PLASTYKA – METODYKA NAUCZANIA

Wybór materiałów ze zbiorów PBW - wydawnictwa ciągłe:

Analiza uwarunkowań twórczości dzieci na lekcjach plastyki i techniki / Reksnis Teresa // Teczka-XV. – 2006, nr 43, s.1-14

Blok plastyczno-techniczny w klasie IV / // Klocki Autonomiczne w Szkole. – 1999, nr 1, s.61-62

Cykl tematów umożliwiających zapoznanie uczniów klasy V szkoły podstawowej z programem PAINT / Pankowski Zbigniew // Klocki Autonomiczne w Szkole. – 2000, nr 6-7, s.41-42

Człowiek i kosmos. Cykl zajęć dla kl. V. Cz. 3 / Jakubiec S., Hadam U. // Wszystko dla szkoły. – 2000, nr 1, s.19

Człowiek i kosmos. Cykl zajęć dla kl. V. Cz. 4 / Jakubiec S., Hadam U. // Wszystko dla szkoły. – 2000, nr 2, s.15-16

Dadaizm – kl. VIII. [konspekty lekcji] / Ślefarska Janina // Plastyka i Wychowanie. – 1990, nr 2-3, s.112-118

Dialog muzyki i plastyki na płaszczyźnie dydaktycznej. Cz. 1 / Boguszewska A., Gozdecka R. // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2000, nr 5, s.189-194

Drzewo w krajobrazie : scenariusz zajęć plastycznych w kl. I gimnazjum / Haberka Jolanta // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2003, nr 4, s.30-31

Działalność plastyczna a rozwój dziecka / Markiewicz Małgorzata // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. – 2004, nr 3, s.72-74

Działalność plastyczna dziecka / Ozga Hanna // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2004, nr 5, s.20-22

Dzieci lubią kicz / Ziółkowska-Sobecka Marta // Plastyka i Wychowanie. – 1994, nr 3, s.12-19

Dziwny jest ten świat / Kalita Anna // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2003, nr 3, s.128-137

Edukacja plastyczna po reformie oświaty – wnioski z badań / Szuścik Urszula // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2006, nr 1, s.98-102

Edukacja plastyczna w gimnazjum / Starczewski Paweł // Nowa Szkoła. – 2000, nr 9, s.61

Edukacja plastyczna w klasach łączonych / Białecka Małgorzata // Życie Szkoły. – 1996, nr 10, s.603-605

Edukacja prozdrowotna w szkole podstawowej – propozycja programowa / Klepka Teresa // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 1999, nr 1, s.10-16

Formy spontanicznej twórczości plastycznej dzieci / Frątczak Dorota // Życie Szkoły. – 1993, nr 2, s.89-91
Grafika w szkole – technika kolografii / Szuścik Urszula // Życie Szkoły. – 2009, nr 2, s.16-18

Hasło dnia: Wiosenna burza – przykład zajęć w klasie drugiej / Fibakiewicz Wanda // Życie Szkoły. – 1999, nr 5, s.390-392

Integracja elementów informatyki i sztuki w gimnazjum. Cz. 1 / Filinowicz Ewa // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2004, nr 2, s.41-45

Integracja plastyki i nauki o środowisku społeczno-przyrodniczym. [propozycje zajęć] / Ćwiękała Sylwia // Plastyka i Wychowanie. – 1992, nr 1, s.46-53

Internet w plastyce / Szymańska Joanna // Plastyka i Wychowanie. – 1997, nr 5, s.45-46

Jak będziemy uczyć ? [autorzy podręcznika „Wiedza o sztuce” dla klas V-VIII o założeniach książki i edukacji plastycznej] / Zieliński Jacek, Stasiak Joanna // Plastyka i Wychowanie. – 1998, nr 4, s.52-55

Każde dziecko to potrafi. Program zajęć kółka plastycznego / Jabłońska Dorota // Świetlica w Szkole. – 2010, nr 4, s.20

Kody i operacje. [sztuka w rozwoju dziecka] / Guśpiel Maria, Dyląg Jerzy // Życie Szkoły. – 2004, nr 10, s.9-14

Konspekt lekcji plastyki w klasie III / Olejnik Dorota // Życie Szkoły. – 1998, nr 1, s.42-43

Kształtowanie i rozwijanie u uczniów zdolności plastycznych oraz zainteresowania sztuką / Haberka Jolanta // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2004, nr 4, s.41-43

Kształtowanie i rozwijanie u uczniów zdolności plastycznych oraz zainteresowania sztuką : przypadek edukacyjny. Cz. 1 / Haberka Jolanta // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2004, nr 3, s.40-42


Kubizm w klasie ósmej / Ślefarska Janina // Plastyka i Wychowanie. – 1996, nr 4, s.54-58
Lekcja plastyki w klasie III / Perek Bronisława // Życie Szkoły. – 1998, nr 4, s.232-234

Lekcje przedmiotowe z wykorzystaniem warsztatu biblioteki szkolnej i pedagogicznej (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Gutowska Magdalena // Biblioteka w Szkole. – 1998, nr 11-12, s.18

Miejsce i rola sztuki w szkołach waldorfskich / Depta Henryk // Plastyka i Wychowanie. – 1993, nr 1, s.4-9

Miejsce plastyki w edukacji permanentnej / Pola Anna // Plastyka i Wychowanie. – 1990, nr 5, s.211-214

Między piosenką a arcydziełem. [malarskie inspiracje piosenek Jacka Kaczmarskiego] / Gajda Krzysztof // Polonistyka. – 2003, nr 5, s.260-269

Moje małe happeningi. [akcja Róża Czerwona; konspekt lekcji w kl. VIII SP] / Mleczko-Kandziora Maria // Plastyka i Wychowanie. – 1990, nr 1, s.23-27

Mur czyli gimnazjaliści miastu. [Prudnik] / Dobrzańska A., Langfort E. // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2004, nr 2, s.39-40

Muzyczne krajobrazy : rozbudzanie inspiracji plastycznych poprzez muzykę : zajęcia dla klas IV-V / Grzelakowska Elżbieta, Walenta Gabriela // Wszystko dla szkoły. – 1999, nr 9, s.15-16

Muzyka jako źródło inspiracji działań plastycznych dziecka / Hołubowicz Jacek // Życie Szkoły. – 1995, nr 4, s.206-210

O edukacji muzycznej i plastycznej. [wkładka] / Milczarek Krystyna // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 6, s.7-13

O malarstwie na lekcjach polskiego / Chomiuk Aleksandra // Polonistyka. – 2003, nr 10, s.39-43

Ocenianie z plastyki / Bolinger Barbara // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2002, nr 5, s.41-44

Od „rysunku” do „sztuki” – problemy kształcenia plastycznego w szkole publicznej / Didkowska Bernadeta // Wychowanie na co dzień. – 2001, nr 6, s.14-18

Odkrywanie ziemi. [scenariusz zajęć plastycznych – praca z gliny z zawiązanymi oczami] / Franck Noel // Plastyka i Wychowanie. – 1995, nr 1, s.28-29

Palmy i koszyczek wielkanocny / Konarzewska Maria, Barszcz Jolanta // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2005, nr 2, s.26-28

Plastyka / // Edukacja i Dialog. – 1991, nr 9, s.47-50

Plastyka – projekt podręcznika dla klas V-VIII szkoły podstawowej / Zieliński Antoni // Plastyka i Wychowanie. – 1995, nr 4, s.50-55

Plastyka w klasie I. [ podręcznik: Ziemba-Michałowska A., Spotkania ze sztuką, Prószyński i S-ka] / // Klocki Autonomiczne w Szkole. – 1999, nr 2, s.79-80

Plastyka z zastosowaniem technik komputerowych / Fedko Urszula // Nowa Szkoła. – 2000, nr 9, s.62

Podstawa programowa – II etap edukacyjny : Sztuka i technika / // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 1998, nr 4, s.196-197

Podstawowe elementy formy plastycznej – barwa / Grzenkowicz Sabina // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2003, nr 2, s.33-35

Praca w plenerze / Betiuk Krystyna // Plastyka i Wychowanie. – 1990, nr 2-3, s.107-111

Przedmiot, obiekt, rzecz – wielki przewrót w sztuce XX wieku. Cz. 3 / Stępnik Małgorzata // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2004, nr 1, s.28-30

Przerwany sen.[lekcje plastyki inspirowane wystawą : Portret Sarmacki w muzeum w Tarnowie] / Pazera Elżbieta // Plastyka i Wychowanie. – 1999, nr 4, s.40-43

Przyroda w sztukach plastycznych – rys historyczny / Miernik Magdalena // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. – 2004, nr 3, s.20-26

Reforma oświaty a lekcje plastyki.[ćwiczenie : Nakrycia głowy] / Mazurek Ola // Plastyka i Wychowanie. – 1999, nr 5, s.29-32

Roczny plan pracy z plastyki dla klasy pierwszej gimnazjum / Gonerka Beata // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2003, nr 3, s.40-43

Rozkład materiału nauczania z plastyki dla gimnazjum (klasy I-III, 3 semestry). Cz. 2 / Haberka Jolanta // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2005, nr 4, s.41-42

Rozkład materiału nauczania z plastyki dla gimnazjum (klasy I-III, 3 semestry). Cz.1 / Haberka Jolanta // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2005, nr 3, s.27-30


Scenariusze zajęć z plastyki i techniki w szkole podstawowej i gimnazjum / Reksnis Teresa // Teczka-XV. – 2006, nr 42, s.1-27

Stymulowanie zdolności plastycznych młodzieży / Kawalec Joanna // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 1, s.44-49

Surrealizm – kl. VIII. [konspekty lekcji] / Ślefarska Janina // Plastyka i Wychowanie. – 1990, nr 2-3, s.175-179

Szkolne fantazje plastyczne / Piekarczyk Joanna // Gazeta Szkolna. – 2003, nr 12, s.18

Techniki plastyczne / Strzelec Wanda // Życie Szkoły. – 2007, nr 7, s.32-39

Techniki plastyczne / Winczewska Aneta // Życie Szkoły. – 2010, nr 3, s.31-35

Tematy integrujące muzykę i plastykę.[konspekty lekcji dla klas IV-VI] / Hoffman-Lipska E. // Plastyka i Wychowanie. – 1999, nr 4, s.55-58

Terapeutyczne znaki w ekspresji plastycznej dziecka / Minta Dorota // Plastyka i Wychowanie. – 1995, nr 1, s.24-25

Układy kompozycyjne w ujęciu struktury programów nauczania plastyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. [program autorski] / Roszuk Wanda // Plastyka i Wychowanie. – 1990, nr 1, s.35-44

W jaki sposób pobudzam uczniów do aktywności twórczej na lekcjach plastyki / Wielocha Antonina // Życie Szkoły. – 1997, nr 8, s.479-482

Witraż jako obraz działający na wnętrze barwą (konspekt lekcji). [wkładka] / Bolinger Barbara // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2002, nr 3, s.34-36

Wokół sztuki … .[propozycje zajęć plastyki w klasie VI i VII] / Płókarz Bogna // Wszystko dla szkoły. – 1999, nr 4, s.12-17

Wpływ nastroju na wyraz dzieła : propozycja lekcji plastyki w kl. I gimnazjum / Gonerka Beata // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2003, nr 4, s.32-33

Współczesne techniki plastyczne / Winczewska Aneta // Życie Szkoły. – 2011, nr 1, s.16-21

Wychowanie plastyczne jako integralna część działań szkolnych / Maliszkiewicz B., Piwowar-Bagińska Ł. // Plastyka i Wychowanie. – 1993, nr 4, s.52-53

Wychowanie plastyczne w szkole japońskiej / Petry-Węcławowicz Małgorzata // Plastyka i Wychowanie. – 1993, nr 5, s.36-38

Wyzwalanie plastycznej twórczości dziecka w szkole Waldorfskiej / Wolny Irena // Życie Szkoły. – 1992, nr 6, s.366-368

Wyzwalanie twórczych dyspozycji dziecka poprzez integrację plastyki i techniki / Stępińska-Sobolewska Danuta // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2002, nr 3, s.30-32

Zabawy ruchowe w zajęciach plastycznych / Winczewska Aneta // Życie Szkoły. – 2007, nr 1, s.36-43

Zajęcia plastyczne a zajęcia terapeutyczne / Kukuła Elżbieta // Plastyka i Wychowanie. – 1993, nr 3, s.54-57

Zbiegowisko. [zajęcia plastyczne – wspólne malowanie na ścianie] / Iwanow Natalia // Plastyka i Wychowanie. – 1995, nr 1, s.29-30

Zwykłe i niezwykłe techniki plastyczne / Ciebień Barbara, Maliszewska Anita // Życie Szkoły. – 2006, nr 4, s.18-27

 

PLASTYKA – METODYKA NAUCZANIA

Wybór materiałów ze zbiorów PBW - wydawnictwa zwarte:

 

Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum : muzyka, plastyka, wiedza o kulturze, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, zajęcia artystyczne / [aut. Cz. Zbigniew Marciniak oraz aut. Podst. Magdalena Radziejowska, (Podstawa Programowa z Komentarzami ; T. 7), 2009. – 72 s.

Gajdamowicz Halina. Edukacja artystyczna w kontekście podmiotowości ucznia. W : Dylematy edukacji artystycznej. T. 2 […] / pod red. Nauk. W. Limont i K. Nielek-Zawadzkiej. –Kraków : „Impuls”, 2006. – 272-283 s.

Józefowski Eugeniusz. Warsztaty twórcze w edukacji plastycznej. W : Dylematy edukacji artystycznej. T. 1, Edukacja artystyczna wobec przemian w kulturze / pod red. Nauk. W. Limont i K. Nielek-Zawadzkiej. –Kraków : „Impuls”, 2005. – 388-410 s.

Klimczyk Barbara. Edukacja artystyczna dzieci wczesnoszkolnych […] – rola warsztatów plastycznych. W : Dylematy edukacji artystycznej. T. 1, Edukacja artystyczna wobec przemian w kulturze / pod red. Nauk. W. Limont i K. Nielek-Zawadzkiej. –Kraków : „Impuls”, 2005. – 176-185 s.

 

Marek Elżbieta. Pedagogiczna interpretacja doboru i układu treści edukacji plastycznej w wybranych programach kształcenia zintegrowanego. W: Dylematy edukacji artystycznej. T.1, Edukacja artystyczna wobec przemian w kulturze / red. W. Limont i K. Nielek-Zawadzka. -  Kraków : Impuls, 2005. – 120-140 s.

Sikora Henryk. Postawy rodziców a rozwój uzdolnień plastycznych dzieci. W : Dylematy edukacji artystycznej. T. 2 […] / pod red. Nauk. W. Limont i K. Nielek-Zawadzkiej. –Kraków : „Impuls”, 2006. – 221-236 s.

Stokłosa Małgorzata. Wykorzystanie komputerowych programów multimedialnych i graficznych w edukacji plastycznej dzieci młodszych. W : Dylematy edukacji artystycznej. T.1, Edukacja artystyczna wobec przemian w kulturze / red. W. Limont i K. Nielek-Zawadzka. –Kraków :”Impuls”, 2005. – 468-481 s.

 

Tarasiuk Romuald. Miejsce i rola gier i zabaw dydaktycznych w szkolnej i pozaszkolnej edukacji plastycznej. W : Dylematy edukacji artystycznej. T. 1, Edukacja artystyczna wobec przemian w kulturze / pod red. Nauk. W. Limont i K. Nielek-Zawadzkiej. –Kraków : „Impuls”, 2005. – 458-467 s.

 

PLASTYKA – MATERIAŁY POMOCNICZE

Wybór materiałów ze zbiorów PBW - wydawnictwa ciągłe:

"Zielona szkoła" w Złotym Potoku : sprawozdanie z zajęć edukacyjnych / Hajdorowicz Halina, Jagło Beata // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. - 2003, nr 2, s.56-63

ALBERS - Wielki Sztukmistrz koloru i Pedagog XX wieku / Barczyńska Jagoda // Plastyka i Wychowanie. - 1998, nr 1, s.22-28

Arteterapeutyczne aspekty ekspresji plastycznej / Florczykiewicz Janina // Życie Szkoły. - 2009, nr 2, s.5-8

Artystyczna i wychowawcza rola komiksu / Żebrowska Teresa // Plastyka i Wychowanie. - 1994, nr 3, s.28-33

Bruegel - artysta prowokujący pytania / Benesz Hanna // Plastyka i Wychowanie. - 1997, nr 1, s.14-24

Bruno Munari 1907-1998. Estetyka logiki / Alviani Getolio // Plastyka i Wychowanie. - 1999, nr 1, s.28-35
Dwa teatry plastyczne. [Szajna, Mądzik] / Taranienko Zbigniew // Plastyka i Wychowanie. - 1992, nr 4, s.22-25

Dzieci i kwiaty w malarstwie Wyspiańskiego / Giewartowska Danuta // Plastyka i Wychowanie. - 1993, nr 4, s.18-19

Dzieci lubią kicz / Ziółkowska-Sobecka Marta // Plastyka i Wychowanie. - 1994, nr 3, s.12-19

Formowanie otoczenia : wnętrza i sprzęty. Cz. 1. [sztuka użytkowa] / Pol Andrzej // Plastyka i Wychowanie. - 1990, nr 1, s.3-7
Formowanie otoczenia : wnętrza i sprzęty. Cz. 2 / Pol Andrzej // Plastyka i Wychowanie. - 1990, nr 2-3, s.70-74

Funkcja wychowawcza olimpiady artystycznej / Grzegorzewski Bogdan // Plastyka i Wychowanie. - 1992, nr 1, s.22-24

Futuryzm włoski - wielkie tematy 1909-1944 / Barczyńska Jagoda // Plastyka i Wychowanie. - 1999, nr 1, s.21-26

Ikony są nie z tego świata. [zasady "pisania" ikon, porządek ikonostasu] / Kowalczyk Mariusz // Wiedza i Życie. - 2005, nr 2, s.24-31

Integracja międzykulturowa. [przenikanie kultur, malarstwo dalekiego wschodu jako przykład] / Bukowski Jacek // Plastyka i Wychowanie. - 1994, nr 2, s.44-51

 Jeleniogórska kolekcja szkła artystycznego / Buczyński Mieczysław // Plastyka i Wychowanie. - 1993, nr 2, s.37-49

Kontrkultura w Polsce - fanziny / Pankowski Rafał // Plastyka i Wychowanie. - 1993, nr 4, s.47-51

Lampiony. [zabawa plastyczna] / Gołębiewska Maria // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 7, s.56-57

Materiały na temat uzdolnień plastycznych dzieci w Szkole Podstawowej nr 8 w Słupsku z uwzględnieniem przebiegu procesu twórczego wybranych uczniów oraz rangi plastyki jako przedmiotu w szkole / Reksnis Teresa // Teczka-XV. - 2006, nr 45, s.1-18

Medale Polskiej Sekcji IBBY. [słynni ilustratorzy J. Wilkoń i J. Stanny] / Boguszewska Anna // Życie Szkoły. - 2008, nr 4, s.57-60

Plan pracy kółka plastycznego dla uczniów klas I-III / Gorczowska Anna // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. - 2003, nr 2, s.76-77

Plastyka zapomniana? / Kusiak K., Boguszewska A. // Życie Szkoły. - 2004, nr 9, s.8-12

Pobudzanie aktywności twórczej / Uzarska-Bielawska Renata // Życie Szkoły. - 2009, nr 8, s.40-45

Pojecie i struktura uzdolnień plastycznych / Chruszczewski Micha H. // Ruch Pedagogiczny. - 2008, nr 1-2, s.49-60

Róża dla mamy / Syndoman Joanna // Życie Szkoły. - 2009, nr 5, s.45
Rysunek dziecka : etapy rozwoju, znaczenie, aspekt psychologiczny twórczości plastycznej dziecka (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1980-2002) / Opala Agnieszka // Wszystko dla szkoły. - 2003, nr 6, s.25

Spotkania dziecka i dorosłego. Stymulująca wartość twórczości plastycznej / Przybyska Anna // Życie Szkoły. - 2010, nr 3, s.5-14

Wrażliwość na piękno sztuki / Mazurkiewicz Joanna // Życie Szkoły. - 2007, nr 2, s.21-28

Wychowanie plastyczne jako wychowanie humanistyczne / Kukuła Elżbieta // Plastyka i Wychowanie. - 1990, nr 2-3, s.167-173

 Z doświadczeń warsztatów terapii plastycznej / Citko K., Morozewicz M. // Plastyka i Wychowanie. - 1993, nr 5, s.17-18

Związki muzyki i malarstwa / Malinowski Mikołaj // Plastyka i Wychowanie. - 1999, nr 5, s.16-29


PLASTYKA – MATERIAŁY POMOCNICZE

Wybór materiałów ze zbiorów PBW - wydawnictwa zwarte:

 

Dziecko w świecie zabawy : o kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji / Bronisława Dymara red. - Kraków : "Impuls", 2009. - 475 s.

 

Twórczość - wyzwanie XXI wieku / oprac. Eliza Dombrowska, Aleksandra Niedźwiedzka. - Kraków : "Impuls", 2003. - 162 s.

Rynck Patrick de. Jak czytać malarstwo : rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dzieł dawnych mistrzów / przekł. Piotr Nowakowski. - Kraków : "Universitas", 2005. - 377 s.

Stojak Grażyna. Świat wychowania przez sztuki piękne w polskiej szkole : edukacyjne aspekty wychowania przez sztukę w kształceniu nauczycieli plastyki. - Kraków : "Impuls", 2007. - 216 s.

 

PLASTYKA -  DZIECKO ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Wybór materiałów ze zbiorów PBW – wydawnictwa ciągłe:

 

Aktywizacja twórcza w ogólnopolskim teatrze niepełnosprawnych w Warszawie / Ploch Leszek // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 3, s.214-223


Aktywność artystyczna niepełnosprawnych dzieci i młodzieży / Madziara Aneta, Mospinek Marzena // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 9, s.50-52

Aktywność twórcza osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną / Bartnikowska Urszula // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 5, s.347-353

Drzewo kreacji : aktywne uczestnictwo ludzi niepełnosprawnych w sztuce. Rec. The Creative Tree [...] pod red. Giny Levente. - London, 1987 / Samoraj Mariusz // Plastyka i Wychowanie. - 1990, nr 2-3, s.202-204

Kompetencje twórcze wychowanków zakładów poprawczych o obniżonej sprawności intelektualnej / Florczykiewicz Janina // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 5, s.360-368

Kreatywne działanie dzieci upośledzonych w stopniu lekkim / Kluz Maria // Wychowanie na co dzień. - 1997, nr 6, s.18-19

Kształtowanie kompetencji narracyjnej u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w ramach przedmiotu - sztuka / Wątorek Agnieszka // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 5, s.377-383

Malowanie rękami jako niekonwencjonalna forma ekspresji / Bielska Beata // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 1, s.31-35

Mandala jako forma przezwyciężania zaburzeń emocjonalnych dzieci rozpoczynających naukę szkolną. [jedna z form w ramach arteterapii przez plastykę] / Stawecka Anna // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. - 2006, nr 1, s.62-67

 

O nauczaniu systemem bloków tematycznych w szkole specjalnej / Kadula Anna // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 1, s.24-26

 

O potrzebie kreacji w życiu dzieci niepełnosprawnych / Hryniewicka Anna // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 4, s.180-185

Plastyka leczy, uczy, wychowuje. [szkoła przyszpitalna] / Chęcińska Magdalena // Plastyka i Wychowanie. - 1996, nr 3, s.30-31

Rewalidacja a ekspresja twórcza / Lenartowicz Edyta // Plastyka i Wychowanie. - 1996, nr 3, s.29

Rola integracyjnego internatu w rozwijaniu aktywności twórczej młodzieży lekko upośledzonej umysłowo / Pasymowski Andrzej // Wychowanie na co dzień. - 1998, nr 7-8, s.3-6

Rola teatru w życiu osoby niepełnosprawnej / Malewicka Urszula // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 4, s.267-273

Samoocena a poczucie sensu życia osób niepełnosprawnych zajmujących się twórczością / Wyrzykowska Dorota, Kirenko Janusz // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 4, s.204-213

Sztuka a ludzie niepełnosprawni / Nowosielski J. // Szkoła Specjalna. - 1992, nr 5, s.257-262

 

Trening jako pobudzenie dyspozycji twórczych (na podstawie pracy z dziećmi przewlekle chorymi) / Olszewska Barbara // Wszystko dla szkoły. - 2000, nr 2, s.17-19

 

Twórczość dzieci niepełnosprawnych jako forma rewalidacji / Herzyk Ewa, Herzyk Maria // Rewalidacja. - 2009, nr 1, s.85-11316.   

 

Twórczość plastyczna jako forma diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi o charakterze depresji / Popek L., Sałata I. // Wychowanie na co dzień. - 1995, nr 10-11, s.18-21

 

Uczestnictwo w kulturze w rewalidacji młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu / Maj E., Bidziński K. // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 3, s.167-172

Upośledzenie umysłowe a twórczość / Pedrycz Beata // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s.62-64

Twórczość dzieci niepełnosprawnych jako forma rewalidacji / Herzyk Ewa, Herzyk Maria // Rewalidacja. - 2009, nr 1, s.85-113

Rola plastyki w rewalidacji dzieci lekko upośledzonych umysłowo / Łukomska Elżbieta // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 1, s.32-39

Zajęcia edukacyjne ze sztuki w nauczaniu dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. [wkładka] / Kluz Maria // Wychowanie na co dzień. - 2000, nr 4-5, s. I-VI

 

PLASTYKA -  DZIECKO ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Wybór materiałów ze zbiorów PBW – wydawnictwa zwarte:

Dziecko w świecie zabawy : o kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji / Bronisława Dymara red. - Kraków : "Impuls", 2009. - 475 s.

Twórczość - wyzwanie XXI wieku / oprac. Eliza Dombrowska, Aleksandra Niedźwiedzka. - Kraków : "Impuls", 2003. - 162 s.

Garda-Łukaszewska J., Szperkowski T.. Współtworzenie : zajęcia plastyczne z osobami upośledzonymi umysłowo. - Wwa : WSiP, 1997. - 167 s.

Nawrat Dorota. Rola twórczości w rewalidacji osób upośledzonych umysłowo. W : Zdrowie / pod red. Niny Ogińskiej-Bulik, Haliny Worach-Kardas. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2000. - 93-103 s.

 

Wybór i opracowanie

Wioletta Pająk

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny

PBW w Słupsku

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

ul. Jaracza 18 A

76-200 Słupsk

tel.  59 8422705

fax. 59 8402661

 

sekretariat@pbw.slupsk.pl

 

dyrektor PBW

mgr Renata Mazurek

dyrektor@pbw.slupsk.pl

 

wicedyrektor PBW

mgr Jolanta Janonis

wicedyrektor@pbw.slupsk.pl

 

Wydział Udostępniania Zbiorów

(Wypożyczalnia i Czytelnia)

tel. 59 8402660

wypozyczalnia@pbw.slupsk.pl

czytelnia@pbw.slupsk.pl

czynny: poniedziałek-piątek 10-19

sobota 10-15

 

 

Wydział Multimedialny

tel. 59 8423564

multimedia@pbw.slupsk.pl

czynny: poniedziałek-piątek 10-19

 

 

Filie PBW:

Bytów                   ul. Zamkowa 2    tel. 59 8222010

Człuchów             ul. Wazów 1                         tel. 59 8342491

Lębork                  ul. I Armii WP 31                tel. 59 8621070

Miastko ul. Chrobrego 7    tel. 59 8572554

 

czynne: poniedziałek-piątek 10-18

sobota 10-15

 


PBW zaprasza do korzystania ze swoich zbiorów J