Oferty pracy | Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku

Oferty pracy

Dyrektor
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Kierownik gospodarczy
 
 
Oferta pracy nr 02/21 z dnia 02.11.2021 r. [pobierz]
Załącznik nr 1 - Oświadczenie kandydata [pobierz]
Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna [pobierz]
Kwestionariusz osobowy - [pobierz]