Samodzielność, ale jaka ... / Kuszak Kinga // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 2, s.9-14

Scenariusz spotkania adaptacyjnego z dziećmi 6-letnimi objętymi obowiązkiem szkolnym i ich rodzicami / Szkolak Anna // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. - 2009, nr 2, s.67-70

Sześciolatek w szkole / Dąbek Krystyna // Życie Szkoły. - 2011, nr 2, s.5-10

Sześciolatek w szkole czyli ideologia zamiast realizmu / Drzewiecki Marek // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 7-8, s.38-39

Sześciolatki a nauka szkolna / Brejnak Wojciech // Życie Szkoły. - 2009, nr 9, s.48-52

Sześciolatki a nauka szkolna / Brejnak Wojciech // Życie Szkoły. - 2009, nr 10, s.52-56

Sześciolatki chcą się bawić... w szkołę / Mróz Anita // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 4, s.44-51

Sześciolatki do szkoły! / Kowalczewska-Grabowska K., Rzymełka-Frąckiewicz A. // Wychowanie na co dzień. - 2009, nr 9, s.3-8

Sześciolatki są gotowe / Miłoszewska Ewa // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 21, s.8

Sześciolatki w szkole - temat kontrowersyjny . [numer specjalny] / Żytko Małgorzata // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2009, nr , s.89-95

Sześciolatki w szkołach - bilans zysków i strat / Tonia Małgorzata // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, s.25-26

Trudny start / Prajsner Mira // Remedium. - 2006, nr 7-8, s.38-40

Uwarunkowania zdrowotne sprawności narządów artykulacyjnych / Śliwińska Anna, Szymańska - Paruszkiewicz Teresa // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. - 2010, nr 1, s.81-92

W szaleńczym tempie : gotowość szkolna już nie w poradni / Drachal Halina // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 1, s.9

Ważny punkt startu / Krzywicka Agnieszka // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s.30-33

Wcześniak w szkole / Chrzan Magdalena // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s.133-139

Wiedza i oczekiwania dzieci sześcioletnich wobec szkoły / Flanz Jolanta // Wychowanie na co dzień. - 2007, nr 3, s.8-10

Wpływ aktywności ruchowej na dojrzałość szkolną dziecka / Otręba Iwona, Waleczek Joanna // Lider. - 2010, nr 7-8, s.25-26

Wybrane problemy dojrzałości szkolnej / Brejnak Wojciech // Życie Szkoły. - 2009, nr 5, s.46-51

Zaburzenia w koncentracji a ryzyko dysleksji / Ratajek Aneta // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. - 2010, nr 2, s.23-31

Zdaniem psychologa. [przygotowanie pierwszoklasistów do szkoły] / Florkowski Marcin // Wszystko dla szkoły. - 2010, nr 9, s.15-16

Zdrowie i rozwój polskich sześciolatków / Szumilas Ewa Małgorzata // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 6, s.5-13

Zerówka szkolna - początek czy koniec? / Korzeniewska Ilona // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 9, s.30-31

Znaczenie spostrzegawczości słuchowej w procesie czytania / Stańczak Irena // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. - 2008, nr 4, s.43-47

 

wybór

Jolanta Janonis

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny