Seminarium "Nowe cele i wyzwania w edukacji humanistycznej. Wybrane przykłady wsparcia działań edukacyjnych i wychowawczych placówek oświatowych" | Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku

Seminarium "Nowe cele i wyzwania w edukacji humanistycznej. Wybrane przykłady wsparcia działań edukacyjnych i wychowawczych placówek oświatowych"

 
Seminarium prowadziła dr Elżbieta Zubrzycka, psycholog, autorka książek dla dzieci i dorosłych
oraz  dr Magdalena Kubiak, Szkoła Podstawowa w Wicku.
 
4 grudnia 2017 r.  sala konferencyjna PBW  w Słupsku
 
 
Seminarium 4 grudnia 2017
Seminarium 4 grudnia 2017
Seminarium 4 grudnia 2017
Seminarium 4 grudnia 2017
Seminarium 4 grudnia 2017
Seminarium 4 grudnia 2017
Seminarium 4 grudnia 2017
Seminarium 4 grudnia 2017
Seminarium 4 grudnia 2017