Rok Matematyki na Pomorzu

2015.01.04

W prace nad przedsięwzięciem zaangażowały się pomorskie instytucje nauki i oświaty m.in. Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Akademia Pomorska w Słupsku, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku. Z organizatorami współpracuje m.in. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku.
 
Ustanowienie roku 2015 Rokiem Matematyki w województwie pomorskim powinno znacząco przyczynić się do popularyzacji matematyki oraz stanowić inspirację do lepszego poznawania tej dziedziny, zarówno na poziomie edukacji szkolnej, akademickiej,  jak i działalności naukowej. Rok Matematyki na Pomorzu może stanowić impuls do podejmowania cennych inicjatyw, które pozwolą na zwiększenie innowacyjności i atrakcyjności naszego regionu, przyczyniając się do rozwoju Pomorza i poprawy jakości życia jego mieszkańców.
 
W dniach 26-27 marca 2015 r. odbędzie się czwarta edycja seminarium pod hasłem „Bez matematyki kariery nie zrobisz”. Konferencja należy obecnie do najważniejszych imprez związanych z Rokiem Matematyki na Pomorzu.
 
Pomysłodawcą inicjatywy ogłoszenia Roku Matematyki był Uniwersytet Gdański, natomiast Politechnika Gdańska i Akademia Pomorska w Słupsku podjęły pomysł i aktywnie włączyły się w starania o jego ustanowienie. Prace zespołu roboczego nad jego przygotowaniem trwały od 2012 roku.
 
Więcej informacji na stronie:  www.rokmatematyki.pomorskie.eu