Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko | Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

2020.11.26
Zarząd Województwa Pomorskiego
 
w ramach prowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju
Województwa Pomorskiego 2030
ogłasza
konsultacje projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030
 
które będą trwały od 25 listopada do 23 grudnia 2020 r.
 
Z pełną treścią projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 można zapoznać się na stronie internetowej
 
Uwagi i wnioski dotyczące projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 prosimy przesyłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
lub na adres poczty elektronicznej:
 
Szczegółowe informacje wraz niezbędnymi dokumentami znajdują się pod poniższym linkiem: [zobacz]