Jolanta Nitkowska-Weglarz.
O autorce w skrócie:
 
ur. 1952 w Słupsku; dziennikarka, pisarka, reporterka, bajkopisarka;  absolwentka polonistyki  Uniwersytetu  Gdańskiego  i dziennikarstwa  Uniwersytetu Warszawskiego.
Jej książki dla dzieci są lekturami  w wielu szkołach Środkowego Pomorza. Przez  30 lat pracowała w redakcjach regionalnych gazet, drukowała również w Polityce, Przeglądzie Tygodniowym, Prawie i Życiu, Gazecie Wyborczej. Była korespondentem z Pomorza w nowojorskim  Nowym Dzienniku.
 
Specjalizowała się w historii  i tradycjach Pomorza oraz problematyce stosunków polsko-niemieckich.
Jej „reportaże historyczne” cieszyły się ogromną popularnością i uznaniem ze względu na  tematykę i rzetelność dokumentacyjną – wypełniały liczne luki w   historii regionu, głównie dwudziestego wieku. Osobny rozdział stanowią opowieści z lat wojny, autentyczne dramaty ludzi uwikłanych w historię. Jej książka „Tajemnicze Pomorze”- zbiór reportaży historycznych  doczekała się trzech wydań, ciągle uzupełnianych i rozszerzanych. Największą popularnością wśród czytelników cieszą się pisane przez wiele lat baśnie pomorskie.
 
Jej literackim hobby jest pisanie pieśni religijnych. Dzięki zaangażowaniu w działalność ekumeniczną  międzynarodowej grupy autorów „Takt”  jej pieśni religijne powstałe we współpracy z kompozytorami niemieckimi – Marie Moninger i Volfardem Dűverem   zostały włączone do śpiewników w  kościele ewangelickim.  Natomiast polskie kolędy jej autorstwa,   z muzyką  Beaty Wróblewskiej, weszły do repertuaru Chóru Akademickiego Akademii Pomorskiej w Słupsku. Pisała także kolędy  do muzyki Violetty Wójcik i piosenki dla dzieci komponowane przez Zdzisława Pawiłojcia.
 
Ma na swoim koncie 26 wydanych drukiem książki, w tym 7 zbiorów baśni  pomorskich.
 
Jej książki  zawierające pomorskie baśnie i legendy są obowiązkowymi lekturami szkolnymi w licznych szkołach regionu słupskiego. Ponadto stały się inspiracją do stworzenia kilkudziesięciu spektakli amatorskich teatrów  oraz do nagrań baśni dla osób niewidomych, a także licznych projektów popularyzacyjnych zrealizowanych przez biblioteki.
W latach 2003-2009 była rzecznikiem prasowym Akademii Pomorskiej w Słupsku. W tym czasie poświęciła dużo wysiłku w działaniach popularyzujących naukę. Była  m.in. organizatorem Bałtyckich Festiwali Nauki na Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz redaktorem czasopisma uczelnianego.
 
W latach 2012-2016  była sekretarzem redakcji ogólnopolskiego czasopisma społeczno- edukacyjnego „Edukacja i Dialog” popularyzującego badania  naukowe, nowatorskie formy edukacyjne  i podejmującego ważne problemy społeczne dotycząc zdrowia,  rozwoju intelektualnego i indywidualności twórczej dzieci. Jej zasługą było stworzenie międzynarodowego zespołu autorów publikujących na łamach tego czasopisma. 
 
Wielokrotnie prowadziła warsztaty dziennikarskie i  literackie dla studentów, utalentowanej młodzieży i nauczycieli. Przez 25 lat była jurorem Międzynarodowego Konkursu Literackiego dla Dzieci i Młodzieży oraz licznych literackich konkursów regionalnych.
 
Od listopada 2011 r.  do listopada 2015 r. była prezesem  słupskiego oddziału Związku Literatów Polskich. Bardzo aktywnie wspierała i wspiera debiutantów, pomagając im w wydaniu tekstów oraz ich promocji.
 
W dowód uznania za  działalność na rzecz porozumienia polsko- niemieckiego była specjalnym gościem rządu Meklemburgii Vorpommern w 1985 r. oraz zdobyła dwukrotnie nominację do Polsko- Niemieckiej Nagrody Dziennikarzy. Współpracowała przez wiele lat z Akademią Europejską w  Kulicach w dziedzinie polsko- niemieckiego dialogu.
 
W 2017 r.  Jolanta Nitkowska –Węglarz obchodziła jubileusz 40-lecia działalności publicystycznej i literackiej.
 
Poza zainteresowaniami literackimi Jolanta Nitkowska- Węglarz z powodzeniem  uprawia   działalność plastyczną – wykonuje ceramikę artystyczną, malarstwo olejne i  sztukę decoupagu. Jej prace znajdowały się na wystawach zbiorowych i indywidualnych Klubu Plastyka im. Stefana Morawskiego.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie