Alfabetyczny wykaz czasopism i dzienników w zbiorach PBW

Alfabetyczny wykaz czasopism

Tytuł czasopisma
Dostępne roczniki
A
Aktualia Ochrony Przyrody 2008 - 2012
Alkoholizm i Narkomania 2005 -
Aura 1980-
B
Bezpieczeństwo Pracy  2007 - 2008
Biblioteka Szkolne Centrum Informacji 2008 - 2012
Biblioteka w Szkole 1991 -
Bibliotekarz  1961 -
Bibliotekarz Zachodniopomorski 1976 - 1988 (brak nr 3-4/1988)
Biologia w Szkole 1959 -
Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 3/2001 -
Biuletyn Pedagogiczny 1959 - 1992
Bliżej Przedszkola  2009 - 2010, 2012 -
C
Charaktery 1996 -
Chemia w Szkole 1958 - 2014, 2016 -
Chowanna  1961 - 1990
Cogito 1995 - 2014
Czasopismo Geograficzne  1968 - 2008
Czuwaj 2004 nr 1-12, 2005 nr 1-11, 2013 -2014
D
Dialog  2000 - 2009
Dialog Akademicki 2002 - 2008
Dialog Europejski 1995 - 1999
Doradca Dyrektora Przedszkola 2009/2010
Doradca Zawodowy 2017
Dyrektor Szkoły 1994 -
E
Edukacja dla Bezpieczeństwa  2001 - 2006
Edukacja. Studia. Badania. Innowacje 1983 -
Edukacja Ustawiczna Dorosłych 1993 - 1999, 2010 -
Edukacja i Dialog  1990 -
Edukacja Filozoficzna 2006 - 2008
Edukacja Medialna 1996 - 2003
Edukacja Pomorska 2002
Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole 2000 - 2005, 2007
Edukator  1993 - 1994
Eko - Bałtyk 1993 - 1998
Ekologia Polska  1989 - 1992
Ekopartner 1993 - 2008
Emocje 2012
Etyka 1994 - 1998, 2000, 2002
F
Fizyka w Szkole 1958 -
Forum Oświatowe 2002 -
Fremdsprache Deutsch  2005 - 
G
Gazeta Szkolna 2000 - 2011
Geografia w Szkole 1960 -
Głos Nauczycielski  1971 -
Głos Pedagogiczny  2009 - 2011, 2014 -
Guliwer  1991 - 1998, 2000 - 
I
Informator Oświatowy  1991 -
Inspiracje Polonistyczne 1997 - 2002
J
Jantarowe Szlaki  1990 - 2000
Język Niemiecki  2010 - 2012
Język Polski  1959 - 2009
Języki Obce w Szkole  1959 - 2012
K
Katecheta  2006 - 2012
Karan  nr 2,3,4,5-6,7,8,13,14,15,16
Klocki Autonomiczne w Szkole  1999 - 2001
Konspekt  2001 - 2002
Kronika Sejmowa  2007 -
Kultura Fizyczna  1967 - 2011
Kwartalnik Filozoficzny  2005 - 2008, 2012 - 2013
Kwartalnik Pedagogiczny  1958 -
L
Lider  1991 - 2011
Literatura na Świecie  1977 - 2004
M
Magazyn Pielęgniarki i Położnej  2006 -
Małżeństwo i Rodzina  2002 - 2005
Matematyka  1959 - 2014, 2016 -
Materiały metodyczne dla nauczycieli. Nauczanie Początkowe  1977/1978 -
Materiały metodyczne dla nauczycieli. Język polski w kl. I-IV  1975/1976 -
Materiały metodyczne dla nauczycieli. Język polski w kl. V-VIII  1975/1976 -
Materiały metodyczne dla nauczycieli. Język polski w szkole średniej  1986/1987 -
Meritum  2006 -
Monitor Polski  1962 - 2006
Mówią Wieki  1961 - 1995
N
Naji Goche  2005 - 2006, 2008
National Geographic  1999 - 2002
Nauczycielka Przedszkola  2007
Nauczyciel. Szkoła. Środowisko  1962 - 1964
Nauka Polska  1953 - 1956, 1959, 1962, 1968 - 1971, 1977 - 1993
Niebieska Linia  1999 - 2001
Niepełnosprawność i Rehabilitacja  2007 -
Nowa Edukacja Zawodowa  2000 - 2002
Nowa Szkoła  1954, 1956, 1960, 1962 -
Nowe Horyzonty Edukacji  2012 - 2013
Nowe Książki  1969, 1976 - 2013, 2015 -
Nowe w Szkole  1997 - 2002
Nurt. Dodatek do dwutygodnika "Oświata i Wychowanie" 1974 - 1981
O
Ojczyzna - Polszczyzna  1993 - 1996
Opieka - Wychowanie - Terapia  1993 - 2010
Oświata Dorosłych  1960 - 1989
Oświata i Wychowanie  1986 - 1989
Oświata i Wychowanie. Wersja A  1974, 1979 - 1985
Oświata i Wychowanie. Wersja B 1975 - 1985 oraz 2006 -
Oświata i Wychowanie. Wersja C  1976 - 1981
Oświata i Wychowanie. Wersja D  1976 - 1981
Oświata i Wychowanie. Wersja E  1980 - 1981
Oświata Mazowiecka  2010 -
P
Paideia. Międzynarodowy Rocznik Pedagogiczny  1972 - 1985
Pamiętnik Literacki  1977 - 2008
Pedagogika Pracy  1991 - 2009
Plastyka w Szkole  1985 - 1993
Plastyka i Wychowanie  1994 - 1999
Polityka Społeczna  2007 -
Polonica  1976 - 1977
Polonistyka  1959 -
Polska Młodzież  1986 - 1989
Pomerania  2001 -
Pomorskie  2000 -
Poradnik Bibliotekarza  1958, 1961 -1965, 1976 -
Poradnik Językowy  1961 - 2013
Powiat Słupski  2008 -
Poznajmy Las  1997 nr 6, 2005-2008
Praca Socjalna  2005 -
Praca Świetlicowa  1961
Prace Polonistyczne  1972, 1974 - 1977
Prakseologia  1974 - 1985
Problemy  1961 - 1968, 1970, 1971, 1979 - 1993
Problemy Alkoholizmu  1979 - 2005
Problemy Narkomanii  1998 - 2009
Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze  1963 - 1964, 1966, 1969 -
Problemy Oświaty na Wsi  1982 - 1990
Problemy Pokoju i Socjalizmu  1969 - 1971
Problemy Poradnictwa  1995 - 1,2, 1996 - 1,2
Problemy Rodziny  1969, 1974 - 2001
Problemy Szkolnictwa i Nauk Medycznych  1984, 1986 - 1989
Problemy Wczesnej Edukacji  2005 - 2010
Przed Szkołą  2012 - 2013
Przegląd Biblioteczny  1955, 1961, 1963 - 1965, 1976 -
Przegląd Filozoficzny  1997 - 2002
Przegląd Geograficzny  1962 - 2009
Przegląd Historyczno - Oświatowy  1961 -
Przegląd Humanistyczny  1991 - 2004
Przegląd Oświatowo - Wychowawczy  1975, 1980 - 1990
Przegląd Oświatowy  1990 - 
Przegląd Psychologiczny  1970 - 2002
Przegląd Rusycystyczny  1979 - 1991
Przegląd Socjologiczny  1976 - 1997
Przegląd Zachodni  1954, 1964 - 1966, 1968 - 2006
Przegląd Zachodniopomorski  1966, 1968, 1970 - 1996
Przyjaciel Dziecka  1965 - 1995
Przyroda Polska  1966 -
Przysposobienie Obronne w Szkole  1980 - 1999
Psychologia Społeczna  2007 -
Psychologia w Szkole  2004 - 2015
Psychologia Wychowawcza  1961 - 2000
R
Reforma Szkolna  1992/1993
Remedium  1993, 1996, 1999 -
Res Publica Nowa  1987 - 2001, 2005 - 2007
Rewalidacja  2009
Rocznik Pedagogiczny  1999 - 
Roczniki Biblioteczne  1972 - 1973, 1975, 1977 - 1984
Roczniki Historyczne  1946 - 1952, 1957 - 1970, 1978 - 1980
Rodzina i Szkoła  1961 - 1989
Ruch Pedagogiczny  1962 - 1967, 1969 - 2000, 2007 -
S
Scholasticus  1993 - 1995
Serwis Informacyjny Narkomania  1997 -
Słupskie Studia Gimnazjalne  2001 - 2004
Służba Pracownicza  2007 - 2013
Społeczeństwo Otwarte  1990 - 1997
Studia Estetyczne  1973
Studia Filozoficzne  1974 - 1990
Studia Historyczne  1979 - 1991
Studia Pedagogiczne  1977 - 1979
Studia Psychologiczne  1957, 1972 - 2000
Studia Socjologiczne  1969 - 1972, 1977 - 1992, 1997 - 2000
Szkoła Medyczna  1969, 1972
Szkoła Specjalna  1960, 1962 - 1964, 1968, 1970 -
Szkoła Zawodowa  1960 - 1962, 1965, 1969 - 2000
Sztuka dla Dziecka  1987 - 1990
Śpiew w Szkole  1960, 1963, 1964
Świat Nauki  1993 - 2013
Świat Problemów  1993 - 2002
Świetlica w Szkole  2008 -
T
Teoria Sportu  1992
Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia  2005 -
W
Wesołe Podwórka. Dodatek do "Przyjaciela Dziecka"  1979
Wiadomości Botaniczne  1966, 1969
Wiadomości Historyczne  1958, 1960 - 1962, 1964, 1966 -
Wiedza i Życie  1994 - 2009
Wszystko dla Szkoły  1995 - 2013
Wychowanie  1961 - 1973
Wychowanie Fizyczne i Higienia Szkolna  1961 - 1963, 1965 - 1989
Wychowanie Fizyczne i Sport  1974 - 2008
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne  1995 -
Wychowanie Komunikacyjne  1997, 2000 -
Wychowanie Muzyczne w Szkole  1960, 1963, 1964, 1967, 1969 -
Wychowanie na co Dzień  1993 - 2013, 2015 -
Wychowanie Obywatelskie  1969 - 1989
Wychowanie Techniczne w Szkole  1961 - 2006
Wychowanie w Przedszkolu  1954, 1960 - 1962, 1965 -
Wychowawca  2013 -
Z
Ze Skarbca Kultury  1977/29
Zagadnienia Informacji Naukowej  2009 -
Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne  1977 - 1989
Zapiski Koszalińskie  1959/3,4, 1961/4, 1968/1-4
Zbiorcza Szkoła Gminna  1974 - 1982
Zdrowie Psychiczne  1964 - 1967, 1977, 1978, 1980 - 1990
Zeszyty Dokumentacyjne  1978 - 1983
Zeszyty Historyczne  1981 - 1983, 1989, 1990
Zeszyty Kieleckie zob.Materiały Metodyczne dla Nauczycieli  
Życie Szkoły  1948, 1949, 1956, 1959, 1961 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzienniki i tygodniki

dostępne są bieżące dzienniki:
Dziennik Bałtycki
Gazeta Wyborcza
Głos Pomorza