UZALEŻNIENIA

UZALEŻNIENIE OD INTERNETU / wydawnictwa ciągłe /

Bezpieczny internet. Program profilaktyczny z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu / Grząba Dorota, Michałuszko Beata // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s.16-18

Cyberuzależnienia / Biernat Tomasz // Wychowanie na co dzień. - 2002, nr 10-11, s.42-43

Cyberuzależnienia / Taboł Sebastian // Edukacja Medialna. - 2003, nr 1, s.26-30

Dzieci w Sieci / Wojtasik Łukasz // Remedium. - 2007, nr 8, s.10-11

Edukacyjny projekt "Informuję, ostrzegam" / Tomaszek Bożena // Remedium. - 2011, nr 2, s.28-29

Infoholizm - co to jest? / // Gazeta Szkolna. - 2009, nr 21-22, s.3

Internet dzieli klasy i osoby / Gałkowski Jan // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 6, s.35-38

Internet jako źródło zagrożeń dla dziecka w wieku 13 lat w świetle badań własnych / Grabowska Agata // Lider. - 2010, nr 3, s.21-24

Internet w życiu młodego Polaka / Kordziński Jarosław // Gazeta Szkolna. - 2010, nr 5, s.1,4

Internetowe programy leczenia uzależnień / Nawara Filip // Serwis Informacyjny -Narkomania. - 2010, nr 1, s.11-14

Mechanizmy perswazji i reklamy środków psychoaktywnych w Internecie. Cz. 1 / Zakrzewski Tomasz // Serwis Informacyjny -Narkomania. - 2009, nr 1, s.11-15

Mechanizmy perswazji i reklamy środków psychoaktywnych w Internecie. Cz. 2 / Zakrzewski Tomasz // Serwis Informacyjny -Narkomania. - 2009, nr 2, s.11-13

Mechanizmy perswazji i reklamy środków psychoaktywnych w Internecie. Cz. 3 / Zakrzewski Tomasz // Serwis Informacyjny -Narkomania. - 2009, nr 3, s.18-21

Mechanizmy perswazji i reklamy środków psychoaktywnych w Internecie. Cz. 4 / Zakrzewski Tomasz // Serwis Informacyjny -Narkomania. - 2009, nr 4, s.33-37

Media - dobrodziejstwo, które uzależnia / Leksy Karina // Wychowanie na co dzień. - 2007, nr 10-11, s.23-27

Mediomania. Pedagog i rodzic w walce ze współczesnymi uzależnieniami / Piekarska Anna // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 12, s.55-58

Negatywny wpływ komputerów na życie ludzkie / Blada Ewa // Lider. - 2005, nr 1, s.18-19

Niebezpieczna myszka: uzależnienie od Internetu / Szpunar Magdalena, Świątkiewicz-Mośny Maria // Wychowanie na co dzień. - 2006, nr 1-2, s.27-30

Nowe media w profilaktyce uzależnień. [poradnie Internetowe] / Kolbowska Agnieszka // Serwis Informacyjny -Narkomania. - 2007, nr 2, s.9-14

Nowe medium - nowe zagrożenia. [siecioholizm] / Marcinkowska Urszula // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 2, s.4 Pornografia jako zagrożenie dzieci i młodzieży / Biernat Tomasz // Wychowanie na co dzień. - 2010, nr 10-11, s.7-12

Profilaktyka nałogu komputerowo-sieciowego /Przybysz-Zaremba Małgorzata// Forum Oświatowe. - 2006, nr 2, s.97-103

Przykładowy program profilaktyczny dla zagrożeń uzależnieniami od komputerów i Internetu / // Biblioteka - szkolne centrum informacji. - 2010, nr 1, s.36-37

Raj.com. [cyberuzależnienia] / Laszczak Mirosław // Charaktery. - 2006, nr 3, s.24-27

Uzależnienie od Internetu-prawda, poszlaka czy fikcja? Kowalski Radosław /Wychowanie na co dzień. - 2005, nr 9, s.4-8

Uzależnienie od Internetu wśród adolescentów / Komorowska Marta // Remedium. - 2008, nr 5, s.6-7

Uzależnienie od Internetu:diagnoza i leczenie /Rzymełka-Frąckiewicz Agata /Wychowanie na co dzień.-2006, nr 3, s.9-12

Uzależnienie od komputera i Internetu. [wkładka] / Moczydłowska Joanna // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 4, s.10-12

Uzależnienie od komputera i mediów. [wkładka] / Cekiera Czesław // Problemy Alkoholizmu. - 2005, nr 2-3, s.IV-X

W sieci sieci. [Internet] / Chodkiewicz Jan // Charaktery. - 2002, nr 8, s.44-46

Wirtualne ego / Szymeczko Kazimierz // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 9, s.31-32

Wirtualne relacje dziecko - media elektroniczne. Zagrożenia / Kondracka Marta // Życie Szkoły. - 2010, nr 1, s.5-11

Zaczatowani, czyli zagubieni, zatraceni, zaczadzeni /Bocheńska Katarzyna // Gazeta Szkolna. - 2006, nr 23, s.1, 14-15, 23

Zagrożenia internetowe-jak z nimi walczyć /Kyzioł Agata //Biblioteka-szkolne centrum informacji.-2010, nr 1, s.30-35,38

 

UZALEŻNIENIE OD I INTERNETU / wydawnictwa zwarte /

Chwaszcz Joanna i in.. Media. - Lublin : Wydaw. KUL : "Gaudium", 2005. - 191 s.

Psychologiczne konteksty internetu /red. naukowa Barbara Szmigielska. -Warszawa : Wydawnictwo WAM, 2009. -285 s.

Augustynek Andrzej. Uzależnienia komputerowe:diagnoza, rozpowszechnienie, terapia. -Warszawa : Difin, 2010. - 159 s.

Majchrzak Paweł, Ogińska-Bulik Nina. Uzależnienie od internetu. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2010. - 198 s.

 

UZALEŻNIENIE OD NARKOTYKÓW / wydawnictwa ciągłe /

„Dopalacze" - nowe zjawisko na scenie narkotykowej / Malczewski Artur // Remedium. - 2011, nr 2, s.26-27

„Stare i nowe uzależnienia" - podobieństwa i różnice. [uzależnienie od Internetu, telefonu komórkowego, hazardu, pracy, sprzątania, zakupoholizm, zakupofobia, ortoreksja, bulimia i anoreksja, bigoreksja, hipochondria, seksoholizm] / Janiszewski Włodzimierz // Problemy Narkomanii. - 2009, nr 1, s.67-86
ABC narkotyków / Węgrzecka-Giluń Janina // Remedium. - 2007, nr 5, s.16-17

Dopalacze - przejściowa moda czy realne zagrożenie? /Kidawa M./ Serwis Informacyjny -Narkomania. - 2009, nr 1, s.

Kac po ekstazie / Parrott Andy C. // Charaktery. - 2009, nr 8, s.88-91

Mechanizmy perswazji i reklamy środków psychoaktywnych w Internecie. Cz. 1 / Zakrzewski Tomasz // Serwis Informacyjny -Narkomania. - 2009, nr 1, s.11-15

Mechanizmy perswazji i reklamy środków psychoaktywnych w Internecie. Cz. 2 / Zakrzewski Tomasz // Serwis Informacyjny -Narkomania. - 2009, nr 2, s.11-13

Mechanizmy perswazji i reklamy środków psychoaktywnych w Internecie. Cz. 3 / Zakrzewski Tomasz // Serwis Informacyjny -Narkomania. - 2009, nr 3, s.18-21

Mechanizmy perswazji i reklamy środków psychoaktywnych w Internecie. Cz. 4 / Zakrzewski Tomasz // Serwis Informacyjny -Narkomania. - 2009, nr 4, s.33-37

Mózg na haju / Przewłocki Ryszard // Charaktery. - 2007, nr 3, s.48-51

Nadużywanie substancji psychoaktywnych - charakterystyka, zasięg i aspekty prawne. [wkładka] / Borzucka-Sitkiewicz Katarzyna, Sas-Nowosielski Krzysztof, Wieczorek Leszek // Wychowanie na co dzień. - 2006, nr 10-11, s.9-16

Narkoman - człowiek chory duchowo / Błażejak Jarosław // Problemy Narkomanii. - 2009, nr 4, s.81-83

Neurochemiczne, psychobiologiczne i neuropsychologiczne aspekty uzależnienia / Madeja Zygmunt // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 1, s.5-44

Nowe syntetyczne substancje psychoaktywne / Dudek Daniel // Problemy Narkomanii. - 2005, nr 2, s.47-59

O narkotykach prawie wszystko / Szmerdt-Sisicka Ewa // Remedium. - 2001, nr 5, s.14-15

Polityka wobec narkomanii : represja czy redukcja szkód? / Krajewski Krzysztof // Problemy Narkomanii. - 2003, nr 4, s.78-84

Przyjmowanie leków psychoaktywnych a używanie innych substancji odurzających przez młodzież / Okulicz-Kozaryn Katarzyna, Borucka Anna // Alkoholizm i Narkomania. - 2006, nr 1, s.35-52

Przymus brania / Klepacka-Pasierbska Maria // Charaktery. - 2002, nr 9, s.44-45

Rockandrollowcy na niebiańskim haju / Szubrycht Jarosław // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 3, s.41-45

Samoocena jako czynnik ryzyka i czynnik chroniący przed używaniem substancji psychoaktywnych / Klesińska Marta // Wychowanie na co dzień. - 2006, nr 10-11, s.8-10

Systemowa interpretacja mechanizmów funkcjonowania rodzin narkomanów / Rogala-Obłękowska Jolanta // Problemy Narkomanii. - 2002, nr 1, s.29-39

Terapia za jeden halucynogen / Szymborski Krzysztof // Charaktery. - 2010, nr 2, s.68-71

Trochę teorii z narkomanii / Omylanowska-Kuglarz Anna // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4, s.43-48
Uzależnienia. Jak o tym rozmawiać? / Denst-Sadura Aleksandra // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 44, s.12

Używanie poszczególnych rodzajów narkotyków przez młodzież : wzory i konsekwencje / Okulicz-Kozaryn Katarzyna i in. // Alkoholizm i Narkomania. - 2008, nr 4, s.391-411

Używki kradną wolność / Matuszczak Magdalena // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 8, s.56-61

Współuzależnienie rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków / Sasin Piotr // Wychowanie na co dzień. - 2006, nr 10-11, s.3-7

Wypalacze mózgu. ["dopalacze"] / Grzybowski Szczepan // Charaktery. - 2010, nr 9, s.66-69

UZALEŻNIENIE OD NARKOTYKÓW / wydawnictwa zwarte /

 Goodyer Paula. Dzieciaki, narkotyki : praktyczny poradnik dla rodziców / przeł. [z jęz.ang.] Beata Paluchowska. - Wwa : Wydaw. MADA, 1999. - 173 s.

Niewiadomska Iwona, Stanisławczyk Piotr. Narkotyki. - Lublin : Wydaw. KUL : "Gaudium" , 2004. - 286 s.

Nowe oblicza uzależnień / pod red. Elżbiety Łuczak. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. [m. in. seksoholizm, pracoholizm, telefon komórkowy, cyberprzestrzeń jako źródło uzależnienia], 2009. - 184 s.

Pospiszyl Irena. Patologie społeczne. - Wwa : Wydaw. Naukowe PWN. [terroryzm, samobójstwo, e-hazard, prostytucja, pedofilia, kazirodztwo, handel ludźmi, bezdomność, dzieci ulicy, kreowanie kozła ofiarnego, korupcja], 2008. - 362 s.

Wojciechowski Mieczysław. Psychologia narkomanii czyli jak do tego dochodzi, że ktoś się uzależnia / il. Janusz Rasiński. - Wwa : Laboratorium Psychologii Stosowanej, 1993. - 151 s.

Teesson M., Degenhardt L., Hall W.. Uzależnienia / przekł. Zofia Pelc. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005. - 140 s.

Woronowicz Bohdan T.. Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia. - Poznań : "Media Rodzina" ; Wwa : "Parpamedia". [m. in. nowe uzależnienia : mass media, telefon komórkowy, słodycze, ortoreksja, tanoreksja, bigoreksja], 2009. - 628 s.

Gaś Zbigniew B.. Uzależnienia : skuteczność programów profilaktyki. - Wwa : WSiP, 1994. - 167 s.

 

UZALEŻNIENIE OD ALKOHOLU / wydawnictwa ciągłe /

„Poważny problem", który rujnuje życie (propozycja metodyczna dla klasy VI) / Grzegorczyk Halina // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2002, nr 4, s.21-25

„Stare i nowe uzależnienia" - podobieństwa i różnice. [uzależnienie od Internetu, telefonu komórkowego, hazardu, pracy, sprzątania, zakupoholizm, zakupofobia, ortoreksja, bulimia i anoreksja, bigoreksja, hipochondria, seksoholizm] / Janiszewski Włodzimierz // Problemy Narkomanii. - 2009, nr 1, s.67-86

Małe piwo, duży kłopot. Alkohol i nastolatki / Denst-Sadura Aleksandra // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 21, s.12

Młodzi Polacy o zachowaniach ryzykownych / // Gazeta Szkolna. - 2007, nr 41-42, s.32

Przygoda z "Trzeźwym Umysłem" - założenia kampanii 2008 / // Gazeta Szkolna. - 2007, nr 39-40, s.33

 Szklana pułapka półpancerna. [rozmowa z Lubomirą Szawdyn, lekarzem psychiatrą i psychoterapeutą uzależnień] / // Charaktery. - 2007, nr 9, s.10-15

Uczniowskie mity i prawdy o alkoholu / Duczyńska Iwona // Problemy Narkomanii. - 2009, nr 4, s.85-90

Uzależnienia chemiczne w świetle współczesnych poglądów / Szczepkowski Jacek // Wychowanie na co dzień. - 2000, nr 10-11, s.12-15


UZALEŻNIENIE OD ALKOHOLU / wydawnictwa zwarte /

Niewiadomska Iwona, Sikorska-Głodowicz Marta. Alkohol. - Lublin : Wydaw. KUL : "Gaudium", 2004. - 286 s.

Jay Jeff, Jay Debra. Miłość przede wszystkim : metoda interwencji w terapii uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. - Poznań : "Media Rodzina", 2008. - 244 s.

Nowe oblicza uzależnień / pod red. Elżbiety Łuczak. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. [m. in. seksoholizm, pracoholizm, telefon komórkowy, cyberprzestrzeń jako źródło uzależnienia], 2009. - 184 s.

Oblicza współczesnych uzależnień / red. nauk. Lidia Cierpiałkowska. - Poznań :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. [m in. uzależnienie od komputera, erotomania-uzależnienie od seksu, od jedzenia],2006. - 268 s.

Pospiszyl Irena. Patologie społeczne. - Wwa : Wydaw. Naukowe PWN. [terroryzm, samobójstwo, e-hazard, prostytucja, pedofilia, kazirodztwo, handel ludźmi, bezdomność, dzieci ulicy, kreowanie kozła ofiarnego, korupcja], 2008. - 362 s.

Kozak Stanisław. Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka. - Wwa : "Difin". [ m. in. anoreksja, bulimia, internetoholizm, lekomania, seksoholizm-erotomania, samookaleczenia, samobójstwa, choroby cywilizacyjne, zakupoholizm, depresje dziecięce, psychopatia, nerwice dziecięce, "fala" w wojsku, dewiacyjne zachowania kibiców sportowych], 2007. - 264 s.


Teesson M., Degenhardt L., Hall W..
Uzależnienia / przekł. Zofia Pelc. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005. - 140 s.

Woronowicz Bohdan T.. Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia. - Poznań : "Media Rodzina" ; Wwa : "Parpamedia". [m. in. nowe uzależnienia : mass media, telefon komórkowy, słodycze, ortoreksja, tanoreksja, bigoreksja], 2009. - 628 s.

UZALEŻNIENIE OD NIKOTYNY / wydawnictwa ciągłe /

„Nie daj się wciągnąć" : zajęcia antynikotynowe dla młodszych uczniów / Jabłońska Bożena // Wszystko dla szkoły. - 2001, nr 5, s.11-12

„Poważny problem", który rujnuje życie (propozycja metodyczna dla klasy VI) / Grzegorczyk Halina // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2002, nr 4, s.21-25

Akcja antynikotynowa - " Nie pal, nie pal papierosów ..." / Rzepska Ewa // Wszystko dla szkoły. - 2006, nr 2, s.18-19

Cel : nie pal / Życińska Jolanta // Charaktery. - 2004, nr 6, s.19-21

Cień wielkiego nałogu / Życińska Jolanta // Charaktery. - 2006, nr 9, s.66-68

Jak reklama namawia młodzież do palenia papierosów / Bartczak S. // Wychowanie na co dzień. - 2002, nr 10-11, s.23-25

Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną / Kolbowska Agnieszka // Serwis Informacyjny -Narkomania. - 2009, nr 1, s.33-41

Losy nikotyny w organizmie / Bieńkowski Przemysław // Świat Problemów. - 2001, nr 1, s.40-43

Nikotyna - najczęstsze uzależnienie młodego człowieka. Jak temu zapobiegać? [wkładka] / Talarczyk-Rumińska Beata // Wychowanie na co dzień. - 2002, nr 10-11, s.III-VI

Nikotynizm / Nowakowski Andrzej // Lider. - 2005, nr 3, s.9-10

Organizm wolny od nikotyny - to mój wybór / Kapałka Beata // Informator Oświatowy. - 2001, nr 5, s.26

Palenie tytoniu wśród nastolatków / Woynarowska Barbara // Remedium. - 2004, nr 12, s.14-15

Papierosy w tornistrach. Ile palą słupscy uczniowie ? [wkładka] / Durka G., Czarniak W. // Problemy Alkoholizmu. - 2000, nr 1, s.I-III


Pinokio ma kłopoty : scenariusz przedstawienia o tematyce prozdrowotnej. [papierosy] / Pucińska Dorota // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 2, s.30-31

Po pierwszym dzwonku ... [agresja, papierosy, alkohol, środki psychoaktywne w szkole] / Obraniak Wojciech // Przegląd Oświatowy. - 2006, nr 16, s.14-15

Polska bezdymna? / Tejszerski Romuald // Gazeta Szkolna. - 2010, nr 17-18, s.10-11

Profilaktyka antynikotynowa / Łoskot Małgorzata // Głos Pedagogiczny. - 2010, nr 18, s.20-22

Promieniotwórczy dymek / Rego Brianna // Świat Nauki. - 2011, nr 2, s.71-73

Rzuć palenie razem z nami : nikotynizm drogą do innych uzależnień / Janiszewski Włodzimierz // Problemy Narkomanii. - 2005, nr 1, s.63-66

Sport i dewiacje społeczne -ujęcie prognostyczne / Kosiewicz J. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. -2010, nr 9, s.4-11

Używki kradną wolność / Matuszczak Magdalena // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 8, s.56-61

W nałogu od pierwszego papierosa / DiFranza Joseph R. // Świat Nauki. - 2008, nr 6, s.38-43


UZALEŻNIENIE OD NIKOTYNY / wydawnictwa zwarte /

Kozak Stanisław. Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka. - Wwa : "Difin". [ m. in. anoreksja, bulimia, internetoholizm, lekomania, seksoholizm-erotomania, samookaleczenia, samobójstwa, choroby cywilizacyjne, zakupoholizm, depresje dziecięce, psychopatia, nerwice dziecięce, "fala" w wojsku, dewiacyjne zachowania kibiców sportowych], 2007. - 264 s.

Cekiera Czesław. Tytoń. - Lublin : Wydaw. KUL : "Gaudium" , 2005. - 174 s.

Woronowicz Bohdan T.. Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia. - Poznań : "Media Rodzina" ; Wwa : "Parpamedia". [m. in. nowe uzależnienia : mass media, telefon komórkowy, słodycze, ortoreksja, tanoreksja, bigoreksja], 2009. - 628 s.

 

PRZEMOC W SZKOLE / wydawnictwa ciągłe; wybór za lata 2008-20011 /

„Drugie życie" w wychowaniu zbiorowym dzieci i młodzieży. [niektóre nieformalne obrzędy np. otrzęsiny, "tępienie kotów"] / Szecówka Adam // Opieka-Wychowanie-Terapia. - 2008, nr 1-2, s.31-37

„Fala" w szkole / Wójcik Magda oprac. // Remedium. - 2010, nr 12, s.20

Agresja i przemoc w gimnazjach / Gawrecka Iwona // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 3, s.48-50

Agresja w szkole - obraz sprawcy i ofiary / Kruszko Krzysztof // Problemy Narkomanii. - 2008, nr 1, s.13-21

Agresja w szkole jako przejaw patologii instytucji / Gazicka Katarzyna // Problemy Narkomanii. - 2009, nr 2, s.80-94

Agresja wobec nauczyciela / Mende Wanda // Głos Pedagogiczny. - 2010, nr 16, s.51-53

Alkohol, narkotyki i przemoc w gimnazjum na wsi - doniesienie z badań / Noszczyk-Bernasiewicz Monika // Wychowanie na co dzień. - 2011, nr 1-2, s.16-21

Bądź bezpieczny / Denst-Sadura Aleksandra // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 41, s.12

Bullying - charakterystyka zjawiska i uwarunkowania / Tłuściak-Deliowska Aleksandra // Remedium. - 2010, nr 9, s.1-3

Bullying w szkole. [nękanie, dręczenie, tyranizowanie rówieśników] / Dmitruk-Sierocińska Katarzyna // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 4, s.65-66

Bullying wśród uczniów - charakterystyka zjawiska i jego skutki. [o nękaniu, dręczeniu, tyranizowaniu międzyrówieśniczym] / Dmitruk-Sierocińska Katarzyna // Wychowanie na co dzień. - 2004, nr 6, s.9-10

Ci, którzy dręczą innych / Kocemba Iwona // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s.132-139

Ciemna strona szkoły. O krzywdzeniu uczniów. [przez nauczycieli] / Piekarska Anna // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s.81-89

Co zrobić w szkole z agresywnym uczniem? / Kosińska Ewa // Gazeta Szkolna. - 2008, nr 23-24, s.33,34

Dlaczego szkoła nie radzi sobie z agresją i przemocą? / Kruk Bogusław // Nowa Szkoła. - 2010, nr 7, s.18-28

Dręczyciel i ofiara - dwie strony świata przemocy / Chorab Monika // Opieka-Wychowanie-Terapia. - 2009, nr 1-2, s.5-7

Dzieci - ofiary przemocy. Skala i charakter zjawiska. Potrzeba interwencji / Sajkowska Monika, Szymańczak Jolanta // Polityka Społeczna. - 2009, nr 9, s.29-34

Gliniarz w gimnazjum? / Pawelski Leszek // Nowa Szkoła. - 2009, nr 3, s.16-18

Izolacja ucznia w klasie szkolnej jako przejaw psychicznej przemocy grupowej / Wasilewska Katarzyna // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 6, s.62-63

Kiedy w klasie szkolnej pojawia się mobbing uczniowski / Chorab Monika // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11, s.40-42

Komu służą oszklone klasy? [monitoring szkół] / Sawiński Jerzy S. // Nowa Szkoła. - 2010, nr 7, s.29-32

Mobbing - niebezpieczna bomba w szkole / Piekarska Anna // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s.69-80

Mobbing. Cz. 2 / Mastalerz Magda // Remedium. - 2010, nr 6, s.22-23

Mobbing. Cz. 3 / Mastalerz Magda // Remedium. - 2010, nr 7-8, s.42-43

Nauczyciel wobec problemu mobbingu wśród uczniów. Komunikat z badań / Sikora Dorota, Wrótniak Joanna // Opieka-Wychowanie-Terapia. - 2008, nr 3-4, s.5-9

Nie zgadzam się, żebyś bił! / Lichocka Anna // Magazyn Pielęgniarki i Położnej. - 2008, nr 9, s.23

Oblicza przemocy "Za szkolną bramą" i psychologiczne metody interwencyjno-profilaktyczne / Piekarska Anna // Głos Pedagogiczny. - 2010, nr 18, s.23-29

Podobno jest lepiej : patologie i przemoc w szkole / Drachal Halina // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 48, s.10

Prawne procedury postępowania w sytuacji zakłócenia toku lekcji /Stec Jacek //Głos Pedagogiczny. - 2010, nr 16, s.46-50

Same trudne przypadki -jak zwalczać szkolne plagi :agresję, przemoc?  Łuka W. // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 10, s.11

Wpływ rodziny na przemoc w szkole / Starzyński Wojciech // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 5, s.53-54

Wszystkiego, co najgorsze, nauczysz się w szkole... / Piekarska Anna // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s.19-27

Zachowanie agresywne - młodzieży gimnazjalnej / Gorący Alicja, Mikicin Mirosław // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 11, s.22-24

Zjawisko przemocy szkolnej / Krawczonek Magdalena // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 4, s.56-57

 

PRZEMOC W SZKOLE / wydawnictwa zwarte /

Agresja w szkole:diagnoza i profilaktyka /M. Libiszowska-Żółtkowska, K. Ostrowska (red.). -Wwa : "Difin",2008.-271 s.

Zubrzycka Elżbieta. Dręczyciel w klasie. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2008. - 45 s.

Zarzour Kim. Gnębiciel ze szkolnego boiska / przeł. Michał Jóźwiak. - Poznań : "Rebis", 2006. - 259 s.

O'Moore Mona, Minton Stephen James. Jak opanować przemoc w szkole. - Wwa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008. - 124 s.

Lawson Sarah. Jak pomóc zastraszonemu dziecku : poradnik dla rodziców i wychowawców ; . Zofia Barczewska-Zabroń. - Kielce : "Jedność", 2006. - 128 s.

Młode pokolenie : ofiary czy sprawcy przemocy? / red. Teresa Sołtysiak, Aleksandra Nowakowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010. - 195 s.

Olweus Dan. Mobbing : fala przemocy w szkole : jak ją powstrzymać?. - Wyd. 2. - Wwa : Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, 2007. - 142 s.

Gebauer Karl. Mobbing w szkole. - Wwa : "Pax", 2007. - 142 s.

Dambach Karl E.. Odwaga cywilna a przemoc w szkole : scenariusze godzin wychowawczych. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2008. - 103 s.

Rode Danuta. Podkultura "kocenia" - psychologiczne uwarunkowania i zakres zjawiska. W : Młodzież a dorośli : napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański. - Kraków : AP ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - 504-515 s.

Rylke Hanna. Pokolenie zmian : czego boją się dorośli ?. - Wwa : WSiP, 1999. - 191 s.

Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / pod red. Joanny Wawrzyniak. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - 318 s.

Speck Otto. Trudności wychowawcze : być nauczycielem w czasie zmian społeczno-kulturowych. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne , 2007. - 336 s.

Mendecka Grażyna. Uczeń i nauczyciel - odrębne byty życia szkolnego. W : Młodzież a dorośli : napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański. - Kraków : AP ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - 84-96 s.

Współprzestrzenie edukacji : szkoła - rodzina - społeczeństwo - kultura / pod red. nauk. Mirosławy Nyczaj-Drąg i Michała Głażewskiego. - Kraków : "Impuls", 2005. - 201 s.

 

PRZEMOC SEKSUALNA / wydawnictwa ciągłe; wybór za lata 2005-2011 /

...i ślubuję Ci przemoc / Krata Alicja // Charaktery. - 2007, nr 11, s.28-32

Aktualne ujęcia problemu krzywdzenia dziecka - perspektywa światowa / Jarosz Ewa // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2007, nr 2, s.7-29

Bezpieczeństwo dziecka - molestowanie seksualne / Kruszko Krzysztof // Życie Szkoły. - 2005, nr 6, s.38-44

Czarna strona życia : jak chronić dzieci przed molestowaniem seksualnym? - rozmowa z psychologiem, terapeutką Janiną Wyżyńską / Miłoszewska Ewa // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 40, s.12

Diagnozowanie dzieci wykorzystywanych seksualnie / Galimska Olga // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 10, s.64-68

Dotyk, który boli. "Niepotrzebne" statystyki... / Urbańska-Bułas Monika // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 7-8, s.60-65

Dzieci - ofiary przemocy. Skala i charakter zjawiska. Potrzeba interwencji / Sajkowska Monika, Szymańczak Jolanta // Polityka Społeczna. - 2009, nr 9, s.29-34

Dzieci zainteresowane seksem / Skornicz Katarzyna // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 3, s.76-83

Dziecko jako sprawca przemocy seksualnej / Pospiszyl Kazimierz // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s.37-54

Miłość, która przerodziła się w cyberprzemoc / Łoskot Małgorzata // Głos Pedagogiczny. - 2010, nr 17, s.54-56

Nie lubię takiego dotyku! / Denst-Sadura Aleksandra // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 43, s.12

O seksualnym wykorzystywaniu dzieci / Kijak Remigiusz // Praca Socjalna. - 2008, nr 2, s.40-56

Pedofile z www / Kowalczuk Piotr // Przegląd Oświatowy. - 2005, nr 12, s.16

Pedofilia / Sobczyńska Karolina // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 2, s.21-27

Preludium do "dorosłej" przemocy? / Borowska Bożena // Gazeta Szkolna. - 2009, nr 36, s.6-7

Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu dzieci / Krupa Halina // Informator Oświatowy. - 2007, nr 3, s.19-20

Przemoc seksualna jako forma relacji rówieśniczej w subkulturze / Tyc Jacek // Opieka-Wychowanie-Terapia. - 2009, nr 1-2, s.8-14

Rozmowy intymne : o przemocy seksualnej w rodzinie / Grygoruk L. Anna // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 2, s.161-172

Różne oblicza przemocy / Osiński Rafał // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 7, s.51-53

S jak seks nastolatków / Denst-Sadura Aleksandra // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 37, s.12

Świat krzywdy dziecka. Jak przygotować spotkanie z rodzicami. [warsztaty] / Piekarska Anna // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 3, s.78-90

Temat tabu : napastowanie seksualne / Denst-Sadura Aleksandra // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 9, s.12

Uległa i upokorzona... / Golan Anna // Charaktery. - 2009, nr 12, s.92-93

W czterech ścianach... Cz. 2. [dramat dziecka rozgrywający się w domu] / Migdał Katarzyna // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 2, s.48-49

Wiedza psychoseksualna młodzieży / Straub-Pieczykolan Renata // Remedium. - 2010, nr 6, s.26-27

Wiktymizacja wychowanków domów dziecka / Sajkowska Monika // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 10, s.3-17
Wykorzystywanie seksualne : rozmowa z dzieckiem / Łoskot Małgorzata // Głos Pedagogiczny. - 2010, nr 17, s.29-30

Wymowa sygnałów molestowania / Ziółkowska Katarzyna // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 10, s.60-63

Zabawy niezbyt niewinne. [o agresji seksualnej] / Pospiszyl Kazimierz // Charaktery. - 2005, nr 5, s.24

Zainteresowanie nastoletnich chłopców ofertami seksualnymi w Internecie / W.M. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s.42-46

Zaliczenie za korzyści seksualne / Łuszczyńska Aleksandra // Charaktery. - 2005, nr 12, s.40-41

Zły dotyk - prawdy i mity / Zajdel Krzysztof // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 11, s.44-46

PRZEMOC SEKSUALNA / wydawnictwa zwarte /

Murawska Katarzyna. Dziecko krzywdzone. Zjawisko. Charakterystyka programu profilaktycznego dla małych dzieci. W : Psychologia / pod red. Niny Ogińskiej-Bulik. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2000. - 31-42 s.

Wyżyńska Janina. Jak chronić dzieci przed molestowaniem seksualnym : poradnik nie tylko dla rodziców . - Poznań : "Media Rodzina", 2007. - 235 s.

Beisert Maria. Kazirodztwo : rodzice w roli sprawców. - Wwa : "Scholar", 2004. - 217 s.

Kozak Stanisław. Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka. - Wwa : "Difin". [ m. in. anoreksja, bulimia, internetoholizm, lekomania, seksoholizm-erotomania, samookaleczenia, samobójstwa, choroby cywilizacyjne, zakupoholizm, depresje dziecięce, psychopatia, nerwice dziecięce, "fala" w wojsku, dewiacyjne zachowania kibiców sportowych], 2007. - 264 s.

Podgajna-Kuśmierek M. Pedofilia:zarys zagadnienia. - Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego,2003. - 108 s.

Krüger Andreas. Pierwsza pomoc dla pokrzywdzonych dzieci. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2009. - 218 s.

Salter Anna. Pokonywanie traumy : jak zrozumieć i leczyć dorosłe ofiary wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie / przeł. Wojtek Sułecki. - Poznań : "Media Rodzina", 2003. - 386 s.

Pospiszyl Kazimierz. Przestępstwa seksualne : geneza, postacie, resocjalizacja oraz zabezpieczenia przed powrotnością. - Wwa : Wydaw. APS : Wydaw. Naukowe PWN, 2008. - 224 s.

Maciarz Aleksandra. Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo : książka dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2009. - 166 s.

Zachowania seksualne uczniów na terenie szkoły : praca zbiorowa / pod red. Marka Babika. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : Wydaw. WAM, 2009. - 175 s.

 

AGRESJA / wydawnictwa ciągłe; wybór za lata 2008-2011 /

Agresja dzieci i młodzieży / Szot-Odrobina Edyta // Wszystko dla szkoły. - 2008, nr 11, s.17-20

Agresja elektroniczna - nowe wyzwania / Knol Kamila // Remedium. - 2010, nr 2, s.30-31

Agresja elektroniczna i mobbing elektroniczny gimnazjalistów w kontekście zaangażowania w stosowanie nowych technologii komunikacyjnych / Pyżalski Jacek // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s.31-51

Agresja elektroniczna wirtualne ciosy, realne rany. Cz.1 / Pyżalski Jacek // Remedium. - 2008, nr 9, s.26-27

Agresja elektroniczna, wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 2 / Pyżalski Jacek // Remedium. - 2008, nr 10, s.28-29

Agresja i lękliwość w wieku przedszkolnym. [wkładka metodyczna] / Celmer Agata // Wychowanie na co dzień. - 2008, nr 12, s.I-VI

Agresja w przedszkolu i nie tylko. Cz. 1 / Kochańska Magdalena // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 7-8, s.28-32

Agresja w przedszkolu i nie tylko. Cz. 2 / Kochańska Magdalena // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 7-8, s.22-26
Agresja w przedszkolu i nie tylko. Cz. 3 / Kochańska Magdalena // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 9, s.36-38

Agresja w różnym wieku - przejawy i konsekwencje / Komorowska Marta // Remedium. - 2009, nr 4, s.8-9

Agresja w szkole - obraz sprawcy i ofiary / Kruszko Krzysztof // Problemy Narkomanii. - 2008, nr 1, s.13-21

Agresja w szkole jako przejaw patologii instytucji / Gazicka Katarzyna // Problemy Narkomanii. - 2009, nr 2, s.80-94

Agresja werbalna dzieci. Cz. 1 / Budny Wioletta // Przegląd Oświatowy. - 2010, nr 5, s.17-18

Agresja werbalna dzieci. Cz. 2 / Budny Wioletta // Przegląd Oświatowy. - 2010, nr 6, s.18-19

Agresja wobec nauczyciela / Mende Wanda // Głos Pedagogiczny. - 2010, nr 16, s.51-53

Bullying - charakterystyka zjawiska i uwarunkowania / Tłuściak-Deliowska Aleksandra // Remedium. - 2010, nr 9, s.1-3

Diagnozowanie i rozumienie agresji : trudności i wskazówki / Karłyk-Ćwik Anna // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 1, s.5-13

Drapieżnicy działający w społeczeństwie. [psychopaci] / Jędryszek-Geisler Aleksandra // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 10, s.15-18

Flaming i trolling jako formy agresji werbalnej w internecie / Szpunar Magdalena // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s.67-80

Kilka uwag o językowej agresji i przemocy w szkole / Ożóg Kazimierz // Język Polski w Liceum. - 2008, nr 2, s.29-34

Media elektroniczne a przemoc wśród młodzieży / Marczewska Elżbieta // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 5, s.51-55

Niezrozumiała agresja i ciągła negacja. Zaburzenia zachowania nastolatków / Denst-Sadura Aleksandra // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 25, s.12

O agresji, przemocy, brutalności / Raczkowska Jadwiga // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 3, s.36-44

O językowej agresji i przemocy w szkole / Ożóg Kazimierz // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2009, nr 4, s.39-41

Obszary występowania agresji w klasach I-III szkoły podstawowej / Kochelak J. // Wszystko dla szkoły. -2008, nr 4, s.3-4

Pomaganie dzieciom odrzucanym przez rówieśników z powodu zachowań eksternalizacyjnych / Deptuła Maria // Edukacja. - 2009, nr 4, s.66-75

Praca z dzieckiem agresywnym / Borkowski Grzegorz // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 3, s.25

Prawne procedury postępowania w sytuacji zakłócenia toku lekcji / Stec J. // Głos Pedagogiczny. - 2010, nr 16, s.46-50

Przejawy agresji - w szkołach gimnazjalnych / Praszek A. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 5, s.29-32

Reagowanie na akty agresji, procedury postępowania / Radwańska Jadwiga // Głos Pedagogiczny. - 2010, nr 15, s.16-19

Rozwój mediów elektronicznych i ich wpływ na wyzwalanie się postaw agresywnych i przemocy wśród młodzieży / Marczewska Elżbieta // Wychowanie na co dzień. - 2009, nr 10-11, s.38-42
Same trudne przypadki -jak zwalczać szkolne plagi:agresję, przemoc? / Łuka W. //Głos Nauczycielski. - 2009, nr 10, s.11  

Stosowanie agresji werbalnej a środowisko rówieśników / Budny Wioletta // Przegląd Oświatowy. - 2010, nr 7, s.19

Uwarunkowania agresji wśród młodzieży gimnazjalnej / Pełczyński J.// Wychowanie na co dzień. - 2009, nr 12, s.19-21

Zachowanie agresywne - młodzieży gimnazjalnej / Gorący Alicja, Mikicin Mirosław // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 11, s.22-24

Zachowanie uczniów podczas lekcji a wypalenie się nauczycieli wychowania fizycznego / Brudnik Maria // Kultura Fizyczna. - 2008, nr 7-8, s.23-28

Zarządzanie czasem a agresja w szkole / Zimolak Piotr // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 1, s.37-39

Żyletką po rękach. Autoagresja nastolatków - jak reagować? / Denst-Sadura Aleksandra // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 17, s.12

 

AGRESJA / wydawnictwa  zwarte /

Krahé Barbara. Agresja / przekł. Jacek Suchecki. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005. - 256 s.

Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal-Struzik. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2007. - 85 s.

Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży oraz w instytucjach społeczno -opiekuńczych / pod red. J. Kuźmy i Z.Szaroty ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. - Kraków : "Text", 1998. - 333 s.

Danilewska Joanna. Agresja u dzieci : szkoła porozumienia. - Wwa : WSiP, 2002. - 175 s.

Żywanowska Agnieszka. Agresja u osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną : wielowymiarowość uwarunkowań. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. - 258 s.

Agresja w szkole : diagnoza i profilaktyka / Maria Libiszowska-Żółtkowska, Krystyna Ostrowska (red.). - Wwa : "Difin", 2008. - 271 s.

Agresja w szkole : spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejznera. - Wwa : Wydaw. WSP TWP, 2004. - 218 s.

Wolińska Jolanta. Agresywność młodzieży : problem indywidualny i społeczny. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2000. - 162 s.

Bici biją / red. nauk. Jadwiga Bińczycka ; WSP ZNP. - Wwa : "Żak", 2001. - 111 s.

Migała Paweł . Dlaczego uczeń staje się agresywny? : przyczyny i uwarunkowania. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2008. - 40 s.


Murawska Katarzyna. Dziecko krzywdzone. Zjawisko. Charakterystyka programu profilaktycznego dla małych dzieci. W : Psychologia / pod red. Niny Ogińskiej-Bulik. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2000. - 31-42 s.

Portmann Rosemarie. Gry i zabawy przeciwko agresji / przekł. z niem. Magdalena Jałowiec. - [Wyd. 3]. - Kielce : "Jedność", 2004. - 119 s.
Rumpf Joachim. Krzyczeć, bić, niszczyć : agresja u dzieci w wieku do 13 lat / przekł. Maria Bacdorf. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. - 86 s.

Poznańska Maria Wanda. Kulturowe uwarunkowania agresywnych zachowań subkultur młodzieżowych. W : Dysharmonie rozwoju : problemy diagnozy i terapii. - Kraków : UJ, 1994. - 79-92 s.

Rożnowska Anna. Lęk i agresja w szkole. - Słupsk : Wydaw. Uczelniane PAP, 2001. - 147 s.

Kliś Maria. Międzypokoleniowa transmisja przemocy stosowanej w rodzinie. W : Młodzież a dorośli : napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański. - Kraków : AP ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - 248-257 s.

Młode pokolenie : ofiary czy sprawcy przemocy? / red. Teresa Sołtysiak, Aleksandra Nowakowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010. - 195 s.

Sitarczyk Małgorzata. Nieletni sprawcy zabójstw : sylwetki psychologiczne. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. - 192 s.

Oddziaływanie "agresywnych" gier komputerowych na psychikę dzieci / red. Aleksandra Gała, Iwona Ulfik-Jaworska. - Wyd. 2. - Marki : "Michalineum", 2004. - 95 s.

Okrucieństwo i zbrodnia dziecięca : incydent czy znak czasu ? : materiały z Seminarium : Wirtualne i realne zbrodnie dziecięce w cywilizacji, kulturze, szkole, rodzinie/ pod red. L. Pytki i B. Głowackiej . - Wwa : KKW, 2000. - 160 s.

Pospiszyl Irena. Patologie społeczne. - Wwa : Wydaw. Naukowe PWN. [terroryzm, samobójstwo, e-hazard, prostytucja, pedofilia, kazirodztwo, handel ludźmi, bezdomność, dzieci ulicy, kreowanie kozła ofiarnego, korupcja], 2008. - 362 s.

Hillenbrand Clemens. Pedagogika zaburzeń zachowania. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2007. - 213 s.

Rode Danuta. Podkultura "kocenia" - psychologiczne uwarunkowania i zakres zjawiska. W : Młodzież a dorośli : napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański. - Kraków : AP ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - 504-515 s.

Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / pod red. Joanny Wawrzyniak. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - 318 s.

Mendecka Grażyna. Uczeń i nauczyciel - odrębne byty życia szkolnego. W : Młodzież a dorośli : napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański. - Kraków : AP ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - 84-96 s.

Kiełb-Grabarczyk Dorota. Wpływ środowiska rodzinnego na zachowania agresywne nieletnich. W : Opieka, wychowanie, kształcenie : moduły edukacyjne / pod red. nauk. Wandy Woronowicz, Danuty Apanel. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - 143-148 s.

Braun-Gałkowska Maria. Wpływ telewizyjnych obrazów przemocy na psychikę dzieci. W : W świecie dziecka / pod red. Bogusława Lachowska, Michał Grygielski. - Lublin : KUL, 1999. - 37-50 s.

Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata. Wybrane uwarunkowania zachowań patologicznych dziewcząt w sferze obyczajowości i przestępczości. W : Młodzież a dorośli: napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. R. Kwiecińska, M. Szymański. - Kraków: AP ; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - 479-490 s.

Śledzianowski Jan. Wychowanie wobec przemocy. - Kielce : Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademii Świętokrzyskiej, 2004. - 258 s.

Kendall Philip C.. Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji / przekł. Joanna Kowalczewska. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. - 248 s.

Miłkowska-Olejniczak Grażyna. Zachowania agresywne młodzieży w relacjach z dorosłymi. W : Młodzież a dorośli : napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański. - Kraków : AP ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - 491-503 s.

Luxmoore Nick. Złość u młodzieży : jak sobie z nią radzić / przeł. Roman Zawadzki. - Warszawa : Bellona, 2009. - 168 s.

 

AGRESJA PRZECIWDZIAŁANIE / wydawnictwa ciągłe; wybór za lata 2007-20011 /

Agresja - problem współczesnej szkoły / Krawczonek Magdalena // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 5, s.44-46

Agresja - przyczyny powstawania, możliwe środki przeciwdziałania / Masłowska Ewa // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 1, s.63-67

Agresja i lękliwość w wieku przedszkolnym. [wkładka metodyczna] / Celmer Agata // Wychowanie na co dzień. - 2008, nr 12, s.I-VI

Agresja i przemoc - co w zamian? O kulturze dialogu / Kawecki Michał Józef // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 9, s.22-23

Agresja i przemoc w szkole. Jak sobie z tym radzić? [szkolenia dla nauczycieli] / Kątna Mirosława // Gazeta Szkolna. - 2007, nr 39-40, s.25

Agresja wśród dzieci i młodzieży, jej uwarunkowania i sposoby przeciwdziałania / Gazicki Andrzej // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 2, s.33-40

Bullying wśród uczniów społecznego liceum ogólnokształcącego oraz jego uwarunkowania i planowane środki zaradcze / Wojciechowski Mirosław // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2007, nr 2, s.107-124

Co zrobić w szkole z agresywnym uczniem? / Kosińska Ewa // Gazeta Szkolna. - 2008, nr 23-24, s.33,34

Czy to ja, czy nie ja - agresywni są wśród nas. [wkładka] / Bawoł J. // Wychowanie na co dzień. - 2009, nr 7-8, s.V-VIII

Dlaczego szkoła nie radzi sobie z agresją i przemocą? / Kruk Bogusław // Nowa Szkoła. - 2010, nr 7, s.18-28

Fala w szkołach. Zwalczać czy cywilizować? / Kuzitowicz Włodzisław // Gazeta Szkolna. - 2007, nr 31-32, s.5,14,18

Jak chronić uczniów przed przemocą? / Sawicka Katarzyna // Remedium. - 2007, nr 2-3, s.18-21

Jak przeciwdziałać agresji? : propozycje zabaw w świetlicy / Wedzina Ewa // Świetlica w Szkole. - 2009, nr 1, s.19-20

Jak sobie radzić z przemocą i agresją na etapie wczesnej edukacji dziecka? / Stańczak Irena // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. - 2007, nr 3, s.63-68


Jak zażegnywać konflikty i nie prowokować sporów / Bocheńska Katarzyna // Gazeta Szkolna. - 2007, nr 8, s.22-23
Mediacje - szansa dla szkoły / Prusakowsk S., Bałutowski D.// Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s.105-114

Muzykoterapia dzieci agresywnych / Brańka Zofia // Życie Szkoły. - 2011, nr 2, s.63-65

Oblicza przemocy "Za szkolną bramą" i psychologiczne metody interwencyjno-profilaktyczne / Piekarska Anna // Głos Pedagogiczny. - 2010, nr 18, s.23-29

Porozumienie bez przemocy (konspekt zajęć terapeutycznych) / Pelikan Joanna // Wszystko dla szkoły. - 2007, nr 6, s.13

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole - problemy / Lipińska Małgorzata // Informator Oświatowy. - 2010, nr 1, s.11-13

Przeciw cyberprzemocy / Szymańska Urszula // Przegląd Oświatowy. - 2009, nr 3, s.7

Przeciwdziałanie agresji / Komorowska Marta // Remedium. - 2009, nr 2, s.8-9

Przeciwdziałanie agresji i przemocy - porozumienie w szkole / Nerwińska Elżbieta // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 1, s.8-13

Radosne, aktywne dzieciństwo-szczęśliwa przyszłość /Kościucha-Wieczorek E.//Biblioteka w Szkole. -2009, nr 1,s.10-13

Reagowanie na akty agresji, procedury postępowania / Radwańska Jadwiga // Głos Pedagogiczny. - 2010, nr 15, s.16-19

Redukowanie agresji - poprzez integrację grupy na zajęciach wf / Skalik Krzysztof // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 2, s.16-19

Samouszkodzenia umiarkowane u młodzieży. Podstawy prewencji na terenie szkoły / Wycisk Jowita // Ruch Pedagogiczny. - 2009, nr 3-4, s.5-20

Szkolny program przeciwdziałania agresji i przemocy / Kołodziejczyk J. // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 1, s.109-116

Sztuki walki - droga do nieagresji / Jezierska Ewa // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 5, s.70-72

Tam, gdzie jest dialog, nie ma miejsca na przemoc / Mączyńska-Dilis A. // Gazeta Szkolna. - 2007, nr 14-15, s.13,28

Techniki teatralne jako sposób przeciwdziałania agresji / Sygitowicz Katarzyna, Sierosławski Maciej // Informator Oświatowy. - 2007, nr 2, s.34-36

Współpraca rodziny ze szkołą w zakresie przeciwdziałania agresji młodzieży / Nowocień Jerzy // Kultura Fizyczna. - 2007, nr 9-10, s.6-13

Wybory Króla i Królowej Grzeczności (scenariusz zajęć dla klas I-III) / Wabińska B., Olczak G. // Wszystko dla szkoły. - 2007, nr 6, s.10-12

Wychowanie przez wrażliwość na drugiego człowieka / Rzepecka-Roszak E. // Wszystko dla szkoły. - 2007, nr 6, s.8-9

Zachowanie agresywne - młodzieży gimnazjalnej / Gorący Alicja, Mikicin Mirosław // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 11, s.22-24

 

 

 

AGRESJA PRZECIWDZIAŁNIE / wydawnictwa zwarte; wybór za lata 2007-2011 /

Rogge Jan-Uwe. Agresja a wychowanie : czy dzieci mają prawo do agresji?. - Kielce : "Jedność", 2007. - 296 s.

Agresja w szkole:diagnoza i profilaktyka /M. Libiszowska-Żółtkowska, K. Ostrowska (red.). -Wwa : "Difin",2008.-271 s.

Zeff Ted. Być nadwrażliwym i przetrwać : jak radzić sobie w świecie pełnym zgiełku i agresji : [praktyczny poradnik]. - Wwa : Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, 2008. - 278 s.

Migała Paweł . Dlaczego uczeń staje się agresywny? : przyczyny i uwarunkowania. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2008. - 40 s.

Zubrzycka Elżbieta. Dręczyciel w klasie. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2008. - 45 s.

Smith Charles A.. Grupa bez przemocy : 162 zabawy i ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, uczące empatii i współpracy. - Kielce : "Jedność", 2007. - 207 s.

O'Moore Mona, Minton Stephen James. Jak opanować przemoc w szkole. - Wwa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008. - 124 s.

Stewart Jan. Jak radzić sobie ze złością : treningi dla nastolatków : scenariusze lekcji i karty pracy dla uczniów ; [. Adrian Gnatek i in.]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2007. - 112 s.

Młode pokolenie : ofiary czy sprawcy przemocy? / red. Teresa Sołtysiak, Aleksandra Nowakowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010. - 195 s.

Dambach Karl E.. Odwaga cywilna a przemoc w szkole : scenariusze godzin wychowawczych. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2008. - 103 s.

Larsson Liv. Porozumienie bez przemocy w mediacjach : jak być trzecią stroną w konflikcie ; przeł. Bożenna Pawłowska-Montwiłł. - Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2009. - 274 s.

Hollin Clive. Przestępczość wśród młodzieży : rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne , 2008. - 77 s.

Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży / red. nauk. Krzysztof Hirszel. - Warszawa : Difin , 2010. - 207 s.

Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / pod red. Joanny Wawrzyniak. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - 318 s.


BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE / wydawnictwa ciągłe /

„Cukierki, których nie wezmę do ręki" czyli dlaczego należy być ostrożnym w kontaktach z nieznajomymi? (scenariusz całodziennych zajęć dla uczniów klasy II szkoły podstawowej) / Rubacha I.  // Wszystko dla szkoły. - 2010, nr 2, s.8-9

„Wielki brat" na korytarzu. [monitoring w szkole] / Kaszulanis Magdalena // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 34, s.6

Bezpieczeństwo dzieci na wycieczkach i obozach szkolnych / Ściubeł Ewa // Lider. - 2007, nr 7-8, s.28-30

Bezpieczeństwo dzieci na wycieczkach szkolnych / Parlak Mirosława, Zyzik Elżbieta // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. - 2008, nr 1, s.51-54

Bezpieczeństwo dzieci w młodszym wieku szkolnym (wybór) / Łojek Anna // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. - 2008, nr 1, s.106-107

Bezpieczeństwo dziecka w wieku przedszkolnym / Bogacka-Osińska Bogumiła // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 3, s.9-12

Bezpieczeństwo jako podstawa zajęć w wychowaniu fizycznym i sporcie szkolnym / Wiesner Wojciech red. // Lider. - 2010, nr 4, s.15-21

Bezpieczeństwo na wycieczkach szkolnych / Łobożewicz T., Jędras A. // Geografia w Szkole. - 1998, nr 1, s.41-44

Bezpieczeństwo przedszkolaka / Skubij B., Kopka R. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 6, s.353-354

Bezpieczeństwo ucznia w drodze do i ze szkoły / Wędrychowski Marek P. // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 3, s.44-45

Bezpieczeństwo uczniów w szkole / Twardowski Ryszard // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2001, nr 2, s.52-53

Bezpieczeństwo w szkole / Śnieżek Henryk // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2001, nr 5, s.37-41

Bezpieczeństwo w szkole - procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych we współpracy z innymi instytucjami / Kaniowska Teresa // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 3, s.25-34

Bezpieczeństwo w szkole. [Akademia Zarządzania "Dyrektora Szkoły" nr 3] / Dzierzgowska Irena // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 11, s.I-IX

Bezpieczeństwo w szkołach. Cz. 1. [wkładka] / Konarska Teresa // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 35, s.IV

Bezpieczeństwo w szkołach. Cz. 2. [wkładka] / Konarska Teresa // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 36, s.IV

Bezpieczeństwo w szkołach. Cz. 3. [wkładka] / Konarska Teresa // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 37, s.IV

Bezpieczeństwo życia i zdrowia dzieci i młodzieży w różnych formach edukacyjnych, lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych / Zielińska Stanisława // Edukacja Pomorska. - 2005, nr 16, s.19-21

Bezpieczna droga do szkoły : gminny konkurs dla klas I-III / Sobczak R., Cichomska E., Pajączek M. // Wychowanie Komunikacyjne. - 2004, nr 3, s.8-9

Bezpieczna szkoła / Piotrowski P., Wysocka-Pleczyk M. // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 2, s.63-70

Bezpieczna szkoła - czy taka istnieje? / Zimińska Urszula // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 2, s.42-48

Bezpieczna szkoła to bezpieczny uczeń - projekt edukacyjno-prewencyjny / Gawlik Małgorzata // Wychowanie Komunikacyjne. - 2004, nr 10, s.6-7

Bezpieczne i wesołe zabawy w szkole - metoda projektu / Cudzik Edyta, Wysocka Joanna // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. - 2008, nr 1, s.74-87

Bezpieczne przedszkole / // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 11, s.50-51
Bezpiecznie za progiem domu i przedszkola / Prus-Wiśniewska H.  // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 5, s.32-37  

Bezpieczny dom, przedszkole i ulica / Malik Ewa // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 2, s.102-104

Bezpieczny przedszkolak / Żogała Marta // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 8, s.28-30

BHP w szkole / Galant-Rola Barbara // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 9, s.18-21

Dyrektor gwarantem bezpieczeństwa w szkole / Górnikiewicz Marcin Adam // Nowa Szkoła. - 2008, nr 9, s.29-33

E-learning - szkolenie w Internecie w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa / Kąkolewska-Brodawka Magdalena // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 2, s.27-30

Edukacja dla bezpieczeństwa - cele i zadania szkoły / Gołębiewski J. // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2001, nr 2, s.6-10

Edukacja komunikacyjno-drogowa dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym / Frątczak Jan // Wychowanie na co dzień. - 1994, nr 11-12, s.13-15

Edukacja w zakresie pierwszej pomocy w szkołach oraz doskonalenie i zaangażowanie nauczycieli w jej realizację / Stebelski Marian // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 5, s.21-30

 Edukacja zdrowotna w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym / Dworak Alina // Wychowanie na co dzień. - 2009, nr 6, s.19-21

Gdzie w mojej szkole czuję się dobrze, a gdzie źle? / Nyczaj-Drąg Mirosława // Życie Szkoły. - 2010, nr 5, s.30-33

I ty możesz bezpiecznie : bezpieczne i higieniczne warunki w szkole, materialne środowisko dydaktyczne / Śnieżek Henryk // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 1, s.65-69

Jak organizować i prowadzić wycieczki szkolne / Lato Dorota, Lato Marek // Lider. - 2006, nr 10, s.27-28

Kamery w szkole / Cybulski Witold // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 1, s.22-23

Kodeks drogowy a szkoła / Bober Elżbieta // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2003, nr 3, s.15-22

Komu dyrektor szkoły może powierzyć dzieci / Zielińska Stanisława // Edukacja Pomorska. - 2005, nr 15, s.11-13

Którędy do bezpiecznej szkoły? / Wojcieszek Krzysztof // Remedium. - 2007, nr 6, s.4-5

Kultura bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole / Jucha Ferdynand // Pedagogika Pracy. - 2005, nr 46, s.87-93

Monitoring w szkole / Soczyński Bogumił // Przegląd Oświatowy. - 2007, nr 17, s.9-10

Nauczyciele wobec realnych zagrożeń bezpieczeństwa uczniów w środowisku szkolnym / Stępień Ryszard // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 1, s.4-7

O skuteczności wdrażania i zarządzania szkolną edukacją dla bezpieczeństwa / Zaczek Zaczyński Krzysztof // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 3, s.10-13

O zasadach bezpieczeństwa w przedszkolu. [ruch drogowy i ostre przedmioty] / Napora Elżbieta // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 3, s.157-160
Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie ochrony przeciwpożarowej / Rochala Paweł // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 1, s.28-35

Ogródek szkolny czy zielona klasa? / Komorowska Anna // Życie Szkoły. - 2010, nr 4, s.32-37

Pierwsza pomoc od przedszkola - edukacja dla bezpieczeństwa w przedszkolu / Stebelski Marian // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 2, s.9-16

Plaga wypadków i inne zmartwienia. [w szkole] / Jurkiewicz Ewa // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 40, s.5,11

 
Plan rozwoju i program wychowawczy szkoły w aspekcie bezpieczeństwa / Nowak Grzegorz // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 3, s.2-6

Pod specjalnym nadzorem. BHP w szkole, byle zdrowo i bezpiecznie. Cz. 2 / Konarska Teresa // Głos Nauczycielski. - 1998, nr 7, s.9

Podstawowe zasady analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach / Krause Marcin // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 3, s.40-45

Profilaktyka pedagogiczna jako przeciwdziałanie wypadkowości szkolnej / Ostrowska M. // Lider. - 2003, nr 9, s.15-16

Przedmiotowe uwarunkowania wypadkowości szkolnej / Ostrowska Małgorzata // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 4, s.12-15

Przedszkolak na drodze / Piątkowska Urszula // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 4, s.62-63

Przedszkolak ratownikiem / Stebelski Marian // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 1, s.51-53

Przepisy kontra rzeczywistość, czyli bhp w szkole / Wilczyńska Karolina // Gazeta Szkolna. - 2006, nr 19-20, s.28,35

Przepisy kontra rzeczywistość, czyli bhp w szkole. Cz. 2 / Wilczyńska Karolina // Gazeta Szkolna. - 2006, nr 21, s.19

Przygotowanie dzieci kończących edukację przedszkolną do bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym / Bulera Maria, Żuchelkowska Krystyna // Wychowanie na co dzień. - 2006, nr 9, s.10-14

Realizacja w szkole standardu dotyczącego bezpieczeństwa / Dziwulska J. // Edukacja Pomorska. - 2003, nr 7-8, s.29-31

Ryzyko chodzenia do szkoły / Śledzińska Maria // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 45, s.1,10

Ryzyko w szkolnym mundurku / Studenski Ryszard // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 2, s.119-124

Stan bezpieczeństwa w szkole : projekt / Taraszkiewicz Małgorzata // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 30/31, s.11-13

Sytuacje kryzysowe w życiu szkoły / Koszewska Katarzyna, Taraszkiewicz Małgorzata // Gazeta Szkolna. - 2006, nr 47-48, s.10, 19

Szkoła "wielowymiarowo" bezpieczna / Leśniewska Katarzyna // Gazeta Szkolna. - 2009, nr 7-8, s.10-11

Szkoła przyjazna uczniom. [opis programu + ankieta dla uczniów i rodziców] / Kozłowska Anna // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 1, s.30-35
Ubezpieczenia uczniów i nauczycieli w szkole / Brzeziński Krzysztof // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 38, s.10-11

Udzielanie pierwszej pomocy-szkolenie /Mazur J./ Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. -2008, nr 1,s.41-46

Uwaga, zagrożenia. (o ubezpieczeniach dzieci w szkole) / // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 39, s.13-15

Warunki dialogu o bezpieczeństwie w polskiej szkole / Nalaskowski Aleksander // Edukacja. - 2007, nr 2, s.5-17

Wiosna - czas szkolnych wycieczek. [bezpieczeństwo dzieci] / Świdzińska Mirosława // Wychowanie Komunikacyjne. - 2004, nr 5, s.2

WK w szkole specjalnej / Warpechowski Samuel // Wychowanie Komunikacyjne. - 2003, nr 10, s.6-7

Wnętrza przedszkolne / Wallmoden-Zaborowska Małgorzata // Wychowanie w Przedszkolu. - 1993, nr 5, s.311-313

Wycieczki - zasady organizacji i bezpieczeństwa. [Wycieczki Szkolne : dodatek tematyczny nr 2] / Drogosz Małgorzata // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 2, s.2-5

Wypadek w przedszkolu / Zawadzka Janina // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2010, nr 10, s.58-59

Wypadki chodzą po szkołach. [o ubezpieczeniach] / // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 19, s.8-9

Zarządzanie kryzysowe w szkole. Cz. 1 / Gołębiewski Jan // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2001, nr 4, s.37-41

Zarządzanie kryzysowe w szkole. Cz. 2 / Gołębiewski Jan // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2001, nr 5, s.32-36

Zarządzanie kryzysowe w szkole. Cz. 3 / Gołębiewski Jan // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2002, nr 1, s.44-48

Zasady organizacji akcji ewakuacyjnej w szkole / Dembiczak H. // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2002, nr 1, s.54-55

 

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE / wydawnictwa zwarte /

Kruszko Krzysztof. Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. - 295 s.

Nalaskowski Aleksander. Przestrzenie i miejsca szkoły . - Kraków : "Impuls", 2002. - 83 s.

Klus-Stańska D., Nowicka M.. Bezpieczeństwo dzieci : scenariusze zajęć dla rodziców i nauczycieli. - Kraków : "Impuls", 1999. - 210 s.

Ostrowska Małgorzata. Bezpieczeństwo na lekcjach wychowania fizycznego czyli Jak skutecznie unikać wypadków : poradnik dla nauczyciela wychowania fizycznego. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2008. - 160 s.

Dupuis Lucie. Bezpieczeństwo osobiste : ...kradzież, napad, włamanie, oszuści, parking, bankomat, dokumenty, torba, telefon, klucze, opiekunka do dzieci... : poradnik nie tylko dla kobiet / z fr. przeł. Andrzej Wróblewski. - Wwa : "Klub dla Ciebie", 2006. - 239 s.

Rączkowski Bogdan. BHP w praktyce : [poradnik dla: pracowników służb BHP, pracodawców, inspektorów pracy, społecznych inspektorów pracy, projektantów, wykładowców, rzeczoznawców]. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2006. - 1083 s.

Becker Gavin. Dar strachu : jak wykorzystywać sygnały o zagrożeniu, które ostrzegają nas przed przemocą i zapewniają przeżycie / przeł. Andrzej Jankowski. - Poznań : "Media Rodzina", 1998. - 447 s.

Gardner Debbie, Gardner Mike. Jak wychowywać dziecko aby umiało się bronić / . Ryszard Oślizło. - Białystok : Studio Astropsychologii, 2005. - 244 s.

Kształcenie i wychowanie młodzieży na rzecz bezpieczeństwa : poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli / opracowanie zespołowe pod red. Tadeusza Siudy ; Ministerstwo Edukacji Narodowej. - Wwa : "Adam", 2007. - 283 s.

Bass David, Baker Rod. Pierwsza pomoc i opieka domowa : poradnik rodzinny ; przeł. Piotr Witkowski. - Wwa : Wydaw. RM, 2006. - 175 s.

 

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE / wydawnictwa ciągłe; wybór za lata 2005-2011 /

„Bezpiecznie na rowerze -... na dobry start" / Kogut Z., Skobelski J. // Wychowanie Komunikacyjne. - 2005, nr 3, s.15-16

„Każde dziecko widoczne na drodze" / Westerlich W. i in. // Wychowanie Komunikacyjne. - 2005, nr 2, s.6-7

„O swe bezpieczeństwo dbam" - scenariusze zajęć / Kolowca Krystyna // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. - 2008, nr 1, s.55-73

„Ostatni wyskok" - rusza pierwsza w Polsce kampania edukacyjna dotycząca zapinania pasów bezpieczeństwa / // Wychowanie Komunikacyjne. - 2005, nr 10, s.4-5

„Zielone światło dla pierwszaka" : miniprojekt dla uczniów klas pierwszych SP / Gawlik Małgorzata // Wychowanie Komunikacyjne. - 2005, nr 7-9, s.8-11

Bezpieczeństwo dzieci na wycieczkach szkolnych / Parlak Mirosława, Zyzik Elżbieta // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. - 2008, nr 1, s.51-54

Bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym / Zyzik Elżbieta, Parlak Mirosława // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. - 2008, nr 1, s.47-50

Bezpieczne na drodze / Kulas Lilia // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 11, s.54-55

Bezpieczne poruszanie się po zmroku / // Życie Szkoły. - 2009, nr 3, s.48-49

Czy znasz zasady poruszania się po drogach pieszych i pojazdów / Mańkowska Iwona // Wychowanie Komunikacyjne. - 2006, nr 7-10, s.14-15

Edukacja komunikacyjna w klasach I -III / Strzelec Wanda // Wychowanie Komunikacyjne. - 2005, nr 6, s.10-12

Jestem bezpieczny : ogólnopolski konkurs dla nauczycieli i wychowawców na scenariusz zajęć z zakresu powszechnego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. [dodatek] / // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 4, s.7-165

Jestem bezpieczny : program promujący zagadnienia bezpieczeństwa dla klasy I / Mroczek J., Chadaj K. // Wszystko dla szkoły. - 2005, nr 6, s.11-13

Jestem rozważny na drodze : scenariusz zajęć zintegrowanych / Wabińska Beata  // Wychowanie Komunikacyjne. - 2006, nr 5-6, s.6

Kolorowe znaki drogowe / Kamieniowska Renata // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 9, s.28-31

Lekcja w tramwaju / Stefaniak Bolesław // Życie Szkoły. - 2010, nr 8, s.39-42

Manewry wykonywane przez kierującego rowerem / Grzywa L. // Wychowanie Komunikacyjne. - 2006, nr 11-12, s.9-10

Na wiejskiej drodze / Wabińska Beata // Wszystko dla szkoły. - 2007, nr 3, s.6-7

Ochrona dzieci przed niebezpieczeństwem  w ruchu drogowym /  Zielińska Stanisława  // Edukacja Pomorska.  -  2006,  nr 21/22, s.5-11

Picie alkoholu i prowadzenie pojazdu : konspekt i scenariusz zajęć / // Wychowanie Komunikacyjne. - 2006, nr 2, s.14-15

Pierwsza pomoc przedmedyczna - istota problemu w wychowaniu komunikacyjnym / Szulc Jadwiga // Wychowanie Komunikacyjne. - 2005, nr 10, s.6-7

Plan realizacji wychowania komunikacyjnego w gimnazjum / Kochan Janina / oprac. // Wychowanie Komunikacyjne. - 2005, nr 5, s.4-7

Przedszkolak na drodze / Piątkowska Urszula // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 4, s.62-63

Przygotowanie dzieci kończących edukację przedszkolną do bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym / Bulera Maria, Żuchelkowska Krystyna // Wychowanie na co dzień. - 2006, nr 9, s.10-14

Przygotowanie uczniów do uzyskania karty motorowerowej metodą projektów / Wójcikiewicz Jolanta // Wychowanie Komunikacyjne. - 2005, nr 6, s.6-7

Rola rodziców jako przewodników po najbliższej okolicy / Szkolak Anna // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. - 2009, nr 4, s.31-36

Scenariusz lekcji BRD. [bezpieczeństwo ruchu drogowego] / Kucik Z.// Wychowanie Komunikacyjne. -2005, nr 12, s.7-8

Scenariusz zajęć o ruchu drogowym dla klas 0 - III w szkole podstawowej pt. "Pieszy na drodze" / Nowacka Bożena // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 2, s.17-24

Szkolny program w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego / Januszewski Tadeusz // Wychowanie Komunikacyjne. - 2005, nr 12, s.14-15

Uczeń jako uczestnik ruchu drogowego : scenariusz zajęć z zakresu edukacji komunikacyjno-drogowej / Lubas Halina // Świetlica w Szkole. - 2009, nr 3, s.23-24

Wychowanie komunikacyjne w szkole podstawowej / Ciesielka Marta // Wychowanie Komunikacyjne. - 2006, nr 3-4, s.10-11

Wypadek to nie przypadek / WK // Wychowanie Komunikacyjne. - 2006, nr 11-12, s.4-5

Z  Pyrkiem bezpieczniej (projekt edukacyjny dla klasy I i oddziału przedszkolnego "0") / Pawliczak Hanna // Wszystko dla szkoły. - 2007, nr 3, s.2-6

Zabawy, zagadki, rebusy... / Gruzla Teresa // Wychowanie Komunikacyjne. - 2005, nr 3, s.4-5

Zajęcia "Edukacji komunikacyjnej" / Gonerka Beata // Wychowanie Komunikacyjne. - 2005, nr 11, s.10-11

Zderzenie? Nigdy więcej! / Ashley Steven // Świat Nauki. - 2009, nr 1, s.58-65

Zimowa edukacja komunikacyjna / Trela Adam // Wychowanie Komunikacyjne. - 2005, nr 1, s.8-9

Znaki drogowe z zakresu karty rowerowej / Grzywa Lucyna // Wychowanie Komunikacyjne. - 2006, nr 11-12, s.10-12

Znaki drogowe z zakresu karty rowerowej / Grzywa Lucyna // Wychowanie Komunikacyjne. - 2006, nr 11-12, s.11-12

 

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE  / wydawnictwa zwarte /

Gutowska Helena, Rybnik Bogdan. Bezpieczna droga do szkoły : zeszyt metodyczny dla nauczycieli i rodziców. - Wwa : Grupa Image, 1995. - 55 s.

Frątczak Emilia, Frątczak Jan. Edukacja komunikacyjno-drogowa uczniów klas I-III szkoły podstawowej : poradnik dydaktyczny dla nauczyciel. - Wwa : Wydaw. "Żak", 1995. - 150 s.

Karta rowerowa w szkole. - Wwa. - Agecja Wydawniczo-Reklamowa MOTO-PRESS, 1998. - 66 s.

Frątczak E., Frątczak J., Frątczak P.. Kodeks drogowy wierszem napisany dla dzieci : książka dla dzieci, rodziców i nauczycieli przedszkoli i klas I-IV. - Bydgoszcz : Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 1994. - 87 s.

Frątczak E., Frątczak J.. Wiersze, inscenizacje, opowiadania, zagadki i piosenki w edukacji komunikacyjno drogowej uczniów szkoły podstawowej. - Bydgoszcz : Usługi Wydawnicze, 1995. - 92 s.

Wskazówki do realizacji wychowania komunikacyjnego w szkołach / [Danuta Dzido i in.]. - Wwa : "bis", 2001. - 43 s.

Szafarczyk Bronisław. Z Agatką na drodze : edukacja komunikacyjna uczniów szkół podstawowych. - Bielsko-Biała : "Traffic", 1995. - 144 s.

Frątczak Emilia, Frątczak Jan. Zabawy i ćwiczenia w edukacji komunikacyjno - drogowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym : poradnik metodyczny dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 1995. - 104 s.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybór i opracowanie

Wioletta Pająk

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny

PBW w Słupsku