Seminarium „Czy kompetencje porozumiewania się w języku ojczystym oraz kompetencje czytelnicze mają znaczenie w życiu, także zawodowym?”. | Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku

Seminarium „Czy kompetencje porozumiewania się w języku ojczystym oraz kompetencje czytelnicze mają znaczenie w życiu, także zawodowym?”.

 
Dnia 7 października 2015 r. w czytelni PBW w Słupsku odbyło się  na seminarium „Czy kompetencje porozumiewania się w języku ojczystym oraz kompetencje czytelnicze mają znaczenie w życiu, także zawodowym?”.
Seminarium prowadziła Ewa Chotomska.