Zajęcia edukacyjne

WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH -

rok szkolny 2019/2020

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w  Słupsku

ul. Jaracza 18 A
www.pbw.slupsk.pl
DZIAŁANIE
DLA KOGO
MIEJSCE ZAJĘĆ
KONTAKT
osoba odpowiedzialna

Warsztaty wspierające działania edukacyjne „Kultura języka i eliminacja wulgaryzmów”

Uczniowie szkół ponadgimnazalnych

Czytelnia PBW
Sala wystaw PBW

Agnieszka Melewska
Wydział Gromadzenia
i Opracowania
59 8422705 w. 41
a.melewska@pbw.slupsk.pl

Otwarte zajęcia z edukacji czytelniczej
i medialnej
 
Szkoła podstawowa
Gimnazjum
Szkolnictwo ponadgimnazjalne
Czytelnia PBW,
Sala wystaw PBW,
Wydział Multimedialny.
Liczba osób – klasa szkolna
Wioletta Pająk
Wydział Wspomagania Edukacji
59 8422705 w. 39 lub
59 8488839
Program zajęć bibliotecznych wapierający działania wychowawcze  "Książka jest dobra na wszystko" Uczniowie szkół podstawowych Sala wystaw PBW
Anna Żuk
Wydział Udostępniania
59 8422705
59 8402660
Pomorska Wiosna Literacka
Placówki kulturalno-oświatowe Słupska i regionu
Biblioteki, przedszkola, szkoły, świetlice
Wioletta Pająk
Wydział Wspomagania Edukacji
59 8422705 w. 39 lub
59 8488839
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy miasta Słupska i regionu
Nauczyciele-bibliotekarze
miasta Słupska
Sala wystaw PBW
Wioletta Pająk
Wydział Wspomagania Edukacji
59 8422705 w. 39 lub
59 8488839
Edukacja filmowa w edukacji ustawicznej - Edukacyjne projekcje filmowe
 
Dzieci i młodzież wszystkich typów szkół
 
Wydział Multimedialny.
Liczba osób -
klasa szkolna
 
Magdalena Szczegielniak
Wydział Udostępniania
59 8423564
Ogólnopolska Konferencja „Ekologia informacji"
Nauczyciele, bibliotekarze, środowisko oświatowe
Akademia Pomorska w Słupsku
Renata Mazurek
Wydział Udostępniania
59 8422705
59 8402660
Wspomaganie przyszłych nauczycieli-bibliotekarzy – studentów i słuchaczy studiów podyplomowych słupskich ośrodków (AP, Atena)
Nauczyciele-bibliotekarze Słupska i regionu
Czytelnia
Wioletta Pająk
Wydział Wspomagania Edukacji
59 8422705 w. 39, lub
59 8488839
Kampania „Zaczytani”
Wszyscy czytelnicy, mieszkańcy
Wydział Udostępniania
Renata Mazurek
Wydział Udostępniania
59 8422705
59 8402660

Punkt konsultacyjny dla nauczycieli-bibliotekarzy regionu słupskiego

Nauczyciele-bibliotekarze miasta Słupska i regionu
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny
Wioletta Pająk
Wydział Wspomagania Edukacji
59 8422705 w. 39, lub
59 8488839
Zajęcia otwarte "Biblioteka - najmłodszym"

Uczniowie szkół podstawowych
klasy 1-3,
Przedszkolaki

Sala wystaw PBW
Danuta Kamińska
Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
Dorota Czapiewska
Wydział  Wspomagania Edukacji
59 8422705 w. 39, lub
59 8488839
Konkurs Literacki dla Nauczycieli
(co dwa lata)
Nauczyciele woj. pomorskiego PBW Słupsk
Jolanta Betkowska
Wydział Udostępniania Zbiorów
Cykle warsztatów z zakresu TIK - "Internet dla wszystkich" Emerytowani nauczyciele oraz inni użytkownicy biblioteki w wieku 50+ Sala wystaw PBW Magdalena Szczegielniak
Wydział Udostępniania
59 8423564
multimedia@pbw.slupsk.pl
Realizacja programu zajęć w zakresie wolontariatu "Wolontariat w bibliotece" Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych PBW Słupsk
Renata Łuczak
Wydział Wspomagania Edukacji
59 8488839

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w  Słupsku
Filia nr 1 w Bytowie

ul. Wąska 12
www.pbw.slupsk.pl/bytow/

 DZIAŁANIE

DLA KOGO
MIEJSCE ZAJĘĆ
KONTAKT
osoba odpowiedzialna

Prowadzenie sieci bibliotekarzy szkolnych PBW:
  Pomagamy w realizacji działań
  Badamy i diagnozujemy potrzeby
  Wspieramy innowacyjne rozwiązania

Nauczyciele-bibliotekarze powiatu bytowskiego
Filia PBW w Bytowie - Czytelnia
Grażyna Kikcio - Kierownik Filii
 
Organizowanie cyklicznych tematycznych spotkań edukacyjnych dla nauczycieli we współpracy
z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną w Bytowie

· Integracja sensoryczna w rozwoju psychoruchowym dziecka
· ADHD – praktyczne wskazówki do pracy
· Zachowania agresywne  sposoby przeciwdziałania
· Dokumentacja wynikająca  z organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
· Interpretacja opinii  i  orzeczeń wydawanych przez PPP w Bytowie
· Wypalenie zawodowe
· Testy diagnostyczne dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III

 

 

Nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy różnych typów placówek zainteresowani tematem

 

 

Sala audytoryjna TZN w Bytowie

 

 

Grażyna Kikcio - Kierownik Filii
Zgłoszenia i pytania: 59  8222010
 filia.bytow@pbw.slupsk.pl

Indywidualne wsparcie przygotowujących się do pracy nauczycieli– studentów i słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie doboru literatury do tematu 

Studenci i słuchacze studiów podyplomowych
różnych specjalności

Filia PBW w Bytowie - Czytelnia
Grażyna Kikcio - Kierownik Filii
Maria Suska

Realizacja programu działań profilaktyczno-wychowawczych Współczesne oblicza przemocy

Nauczyciele, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz inne zainteresowane osoby

Sala audytoryjna TZN w Bytowie

59 8222010
filia.bytow@pbw.slupsk.pl

Organizacja międzyszkolnego konkursu czytelniczego
Czy znasz twórczość… ?

Uczniowie wszystkich       typów szkół Filia PBW 
w Bytowie
Grażyna Kikcio - Kierownik Filii
Zgłoszenia i pytania:
59 8222010
filia.bytow@pbw.slupsk.pl
Realizacja programu zajęć
o charakterze wolontariatu Wolontariat jest OK.!
Uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazalnych
Filia PBW w Bytowie

Grażyna Kikcio - Kierownik Filii
59 8222010
filia.bytow@pbw.slupsk.pl

Zajęcia z edukacji czytelniczej
i medialnej prowadzone aktywnymi metodami.

Tematy do wyboru:
· Filia PBW w Bytowie warsztatem informacyjnym maturzysty i przyszłego studenta.
· Katalogi jako źródła informacji
i rozwoju zainteresowań naukowych.
· Kartoteka zagadnieniowa on-line jako warsztat informacyjny biblioteki.
Zapraszamy również do zgłaszania własnych tematów.

 

Uczniowie różnych typów szkół, maturzyści

 

Filia PBW w Bytowie

 
 
 
Grażyna Kikcio - Kierownik Filii
Maria Suska
Zgłoszenia i pytania:
59 8222010
filia.bytow@pbw.slupsk.pl

Międzynarodowy Tydzień Pisania Listów

Uczniowie powiatu bytowskiego

Filia
PBW w Bytowie – Czytelnia

Zgłoszenia i pytania:
59 8222010
filia.bytow@pbw.slupsk.pl

Udział w ogólnopolskiej kampanii Zaczytani

Czytelnicy, mieszkańcy
oraz uczniowie placówek    z terenu miasta
Filia
PBW w Bytowie 
 
Grażyna Kikcio - Kierownik Filii
Maria Suska
Zgłoszenia i pytania:
59 8222010
filia.bytow@pbw.slupsk.pl
Organizacja spotkań autorskich dla  mieszkańców,  nauczycieli i uczniów

Mieszkańcy oraz nauczyciele i  uczniowie placówek z terenu miasta

Sala audytoryjna TZN w Bytowie
Filia
PBW w Bytowie

Grażyna Kikcio - Kierownik Filii
59 8222010
filia.bytow@pbw.slupsk.pl

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku
Filia nr 2 w Człuchowie

ul. Wazów 1
www.pbw.slupsk.pl/czluchow/
DZIAŁANIE
DLA KOGO
MIEJSCE ZAJĘĆ
KONTAKT
osoba odpowiedzialna
Otwarte zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej
Uczniowie wszystkich typów szkół i przedszkola
Czytelnia PBW,
Filia Człuchów
Hanna Borzyszkowska
Aleksandra Dybul
59 8342491
Autorski program profilaktyczny „Fonoholizm – zanim będzie za późno”
Uczniowie wszystkich typów szkół i przedszkola
Czytelnia PBW,
Filia Człuchów
Hanna Borzyszkowska
Aleksandra Dybul
59 8342491
Pomorska Wiosna Literacka
Placówki kulturalno-oświatowe regionu człuchowskiego
Biblioteki, przedszkola, szkoły, świetlice
Hanna Borzyszkowska
Aleksandra Dybul
59 8342491
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy powiatu człuchowskiego – punkt konsultacyjny Nauczyciele-bibliotekarze powiatu człuchowskiego
Czytelnia PBW,
Filia Człuchów
Hanna Borzyszkowska
Aleksandra Dybul
59 8342491
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego Nauczyciele wychowania przedszkolnego miasta Człuchów
Czytelnia PBW,
Filia Człuchów
Hanna Borzyszkowska
Aleksandra Dybul
59 8342491
BiblioFerie – czytam i tworzę Uczniowie szkół podstawowych
Czytelnia PBW,
Filia Człuchów
Hanna Borzyszkowska
Aleksandra Dybul
59 8342491
Powiatowy Konkurs Czytelniczy:
„Czy znasz twórczość Pauliny Hendel?”
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Czytelnia PBW,
Filia Człuchów
Hanna Borzyszkowska
Aleksandra Dybul
59 8342491
 

Indywidualne konsultacje z zakresu TIK

 
Emerytowani nauczyciele oraz inni użytkownicy biblioteki w wieku 50+
Czytelnia PBW,
Filia Człuchów
Hanna Borzyszkowska
Aleksandra Dybul
59 8342491
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Człuchowie – współorganizacja działań na rzecz lokalnego środowiska kulturalno - oświatowego Nauczyciele, uczniowie, rodzice wg. potrzeb
Hanna Borzyszkowska
Aleksandra Dybul
59 8342491
Indywidualne wsparcie przygotowujących się do pracy nauczycieli– studentów i słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie doboru literatury do tematu Studenci i słuchacze studiów podyplomowych
różnych specjalności
Czytelnia PBW,
Filia Człuchów
Hanna Borzyszkowska
Aleksandra Dybul
59 8342491
W poszukiwaniu pracy – indywidualne wsparcie użytkowników w poszukiwaniu pracy przez Internet Bezrobotni, absolwenci różnych typów szkół
Czytelnia PBW,
Filia Człuchów
Hanna Borzyszkowska
Aleksandra Dybul
59 8342491
Współpraca z Człuchowską Siecią Doradców Zawodowych Nauczyciele – doradcy zawodowi
Czytelnia PBW,
Filia Człuchów
Hanna Borzyszkowska
Aleksandra Dybul
59 8342491
Marzycielska Poczta – Akcja Pisania Listów Uczniowie powiatu człuchowskiego Filia PBW w Człuchowie
Hanna Borzyszkowska
Aleksandra Dybul
59 8342491
Organizacja wystaw artystycznych Mieszkańcy oraz nauczyciele i  uczniowie placówek z terenu miasta
Czytelnia PBW,
Filia Człuchów
Hanna Borzyszkowska
Aleksandra Dybul
59 8342491
Spotkania autorskie Mieszkańcy, nauczyciele oraz uczniowie wszystkich typów szkół
Czytelnia PBW,
Filia Człuchów
Hanna Borzyszkowska
Aleksandra Dybul
59 8342491
Akcja „Cała Polska czyta dzieciom” Uczniowie wszystkich typów szkół i przedszkola
Czytelnia PBW,
Filia Człuchów
Hanna Borzyszkowska
Aleksandra Dybul
59 8342491

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w  Słupsku

Filia nr 3 w Lęborku

ul. Dygasińskiego 14
www.pbw.slupsk.pl/lebork
DZIAŁANIE
DLA KOGO
MIEJSCE ZAJĘĆ
KONTAKT
osoba odpowiedzialna
Kampania „Zaczytani”
Wszyscy czytelnicy, mieszkańcy 
Filia PBW
w Lęborku
Jolanta Bona
59 8621070
Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”

Dla nauczycieli, uczniów, dzieci w przedszkolach

Zależy od zamówień, przedszkola, szkoły, świetlice

Jolanta Bona
Krystyna Modzelewska
59 8621070
filia.lebork@pbw.slupsk.pl

„Uwolnij książkę” - bookcrossing
 
Wszyscy czytelnicy, mieszkańcy
Filia PBW
w Lęborku
Jolanta Bona
Krystyna Modzelewska
59 8621070
Tydzień Pisania Listów
Uczniowie powiatu lęborskiego
Filia PBW
w Lęborku
Jolanta Bona
Krystyna Modzelewska
59 8621070
Otwarte zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej
Dla nauczycieli i uczniów
Filia PBW
w Lęborku, szkoły, biblioteki szkolne
Jolanta Bona
Krystyna Modzelewska
59 8621070
Spotkania autorskie
Dla wszystkich mieszkańców, nauczycieli, uczniów
Filia PBW
w Lęborku, MBP
Jolanta Bona
598621070
Sieć bibliotecznego samokształcenia, konferencje metodyczne
Dla nauczycieli, nauczycieli bibliotekarzy
Filia PBW
w Lęborku
Jolanta Bona
59 8621070
60+ w bibliotece
Seniorzy
Filia PBW
w Lęborku
Jolanta Bona
Krystyna Modzelewska
59 8621070
Wolontariat
Uczniowie klasy II ZSO nr 1 w Lęborku
Filia PBW
w Lęborku
Jolanta Bona
Krystyna Modzelewska
59 8621070

Książka miesiąca

Dla wszystkich mieszkańców, nauczycieli, uczniów
Filia PBW
w Lęborku
Jolanta Bona
Krystyna Modzelewska
59 8621070
"Książka na Internet”
Dla wszystkich mieszkańców, nauczycieli, uczniów
E-mail Biblioteki
Jolanta Bona
Krystyna Modzelewska
59 8621070
„Tydzień Bibliotek” (Dzień otwarty Biblioteki)
Dla wszystkich mieszkańców, nauczycieli, uczniów
Filia PBW
w Lęborku
Jolanta Bona
Krystyna Modzelewska
59 8621070
„Bezpłatne usługi internetowe”
Dla wszystkich mieszkańców, nauczycieli, uczniów
Pracownia ICIM Filia PBW
w Lęborku
Jolanta Bona
Krystyna Modzelewska
59 8621070
„Dla Bibliotekarzy” (link na stronie www biblioteki)
Dla nauczycieli bibliotekarzy
Strona internetowa Biblioteki
Krystyna Modzelewska
59 8621070
Współpraca ze szkołami wyższymi WSAiB
w Gdyni i Lęborku, szkoła policealna EXTERNUS w Lęborku
Dla wszystkich mieszkańców, nauczycieli, uczniów
Studenci i słuchacze szkół wyższych i policealnych
Filia PBW
w Lęborku, Biblioteka WSAiB w Gdyni
Jolanta Bona
59 8621070

Współpraca z pedagogiem ZSO nr 1
w Lęborku

Dyrektor ZSO nr 1, Nauczyciele, uczniowie szkoły
Filia PBW
w Lęborku, biblioteka ZSO nr 1, ZSO nr 1
Jolanta Bona
59 8621070

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w  Słupsku
Filia nr 4 w Miastku

ul. Chrobrego 7
www.pbw.slupsk.pl/miastko/
DZIAŁANIE
DLA KOGO
MIEJSCE ZAJĘĆ
KONTAKT
osoba odpowiedzialna
Otwarte zajęcia edukacyjne „Biblioteka Pedagogiczna czyta dzieciom utwory gości Pomorskiej Wiosny Literackiej”
Dla przedszkoli i szkół podst. klasy I-III
Filia PBW
w Miastku
Bernadeta Zwolska
Anna Kapischke-Drozdek
59 8572554
„Wiem, więc żyję bez ryzyka AIDS” – program wspierający działania  profilaktyczne
Szkoły ponadgimnazjalne
Filia PBW
w Miastku
Bernadeta Zwolska
59 8572554
„Asertywność- dopalacze, narkotyki, witaminki” –  program wspierający działania profilaktyczne
 Szkoły gimnazjalne, ponadgimnazjalne
Filia PBW
w Miastku
Bernadeta Zwolska
59 8572554

„Uzależnienie od hazardu” – program wspierający działania profilaktyczne

Szkoły gimnazjalne, ponadgimnazjalne Filia PBW
w Miastku
Bernadeta Zwolska
59 8572554
Otwarte zajęcia biblioteczne
(ABC katalogów : tradycyjne
i elektroniczne źródła informacji, kartoteka zagadnieniowa, sporządzanie bibliografii załącznikowej i in. wg potrzeb nauczycieli)
Przedszkola i wszystkie rodzaje szkół
Filia PBW
w Miastku
Bernadeta Zwolska
Anna Kapischke-Drozdek
59 8572554
Filmy i bajki edukacyjne dla grup przedszkolnych wg. programów autorskich nauczycieli przedszkola
oraz innych nie objętych programem
Grupa przedszkolna objęta programem
Filia PBW
w Miastku
Bernadeta Zwolska
Anna Kapischke-Drozdek
59 8572554
Pomorska Wiosna Literacka na terenie Miastka i okolic
Uczniowie szkół oraz inni zaproszeni goście
instytucje kulturalno-oświatowe
Bernadeta Zwolska
Anna Kapischke-Drozdek
59 8572554
„Kameralna” Grupa Literacka
Wszyscy chętni twórcy z Miastka i okolic
Filia PBW
w Miastku
Bernadeta Zwolska
Anna Kapischke-Drozdek
59 8572554
„Zabawa w angielski" -
projekcja bajki edukacyjnej :  „Dora poznaje świat”  oraz „Lippy and Messy”
Przedszkolaki, oddziały "0"
Filia PBW
w Miastku
Bernadeta Zwolska
59 8572554

„Cała Polska czyta dzieciom” – akcja ogólnopolska 

Wszyscy zainteresowani

Filia PBW
w Miastku

Bernadeta Zwolska
Anna Kapischke-Drozdek
59 8572554
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy
Bibliotekarze szkolni
i (nie tylko)  z terenu Miasta i Gminy Miastka oraz spoza niej
Filia PBW
w Miastku
 
Bernadeta Zwolska
Anna Kapischke-Drozdek
59 8572554
Sieć współpracy
i samokształcenia oligofrenopedagogów

Oligofrenopedagodzy

Filia PBW
w Miastku
Bernadeta Zwolska
59 8572554
filia.miastko@pbw.slupsk.pl
Współpraca z OREW w Bobolicach
Uczestnicy sieci oligofreno-
pedagogów
Filia PBW
w Miastku
Bernadeta Zwolska
59 8572554
filia.miastko@pbw.slupsk.pl

Wystawy i kiermasze prac podopiecznych placówek współpracujących z biblioteką

Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, OREW i inne

Filia PBW
w Miastku

Bernadeta Zwolska
Anna Kapischke-Drozdek
59 8572554

„ABC komputera” – otwarte zajęcia komputerowe dla seniorów 

Nauczyciele emeryci oraz inni chętni

Filia PBW
w Miastku

Bernadeta Zwolska
Anna Kapischke-Drozdek
59 8572554
Filmoteka Seniora- dyskusyjne projekcje filmowe Nauczyciele emeryci oraz inni chętni Filia PBW
w Miastku
Bernadeta Zwolska
Anna Kapischke-Drozdek
59 8572554
„Film w Twojej Bibliotece” – projekcja filmu edukacyjnego

Wszystkie zainteresowane placówki oświatowo-kulturalne

Filia PBW
w Miastku

Bernadeta Zwolska
Anna Kapischke-Drozdek
59 8572554