Hip-hop jako narzędzie resocjalizacji młodzieży - spotkanie z Przemysławem Kacą

 
Dnia 10 kwietnia 2015 r.  w czytelni PBW w Słupsku odbyło się spotkanie z Panem Przemysławem Kacą - autorem książki "Hip-hop jako narzędzie resocjalizacji młodzieży".