Zapraszamy na szkolenie pt. "Raport z ewaluacji szansą na rozwój szkoły" - dodatkowy, nowy termin

2014.12.04
Zapraszamy na szkolenie pt. "Raport z ewaluacji szansą na rozwój szkoły" - dodatkowy, nowy termin 
 
W związku z dużym zainteresowaniem cyklem szkoleń pt. „Raport z ewaluacji szansą na rozwój szkoły”, projekt „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III” realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Erą Ewaluacji Sp. z o. o. zaprasza na kolejne szkolenie, które odbędzie się w Gdańsku w dniach 16-17 grudnia 2014 roku. (Hotel Mercure Stare Miasto)
 
Szkolenie jest skierowane do pracowników:
  • poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • ośrodków doskonalenia nauczycieli,
  • bibliotek pedagogicznych,
  • jednostek samorządu terytorialnego,
którzy nie brali jeszcze udziału w tym szkoleniu organizowanym przez projekt. Przewidujemy możliwość przeszkolenia w ramach spotkania maksymalnie 100 osób.
Instytucje i osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłaszanie się przy pomocy elektronicznego formularza.