Switłana Bresławska – ukraińska pisarka, krytyk literacki, tłumaczka. Prezes Oddziału Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy w Iwano-Frankiwsku.
Autorka książek poetyckich: Dwa kroki do raju (2015), Przekroczyć próg (2015), W dół głową (2016), Ty (2017), Kilku głosami (2019), książki literacko-krytycznych artykułów Z księgi odzewów i propozycji (2018), książki nowel Wszystkie faworyty króla (2019). Redaktorka antologii My – z 90-tych. Znalezione pokolenie (2017) i literacko-historycznego almanachu Urodziliśmy się w wielkiej godzinie (2017), dwujęzycznej antologii Apostołowie ХХ stulecia: los Ukrainy w poezji (2020), autorka projektu tłumaczenia na język polski książki Książę rosy Tarasa Melnyczuka (2020) (tłumaczenie na język polski obu książek – K.Burnat). W 2018 r. ukazała się we Wrocławiu książka poezji Switłany Bresławskiej Na linii oddechu w tłumaczeniu na język polski przez Kazimierza Burnata.
W przekładzie Switłany Bresławskiej z języka polskiego ukazały się książki: Koniec lata w Arkadii: Kazimierz Burnat Sycenie nieznanym, Leszеk Szarugа Logo Reya, Andrzej Walter  Śmierć bogów (2017); Iluzja wieczności Kazimierza Burnata (2018); Uczta motyla Andrzeja Bartyńskiego (2018); Na granicy przed niechcianym światem Piotra Prokopiaka (2022)… Przetłumaczyła także opowiadania Bruno Schulza: Manekiny, Traktat o manekinach (1988), Undula (2022); powieści Moniki Warneńskiej Magdalena (2016), Stanisława Ignacego Witkiewicza Pożegnanie jesieni (2021), Czesława Janczarskiego Przygody i wędrówki Misia Uszatka (2022), Aresa Chadzinikolau Realistyczne obrazy (2022).
Laureatka miejskiej nagrody im. Iwana Franki w dziedzinie poezji (2016) oraz Nagrody Literackiej im. Jurija Janowskiego w dziedzinie przekład (2018). W 2021 r. wyróżniona Honorową odznaką ZLP za wybitne zasługi przed organizacją.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie