Pomorski Program Edukacji Morskiej - trwa nabór szkół

2020.09.01
Trwa nabór zgłoszeń szkół i placówek województwa pomorskiego do udziału w Pomorskim Programie Edukacji Morskiej w roku szkolnym 2020/2021. Poniżej zamieszczone zostały informacje o przystąpieniu do programu oraz elektroniczny formularz zgłoszeniowy. 
 
INFORMACJA DLA ZGŁASZAJĄCEGO SZKOŁĘ/PLACÓWKĘ
 
Pomorski Program Edukacji Morskiej (PPEM) ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich typów szkół i placówek oświatowych województwa pomorskiego.
Zadaniem Programu jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez edukację morską, promowanie lokalnych działań w tym zakresie i upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez szkoły/placówki oświatowe oraz inne instytucje zaangażowane w edukację morsko-żeglarską.
 
Nabór trwa do 31 października 2020 roku.
 
Informacje o naborze oraz formularz zgłoszeniowy -  ZOBACZ