AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA – OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE
  1. Karta Nauczyciela Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.)  Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli – [pobierz]
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  – [pobierz]
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli  – [pobierz]
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – [pobierz]
  5. Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – [pobierz]
 
15.12.2020 r.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie