"Magia proporcji" - zajęcia edukacyjne

 
Dnia 5 maja 2015 r.  w ramach obchodów Roku Matematyki na Pomorzu uczniowie kl. „0” ze Szkoły Podstawowej nr 1 uczestniczyli w zajęciach z antropometrii, prowadzonych przez Panią Katarzynę Maciejewską – kierownika Działu Edukacji i Promocji Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.