Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Gdańsku realizują, w ramach Rocznego Planu Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego „Aktywni Pomorzanie”, bazę dobrych praktyk nauczycielskich. Baza on-line utworzona jest w celu wymiany doświadczeń w zakresie rozwijania uzdolnień uczniów. Zapraszamy nauczycieli do dzielenia się materiałami dydaktycznymi.


Nauki humanistyczne

Nauki przyrodnicze

Aby udostępnić materiały do bazy zapraszamy do formularza kontaktowego

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie