W województwie pomorskim funkcjonują 24 Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, których celem jest udzielanie wsparcia w obszarze  zdrowia psychicznego. Placówki opierają się na pracy psychoterapeutów, terapeutów środowiskowych oraz psychologów. Można w nich skorzystać z takich form interwencji jak m.in.: psychoterapia indywidualna, grupowa, rodzinna oraz praca z grupą rówieśniczą.
W razie potrzeby wsparcie udzielane jest także telefonicznie lub poprzez komunikatory internetowe. W oparciu o indywidualnie dobrany plan zdrowienia, w proces opieki dla danego dziecka włączony może zostać wychowawca, pedagog szkolny, pracownik socjalny, asystent rodziny, kurator, etc. Pozwala to nie dopuścić do pogorszenia stanu zdrowia psychicznego dziecka oraz daje możliwość uniknięcia hospitalizacji na oddziale psychiatrycznym.
Co bardzo ważne, dzieci mogą skorzystać z oferty ośrodków bez skierowania lekarskiego. Wystarczy zadzwonić i umówić się na spotkanie. Pierwsza wizyta następuje już do 7 dni od zgłoszenia.
W Ośrodkach wsparcia udziela się już dzieciom poniżej 7 roku życia, dzieciom i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, a także kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia.
Dzieci i młodzież do 18 roku życia musi posiadać zgodę przedstawiciela ustawowego (rodzica bądź opiekuna).
Po pomoc warto zgłosić się już w momencie zaobserwowania u dziecka pierwszych niepokojących objawów, takich jak:
  • lęk,
  • problemy emocjonalne i niepokojące zmiany zachowania,
  • trudności w kontaktach społecznych, kontaktach z rówieśnikami,
  • problemy rodzinne,
  • zaburzenia odżywiania.

Zobacz również

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie